Thái Thúc Dung


Thái Thúc Dung
 • Họ tên : Thái Thúc Dung
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.42 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.42 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PPP 24,200 0.28 19/06/2019 0.42
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PPP
   24,200
   0.28%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 19/06/2019
   0.42