Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC - KHÁC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: KHÁC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB có chủ sở hữu là  Công ty chứng khoán ACB (ACBS), với vai trò là cổ đông sáng lập duy nhất và chủ sở hữu 100% vốn. Công ty bao gồm những nghiệp vụ kinh doanh: - Thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán - Quản lý các danh mục đầu tư cho các tổ chức và cá nhân - Huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB có chủ sở hữu là  Công ty chứng khoán ACB (ACBS), với vai trò là cổ đông sáng lập duy nhất và chủ sở hữu 100% vốn. Công ty bao gồm những nghiệp vụ kinh doanh: - Thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán - Quản lý các danh mục đầu tư cho các tổ chức và cá nhân - Huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam
 • Trụ sở: Lầu 12 Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh Khai - P. 2 - Q. 3 - TP. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3830 1099
 • Email: acbcinfo@acb.com.vn
 • Website: http://www.acbcapital.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh: 0306123351
 • Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Toàn
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Minh Tuấn
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: N/A
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
ACBC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
ACBC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS