Nguyễn Thị Cẩm Viên


Nguyễn Thị Cẩm Viên
 • Họ tên : Nguyễn Thị Cẩm Viên
 • Tổng tài sản cá nhân : 116.18 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 116.18 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NBB 4,851,110 4.84 16/10/2017 116.18
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NBB
   4,851,110
   4.84%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 16/10/2017
   116.18