Hoàng Liêm


Hoàng Liêm
 • Họ tên : Hoàng Liêm
 • Tổng tài sản cá nhân : 8.93 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 8.93 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NTH 143,990 1.33 30/06/2021 8.93
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NTH
   143,990
   1.33%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   8.93