Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Quá trình phát triển              

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC) chính thức được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 64/UBCK – GP  ngày 28 tháng 11 năm  2007
 • 28/11/2007    Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành chính thức được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 64/UBCK – GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 41.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ đồng)
 • 15/01/2008    Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán chứng nhận là thành viên theo Quyết định số 84/GCNTVLK.
 • 03/04/2008    Trở thành thành viên chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Quyết định số 122/QĐ – TTGDH
 • 07/04/2008    Trở thành thành viên chính thức cử Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo Quyết định số 74/QĐ – DGDHCM.
 • 25/01/2010    Công ty chuyển trụ sở chính về 37 Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội theo Quyết định số 297/UBCK – GP của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 • 25/01/2010 Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 54/QĐ – UBCK về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành lập chi nhánh Hà Nội tại 18 – T2, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

 

Ngành nghề kinh doanh

 • Môi giới chứng khoán
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • Lưu ký chứng khoán

 

Quá trình phát triển              

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC) chính thức được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 64/UBCK – GP  ngày 28 tháng 11 năm  2007
 • 28/11/2007    Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành chính thức được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 64/UBCK – GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 41.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ đồng)
 • 15/01/2008    Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán chứng nhận là thành viên theo Quyết định số 84/GCNTVLK.
 • 03/04/2008    Trở thành thành viên chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Quyết định số 122/QĐ – TTGDH
 • 07/04/2008    Trở thành thành viên chính thức cử Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo Quyết định số 74/QĐ – DGDHCM.
 • 25/01/2010    Công ty chuyển trụ sở chính về 37 Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội theo Quyết định số 297/UBCK – GP của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 • 25/01/2010 Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 54/QĐ – UBCK về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành lập chi nhánh Hà Nội tại 18 – T2, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

 

Ngành nghề kinh doanh

 • Môi giới chứng khoán
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 • Lưu ký chứng khoán

 

 • Trụ sở: Tầng 1Tòa nhà 18T2 - Lê Văn Lương - Trung Hòa Nhân chính - Q.Thanh Xuân - Tp.Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 6250 9999
 • Email: info@atsc.com.vn
 • Website: http://www.atsc.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Phú
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Ngọc Phú
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 4,100,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
ATSC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
ATSC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS