Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP - HOSE)

23.6 0.1 (0.43%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: HOSE
 • Mở cửa/Tham chiếu23.6 / 23.5
 • Sàn - Trần21.9 - 25.1
 • Thấp - Cao 1D23.6 - 23.6
 • Thấp - Cao 52T18 - 25
 • KLGD2,500
 • GTGD0.06
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.83%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Công ty CP Sơn Á Đông tiền thân là Công ty Sơn Á Đông được thành lập từ năm 1970, năm 1976 Công ty Sơn Á Đông được quốc hữu hóa với tên gọi Xí nghiệp Sơn Á Đông trực thuộc Công ty Sơn và Mực In - Tổng cục Hóa.
 • Năm 1980, trên cơ sở hợp nhất Công ty Sơn và Mực In và Công ty Bao bì Hóa chất, Bộ Công nghiệp nặng ra Quyết định thành lập Công ty Sơn Chất dẻo trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, trong đó Xí nghiệp Sơn Á Đông là đơn vị thành viên hạch toán kinh tế phụ thuộc.
 • Năm 2000, căn cứ Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29/06/2000 của Bộ Công nghiệp, Xí nghiệp Sơn Á Đông được cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần Sơn Á Đông có Vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.
 • Tháng 10/2004, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng hoàn toàn bằng nguồn vốn tự tích lũy.
 • Tháng 12/2006, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã tăng Vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng bằng vốn tự tích lũy và vốn góp bổ sung của cổ đông hiện hữu và người lao động trong Công ty.
 • Ngày 12/10/2010, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông sử dụng nguồn vốn tích lũy phát hành tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 64 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.
 • Ngày 11/09/2015,  Công ty Cổ phần Sơn Á Đông sử dụng nguồn vốn tích lũy phát hành tăng vốn điều lệ từ 64 tỷ đồng lên 95,9 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm, nguyên liệu và thiết bị ngành sơn.
 • Thiết kế và cung ứng các dịch vụ kỹ thuật về sản phẩm, nguyên liệu và thiết bị ngành sơn.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật
Với đặc điểm tập trung chuyên sâu vào mảng sơn kỹ nghệ và công nghiệp độ bền cao, Sơn Á Đông có một danh sách khách hàng khá ổn định với lượng tiêu thụ lớn, chủng loại tập trung và khả năng thanh toán ổn định, trong đó có những khách hàng tiêu thụ sơn hàng năm vào hàng lớn nhất tại Việt nam như LD Dầu khí Vietsovpetro, Vinashin Corp., Lilama Corp., LD Tôn Phương Nam, T.A VietNamKết quả khảo sát thị trường sơn Việt Nam 06 tháng đầu năm 2009 do Công ty thực hiện ghi nhận Sơn Á Đông hiện nắm giữ khoảng 22% thị phần sơn PCM, 8% thị phần sơn tàu biển & công nghiệp độ bền cao và 6% thị phần sơn xây dựng và trang trí gốc dầu.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty CP Sơn Á Đông tiền thân là Công ty Sơn Á Đông được thành lập từ năm 1970, năm 1976 Công ty Sơn Á Đông được quốc hữu hóa với tên gọi Xí nghiệp Sơn Á Đông trực thuộc Công ty Sơn và Mực In - Tổng cục Hóa.
 • Năm 1980, trên cơ sở hợp nhất Công ty Sơn và Mực In và Công ty Bao bì Hóa chất, Bộ Công nghiệp nặng ra Quyết định thành lập Công ty Sơn Chất dẻo trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, trong đó Xí nghiệp Sơn Á Đông là đơn vị thành viên hạch toán kinh tế phụ thuộc.
 • Năm 2000, căn cứ Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29/06/2000 của Bộ Công nghiệp, Xí nghiệp Sơn Á Đông được cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần Sơn Á Đông có Vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.
 • Tháng 10/2004, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng hoàn toàn bằng nguồn vốn tự tích lũy.
 • Tháng 12/2006, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã tăng Vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng bằng vốn tự tích lũy và vốn góp bổ sung của cổ đông hiện hữu và người lao động trong Công ty.
 • Ngày 12/10/2010, Công ty Cổ phần Sơn Á Đông sử dụng nguồn vốn tích lũy phát hành tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 64 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.
 • Ngày 11/09/2015,  Công ty Cổ phần Sơn Á Đông sử dụng nguồn vốn tích lũy phát hành tăng vốn điều lệ từ 64 tỷ đồng lên 95,9 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm, nguyên liệu và thiết bị ngành sơn.
 • Thiết kế và cung ứng các dịch vụ kỹ thuật về sản phẩm, nguyên liệu và thiết bị ngành sơn.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật
 • Trụ sở: Số 1387 Bến Bình Đông - P.15 - Q.8 - Tp.HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3855 2689 - 3980 2198
 • Email: info@adongpaint.com.vn
 • Website: http://adongpaint.com.vn
 • Tổng nhân sự: 146
 • Mã số kinh doanh: 0302066222
 • Đại diện pháp luật: Võ Hồng Hà
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Đình Quang
 • Niêm yết lần đầu: 02/02/2010
 • KLCP Niêm yết: 23,039,850
 • KLCP Lưu hành: 23,039,850

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
ADP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
ADP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS