Trần Thị Thảo Hiền


Trần Thị Thảo Hiền
 • Họ tên : Trần Thị Thảo Hiền
 • Tổng tài sản cá nhân : 2,725.22 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2,725.22 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 VIB 125,010,259 4.93 22/06/2023 2,725.22
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   VIB
   125,010,259
   4.93%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/06/2023
   2,725.22