Công ty Cổ phần Đường Bình Định (BDS - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Công ty cổ phần đường Bình Định có công suất ép 3.500 tấn mía ngày, là lọai hình doanh nghiệp được cổ phần hóa hoàn toàn có sự tham gia quản lý của chuyên gia nước ngoài. Có vùng nguyên liệu mía phân bố trên 2 vùng miền có khí hậu khác nhau liền kề tạo điều kiện cho Công ty có thời gian ép mía dài. Sản phẩm đường kính trắng nhiều năm là sản phẩm uy tín trên thị trường với chất lượng và số lượng cung cấp cho thị trường.
 • Trụ sở: Km 52 - Quốc lộ 19 - X.Tây Giang - H.Tây Sơn - T.Bình Định
 • Điện thoại: (84.256) 3884378 - 3884375 - 3884214
 • Email: bisuco@dng.vnn.vn
 • Website: #
 • Tổng nhân sự: 379
 • Mã số kinh doanh: 4100480519
 • Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Liễn
 • Đại diện công bố thông tin: NULL
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 3,400,000
 • KLCP Lưu hành: 0
 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
BDS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
BDS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS