Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS - KHÁC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: KHÁC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình phát triển
Tăng trưởng về vốn:
 • Tháng 9/2005: Vốn điều lệ là 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng) 
 • Tháng 5/2006: Vốn điều lệ  là 250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) 
 • Tháng 9/2007: Vốn điều lệ là 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) 
 • Tháng 1/2008: Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng) 
 • Tháng 11/2009 đến nay: Vốn điều lệ  là 1.500 tỷ đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng) 
Ngành nghề kinh doanh:
Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: 
-  Môi giới chứng khoán; 
-  Lưu ký chứng khoán; 
-  Tự doanh chứng khoán; 
-  Bảo lãnh phát hành chứng khoán; 
-  Tư vấn đầu tư chứng khoán; 
Tư vấn tài chính doanh nghiệp: 
-  Tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) 
-  Tư vấn phát hành chứng khoán (Phát hành lần đầu (IPO), phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ) 
-  Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán 
-  Tư vấn niêm yết chứng khoán 
-  Tư vấn đăng ký giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) 
-  Tư vấn định giá cổ phần doanh nghiệp 
-  Tư vấn cổ phần hóa các Doanh nghiệp 
-  Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp (từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần, từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần) 
-  Tư vấn và thực hiện đấu giá bán cổ phần 
-  Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
-  Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp 
-  Tư vấn quan hệ với nhà đầu tư 
-  Quản lý sổ cổ đông  
-  Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp khác. 
 
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) là công ty TNHH 100% vốn của Ngân hàng TMCP Á Châu, được thành lập vào tháng 6/2000, cùng lúc với sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Là một trong những Công ty Chứng khoán đầu tiên tham gia thị trường, ACBS đã không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về tiềm lực tài chính, mạng lưới hoạt động và chất lượng sản phẩm dịch vụ, trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín đối với các nhà đầu tư.
Quá trình phát triển
Tăng trưởng về vốn:
 • Tháng 9/2005: Vốn điều lệ là 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng) 
 • Tháng 5/2006: Vốn điều lệ  là 250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) 
 • Tháng 9/2007: Vốn điều lệ là 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) 
 • Tháng 1/2008: Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng) 
 • Tháng 11/2009 đến nay: Vốn điều lệ  là 1.500 tỷ đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng) 
Ngành nghề kinh doanh:
Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: 
-  Môi giới chứng khoán; 
-  Lưu ký chứng khoán; 
-  Tự doanh chứng khoán; 
-  Bảo lãnh phát hành chứng khoán; 
-  Tư vấn đầu tư chứng khoán; 
Tư vấn tài chính doanh nghiệp: 
-  Tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) 
-  Tư vấn phát hành chứng khoán (Phát hành lần đầu (IPO), phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ) 
-  Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán 
-  Tư vấn niêm yết chứng khoán 
-  Tư vấn đăng ký giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) 
-  Tư vấn định giá cổ phần doanh nghiệp 
-  Tư vấn cổ phần hóa các Doanh nghiệp 
-  Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp (từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần, từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần) 
-  Tư vấn và thực hiện đấu giá bán cổ phần 
-  Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
-  Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp 
-  Tư vấn quan hệ với nhà đầu tư 
-  Quản lý sổ cổ đông  
-  Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp khác. 
 
 • Trụ sở: 41 Mạc Đĩnh Chi - P.Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
 • Điện thoại: (84.28) 5404 3054
 • Email: acbs@acbs.com.vn
 • Website: https://www.acbs.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh: 302030508
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thái Hân
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nguyệt
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 150,000,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
ACBS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty TNHH Chứng khoán ACB 14,400,154 27/06/2013
ACBS đang sở hữu
 • Công ty TNHH Chứng khoán ACB Số cổ phiếu: 14,400,154 Tỉ lệ sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS