Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - Công ty Cổ phần (ACV - UPCoM)

84.9 0.9 (1.07%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu84.8 / 84
 • Sàn - Trần71.4 - 96.6
 • Thấp - Cao 1D84.3 - 85.5
 • Thấp - Cao 52T60.9 - 93
 • KLGD228,000
 • GTGD19.38
 • NN Mua/Bán (KL)100,500 / 6,900
 • NN Mua/Bán (GT)8.54 / 0.59
 • Tỉ lệ sở hữu3.64%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa184,823.09 Tỷ
 • CP Lưu hành2,176,950,436
 • P/E21.56
 • EPS3,937.57
 • P/B3.66
 • PS9.18
 • BVPS23.2
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Quá trình phát triển

 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được thành lập theo quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất ba Tổng công ty: Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam.

 • Ngày 06/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1710/QĐ- TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

 • Ngày 10/12/2015, ACV đã tổ chức chào bán lần đầu ra công chúng 77,8

 • triệu cổ phần (chiếm 3,47% vốn điều lệ) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ

 • Chí Minh.

 • Ngày 16/03/2016, ACV đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

 • Ngày 01/04/2016, ACV được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP và chính thức chuyển đổi sang hoạt động là Công ty cổ phần. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại ACV.

 • Ngày 21/11/2016, cổ phiếu ACV chính thức được giao dịch trên sàn chứng khoán UPCOM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán ACV.

 • Ngày 12/11/2018, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện chuyển giao quyền

 • đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại ACV về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại

 • doanh nghiệp.

 

Ngành nghề kinh doanh

 • Đầu tư, quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các cảng hàng không sân bay 

 • Đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay

 • Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không

 • Cung ứng các dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị hàng không và các trang thiết bị khác

 • Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

 • Các dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa

 • Cung ứng dịch vụ thương nghiệp, bán hàng miễn thuế, các dịch vụ phục vụ sân đỗ tại các cảng hàng không và sân bay 

 • Cung ứng xăng dầu, mỡ hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng chuyên dùng) và xăng dầu tại các cảng hàng không, sân bay

 • Các dịch vụ hàng không, dịch vụ công cộng khác tại các cảng hàng không sân bay.


Mạng lưới hoạt động

ACV có trụ sở chính đặt tại 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, có 22 chi nhánh Cảng hàng không phụ thuộc hoạt động khắp trên cả nước, bao gồm 09 Cảng HK Quốc tế và 13 Cảng HK Nội địa.


ACV là doanh nghiệp có quy mô khai thác vận chuyển, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước, hoạt động đa ngành, đã lĩnh vực với 12 công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư dài hạn khác. ACV trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không, bao gồm 09 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không quốc nội. Quá trình hình thành từ sự hợp nhất ba Tổng Công ty Cảng hàng không Bắc Trung Nam giúp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có khả năng tập trung điều động và phân phối các nguồn lực và vật lực trong hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, từ đó có vai trò to lớn trong quá trình mở rộng, trùng tu và xây mới hệ thống cảng hàng không trong giai đoạn 2012-2015.

Quá trình phát triển

 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được thành lập theo quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất ba Tổng công ty: Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam.

 • Ngày 06/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1710/QĐ- TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

 • Ngày 10/12/2015, ACV đã tổ chức chào bán lần đầu ra công chúng 77,8

 • triệu cổ phần (chiếm 3,47% vốn điều lệ) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ

 • Chí Minh.

 • Ngày 16/03/2016, ACV đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

 • Ngày 01/04/2016, ACV được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP và chính thức chuyển đổi sang hoạt động là Công ty cổ phần. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại ACV.

 • Ngày 21/11/2016, cổ phiếu ACV chính thức được giao dịch trên sàn chứng khoán UPCOM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán ACV.

 • Ngày 12/11/2018, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện chuyển giao quyền

 • đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại ACV về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại

 • doanh nghiệp.

 

Ngành nghề kinh doanh

 • Đầu tư, quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các cảng hàng không sân bay 

 • Đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay

 • Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không

 • Cung ứng các dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị hàng không và các trang thiết bị khác

 • Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất

 • Các dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa

 • Cung ứng dịch vụ thương nghiệp, bán hàng miễn thuế, các dịch vụ phục vụ sân đỗ tại các cảng hàng không và sân bay 

 • Cung ứng xăng dầu, mỡ hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và chất lỏng chuyên dùng) và xăng dầu tại các cảng hàng không, sân bay

 • Các dịch vụ hàng không, dịch vụ công cộng khác tại các cảng hàng không sân bay.


Mạng lưới hoạt động

ACV có trụ sở chính đặt tại 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, có 22 chi nhánh Cảng hàng không phụ thuộc hoạt động khắp trên cả nước, bao gồm 09 Cảng HK Quốc tế và 13 Cảng HK Nội địa.


 • Trụ sở: Tòa nhà TCT Cảng Hàng không Việt Nam - Số 58 Trường Sơn - P. 2 - Q. Tân Bình - Tp. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3848 5383
 • Email: vptct@vietnamairport.vn
 • Website: https://www.vietnamairport.vn
 • Tổng nhân sự: 9,679
 • Mã số kinh doanh: 0311638525
 • Đại diện pháp luật: Vũ Thế Phiệt
 • Đại diện công bố thông tin: Đào Việt Dũng
 • Niêm yết lần đầu: 21/11/2016
 • KLCP Niêm yết: 2,177,173,236
 • KLCP Lưu hành: 2,176,950,436

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
ACV đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam-Công ty TNHH MTV 7,500,000 30/12/2014
 • Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn(SGN) 16,128,051 48.1 29/08/2023
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài(NCT) 14,425,401 55.13 21/11/2023
 • Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn(SCS) 13,899,050 14.65 03/01/2024
 • CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất(SAS) 65,504,200 49.08 04/10/2023
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài(NAS) 4,241,160 51 31/12/2022
ACV đang sở hữu
 • Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam-Công ty TNHH MTV Số cổ phiếu: 7,500,000 Tỉ lệ sở hữu
 • Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn(SGN) Số cổ phiếu: 16,128,051 Tỉ lệ sở hữu 48.1
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài(NCT) Số cổ phiếu: 14,425,401 Tỉ lệ sở hữu 55.13
 • Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn(SCS) Số cổ phiếu: 13,899,050 Tỉ lệ sở hữu 14.65
 • CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất(SAS) Số cổ phiếu: 65,504,200 Tỉ lệ sở hữu 49.08
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài(NAS) Số cổ phiếu: 4,241,160 Tỉ lệ sở hữu 51
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(2)
 • CTCP Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC) 100 60
  60
 • Công ty TNHH dịch vụ bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không Miền Nam 30 15.3
  51
 • Công ty liên kết(10)
 • CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất(SAS) 1,334.81 655.04
  49.07
 • CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) 150 115.2
  48.03
 • CTCP Vận tải Hàng không Miền Nam N/A 13.05
  30
 • CTCP Thương mại Hàng không miền Nam 16.7 4.93
  29.53
 • CTCP Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) 150 30
  20
 • CTCP Dịch vụ hàng hóa hàng không (ACS) 250 50
  19.42
 • Công ty Cổ phần Đầu tư TCP N/A 19.8
  18
 • Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn(SCS) 1,015.69 138.99
  13.75
 • CTCP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh N/A 60
  10
 • CTCP Đầu tư khai thác nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (AHT) N/A 30
  10
 • Công ty con(2)
 • CTCP Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC) Vốn điều lệ: 100 Vốn góp: 60 Tỉ lệ sở hữu: 60
 • Công ty TNHH dịch vụ bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không Miền Nam Vốn điều lệ: 30 Vốn góp: 15.3 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • Công ty liên kết(10)
 • CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất(SAS) Vốn điều lệ: 1,334.81 Vốn góp: 655.04 Tỉ lệ sở hữu: 49.07
 • CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) Vốn điều lệ: 150 Vốn góp: 115.2 Tỉ lệ sở hữu: 48.03
 • CTCP Vận tải Hàng không Miền Nam Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: 13.05 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • CTCP Thương mại Hàng không miền Nam Vốn điều lệ: 16.7 Vốn góp: 4.93 Tỉ lệ sở hữu: 29.53
 • CTCP Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) Vốn điều lệ: 150 Vốn góp: 30 Tỉ lệ sở hữu: 20
 • CTCP Dịch vụ hàng hóa hàng không (ACS) Vốn điều lệ: 250 Vốn góp: 50 Tỉ lệ sở hữu: 19.42
 • Công ty Cổ phần Đầu tư TCP Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: 19.8 Tỉ lệ sở hữu: 18
 • Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn(SCS) Vốn điều lệ: 1,015.69 Vốn góp: 138.99 Tỉ lệ sở hữu: 13.75
 • CTCP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: 60 Tỉ lệ sở hữu: 10
 • CTCP Đầu tư khai thác nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (AHT) Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: 30 Tỉ lệ sở hữu: 10
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS