Công ty Cổ phần Dược ENLIE (BCP - UPCoM)

10 0 (0%) Cập nhật: 16:00 17/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu10 / 10
 • Sàn - Trần8.5 - 11.5
 • Thấp - Cao 1D10 - 10
 • Thấp - Cao 52T7.1 - 11.2
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu3.21%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Ngày trở thành công ty đại chúng: 18/3/2009.
Lịch sử hình thành và phát triển
- Tiền thân là Công ty Dược Phẩm Tỉnh Sông Bé 
- Năm 1992, UBND tỉnh Sông Bé ký quyết định giải thể các công ty Dược cấp III huyện, thị và nhập thành Công ty Dược phẩm tỉnh Sông Bé hình thành 1 công ty dược duy nhất tại tỉnh
- Ngày 08/12/1992, chính thức thành lập công ty Dược với tên gọi là Công ty Dược Vật Tư Y Tế Bình Dương
- Ngày 10/11/2004, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định sát nhập CTCP dược và vật tư y tế Bình Dương vào Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) và quyết định thành lập Công ty Dược và Vật tư y tế Bình Dương trực thuộc công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC)
- Năm 2004, tăng vốn điều lệ lên 40.400.000.000 đồng.
- Ngày 29/12/2005, công ty chính thức chuyển thể thành công ty cổ phần với tên gọi là CTCP Dược và vật tư y tế Bình Dương với VĐL 15 tỷ đồng
- Đầu năm 2007, được đầu tư xây dựng và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 08/2009, CTCP Dược Becamex được thành lập trên cơ sở tiếp quản từ CTCP Dược và Vật tư y tế Bình Dương trước đây. Chuyển đổi môi trường hoạt động với đơn vị chủ quản đầu tư trực tiếp là TCT Đầu tư và phát triển Công nghiệp TNHH-MTV Becamex IDC
- Ngày 25/08/2015, ngày đăng ký giao đầu tiên trên UPCoM với mã chứng khoán là BCP
- Ngày 14/09/2015, ngày giao dịch đầu tiên của BCP trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên 13.400 đồng/CP
Ngành nghề kinh doanh chính
- Sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, kinh doanh mỹ phẩm..
- Sản xuất, gia công các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng
- Sản xuất dược phẩm, vật tư y tế.
- Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, hóa chất (không thuộc danh mục cấm) nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng
So với các công ty sản xuất dược phẩm khác, Công ty Cổ Phần Dược Becamex là một công ty trẻ, chỉ chiếm một thị phần rất khiêm tốn trên thị trường, thương hiệu Becamex pharma chỉ mới xuất hiện từ đầu năm 2009. Hiện Công ty cố gắng tạo nên một thương hiệu với mục tiêu sản xuất các sản phẩm tân dược với có giá hành thấp nhưng chất lượng cao đạt hiệu quả trong điều trị, được thị trường chấp nhận và tin tưởng. Becamex Pharma phấn đấu gia tăng dần thị phần trong những năm sắp tới.
Ngày trở thành công ty đại chúng: 18/3/2009.
Lịch sử hình thành và phát triển
- Tiền thân là Công ty Dược Phẩm Tỉnh Sông Bé 
- Năm 1992, UBND tỉnh Sông Bé ký quyết định giải thể các công ty Dược cấp III huyện, thị và nhập thành Công ty Dược phẩm tỉnh Sông Bé hình thành 1 công ty dược duy nhất tại tỉnh
- Ngày 08/12/1992, chính thức thành lập công ty Dược với tên gọi là Công ty Dược Vật Tư Y Tế Bình Dương
- Ngày 10/11/2004, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định sát nhập CTCP dược và vật tư y tế Bình Dương vào Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) và quyết định thành lập Công ty Dược và Vật tư y tế Bình Dương trực thuộc công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC)
- Năm 2004, tăng vốn điều lệ lên 40.400.000.000 đồng.
- Ngày 29/12/2005, công ty chính thức chuyển thể thành công ty cổ phần với tên gọi là CTCP Dược và vật tư y tế Bình Dương với VĐL 15 tỷ đồng
- Đầu năm 2007, được đầu tư xây dựng và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 08/2009, CTCP Dược Becamex được thành lập trên cơ sở tiếp quản từ CTCP Dược và Vật tư y tế Bình Dương trước đây. Chuyển đổi môi trường hoạt động với đơn vị chủ quản đầu tư trực tiếp là TCT Đầu tư và phát triển Công nghiệp TNHH-MTV Becamex IDC
- Ngày 25/08/2015, ngày đăng ký giao đầu tiên trên UPCoM với mã chứng khoán là BCP
- Ngày 14/09/2015, ngày giao dịch đầu tiên của BCP trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên 13.400 đồng/CP
Ngành nghề kinh doanh chính
- Sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, kinh doanh mỹ phẩm..
- Sản xuất, gia công các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng
- Sản xuất dược phẩm, vật tư y tế.
- Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, hóa chất (không thuộc danh mục cấm) nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng
 • Trụ sở: NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - H.Bến Cát - T.Bình Dương
 • Điện thoại: (84.274) 355 3226
 • Email: administrator@becamexpharma.vn
 • Website: http://enlie.vn
 • Tổng nhân sự: 137
 • Mã số kinh doanh: 3700683163
 • Đại diện pháp luật: An Mạnh Hùng
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Sĩ Tuấn
 • Niêm yết lần đầu: 14/09/2015
 • KLCP Niêm yết: 6,000,000
 • KLCP Lưu hành: 6,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Lê Sỹ Tuấn

  • Người được ủy quyền công bố thông tin
  Năm sinh 1980
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
BCP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
BCP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS