Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (BETA - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành: Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA thành lập ngày 06/12/2007 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với số vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng. Qua các lần điều chỉnh, số vốn điều lệ hiện nay là 400 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh:
 • Môi giới chứng khoán

 • Lưu ký Chứng khoán

 • Tư Vấn Đầu Tư Chứng khoán

 • Tự doanh Chứng khoán

 • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

 • Bảo lãnh phát hành Chứng khoán

 • Xác định Giá trị Doanh nghiệp

Quá trình hình thành: Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA thành lập ngày 06/12/2007 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với số vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng. Qua các lần điều chỉnh, số vốn điều lệ hiện nay là 400 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh:
 • Môi giới chứng khoán

 • Lưu ký Chứng khoán

 • Tư Vấn Đầu Tư Chứng khoán

 • Tự doanh Chứng khoán

 • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

 • Bảo lãnh phát hành Chứng khoán

 • Xác định Giá trị Doanh nghiệp

 • Trụ sở: Tầng 4&5 - Số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P. Nguyễn Thái Bình - Q.1 - TP. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3914 2929
 • Email: support@bsi.com.vn
 • Website: https://www.bsi.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tốt
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Thị Bông
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 40,000,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
BETA đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín(STB) 3,358,990 0.18 16/10/2015
BETA đang sở hữu
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín(STB) Số cổ phiếu: 3,358,990 Tỉ lệ sở hữu 0.18
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS