Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC - HOSE)

25.7 0.65 (2.47%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: HOSE Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu26.35 / 26.35
 • Sàn - Trần24.55 - 28.15
 • Thấp - Cao 1D25.6 - 26.65
 • Thấp - Cao 52T15.95 - 27.6
 • KLGD238,600
 • GTGD6.23
 • NN Mua/Bán (KL)10,000 / 20,300
 • NN Mua/Bán (GT)0.26 / 0.53
 • Tỉ lệ sở hữu5.85%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử phát triển :
 • Tiền thân của Công ty Phân bón Bình Điền là Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực thuộc Công ty phân bón Miền Nam. Tuy là Xí nghiệp hạch toán báo sổ nhưng từ năm 1991 đã tự xây dựng thương hiệu cho riêng mình - Thương hiệu “ĐẦU TRÂU”. 
 • Với phương châm lấy khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lấy trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân làm nội dung cơ bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Xí nghiệp với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao độ đã phát triển nhanh chóng và tự khẳng định mình trên thị trường. Thương hiệu ĐẦU TRÂU trở thành gần gũi với các đại lý bạn hàng và bà con nông dân Việt Nam. 
 • Với sự lớn mạnh đó, năm 2003, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam thành Công ty Phân bón Bình Điền, là thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) cho đến nay. 
 • Sau khi tách ra, tốc độ phát triển của Công ty ngày càng nhanh, từ một đơn vị gần như không có vị trí nào trong các Công ty thành viên của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, sau khi tách ra, Công ty lần lượt vào top 10, sau đó top 5 và năm 2007 Công ty đã đứng đầu về doanh số trong các Đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam và năm 2014 Công ty nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – theo giấy chứng nhận số 243/VNR do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR) và báo điện tử Vietnamnet kết hợp chứng nhận. 
 • Vượt qua bao khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển, tập thể CBCNV Công ty Phân bón Bình Điền đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát huy tính năng động sáng tạo, có định hướng chiến lược và bước đi phù hợp, đã tạo lập được nền móng vững chắc cho tiến trình hội nhập và phát triển của Công ty. Hiện nay sản phẩm phân bón thương hiệu Đầu Trâu của công ty đã có mặt trên toàn quốc và xuất khẩu sang một số nước trong khu vực.
 • Đến tháng 6 năm 2008 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam quyết định cổ phần hóa Công ty Phân Bón Bình Điền theo Quyết định số 356/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 06 năm 2008. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện các Công việc xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa cho Công ty. Đến tháng 7 năm 2010 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam có Quyết định số 329/QĐ- HCVN ngày 29 tháng 7 năm 2010 phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty Phân Bón Bình Điền với vốn điều lệ là 397.000.000.000 đồng.
 • Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/02/2011, sau khi thực hiện tổ chức bán đấu giá thành công 7.371.300 cổ phần ra bên ngoài cho các nhà đầu tư. 
 • Ngày 17 tháng 6 năm 2014 Công ty đã được nhận được Giấy chứng nhận phát hành số 47/GCN-UNCK của UBCKNN để tăng vốn từ 397.000.000.000 đồng lên 476.400.000.000 đồng, Công ty đã thực hiện xong và vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 476.400.000.000 đồng.
 • Ngày 27/08/2015 Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM đã ban hành Quyết định số 384/QĐ-SGDHCM chấp thuận đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Ngày 7/10/2015 cổ phiếu Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
 • Ngày 17/08/2016, Công ty đã nhận được thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành số 5505/UBCK-QLCB của UBCKNN để tăng vốn từ 476.400.000.000 đồng lên 571.679.930.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón (Không sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp)
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản.
 • Kinh doanh bất động sản, địa ốc... 
Năm 2014 sản lượng tiêu thụ của Công ty đạt 644.637 tấn so với sản lượng tiêu thụ năm 2013 là 612.394 tấn. Tại khu vực miền Bắc với vị thế địa lý không thuận lợi nên thị phần của Công ty không lớn như thị trường miền Nam. Miền Bắc chiếm khoảng 10% thị phần, miền Trung 10% thị phần, đặc biệt tại thị trường miền Nam với lợi thế vị trí địa lý và thương hiệu Đầu Trâu đã gắn bó nhiều năm với người nông dân nên thị phần của Công tychiếm đến 28% sản lượng tiêu thụ trong khu vực. Hiện nay, Công ty đang cố gắng giữ vững thị phần ở miền Nam và tăng cường phát triển thị phần ở miền Trung, miền Bắc và phát triển sang các thị trường nước ngoài như Campuchia, Lào, Myanmar.
Lịch sử phát triển :
 • Tiền thân của Công ty Phân bón Bình Điền là Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực thuộc Công ty phân bón Miền Nam. Tuy là Xí nghiệp hạch toán báo sổ nhưng từ năm 1991 đã tự xây dựng thương hiệu cho riêng mình - Thương hiệu “ĐẦU TRÂU”. 
 • Với phương châm lấy khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lấy trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân làm nội dung cơ bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Xí nghiệp với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao độ đã phát triển nhanh chóng và tự khẳng định mình trên thị trường. Thương hiệu ĐẦU TRÂU trở thành gần gũi với các đại lý bạn hàng và bà con nông dân Việt Nam. 
 • Với sự lớn mạnh đó, năm 2003, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam thành Công ty Phân bón Bình Điền, là thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) cho đến nay. 
 • Sau khi tách ra, tốc độ phát triển của Công ty ngày càng nhanh, từ một đơn vị gần như không có vị trí nào trong các Công ty thành viên của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, sau khi tách ra, Công ty lần lượt vào top 10, sau đó top 5 và năm 2007 Công ty đã đứng đầu về doanh số trong các Đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam và năm 2014 Công ty nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – theo giấy chứng nhận số 243/VNR do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR) và báo điện tử Vietnamnet kết hợp chứng nhận. 
 • Vượt qua bao khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển, tập thể CBCNV Công ty Phân bón Bình Điền đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát huy tính năng động sáng tạo, có định hướng chiến lược và bước đi phù hợp, đã tạo lập được nền móng vững chắc cho tiến trình hội nhập và phát triển của Công ty. Hiện nay sản phẩm phân bón thương hiệu Đầu Trâu của công ty đã có mặt trên toàn quốc và xuất khẩu sang một số nước trong khu vực.
 • Đến tháng 6 năm 2008 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam quyết định cổ phần hóa Công ty Phân Bón Bình Điền theo Quyết định số 356/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 06 năm 2008. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện các Công việc xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa cho Công ty. Đến tháng 7 năm 2010 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam có Quyết định số 329/QĐ- HCVN ngày 29 tháng 7 năm 2010 phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty Phân Bón Bình Điền với vốn điều lệ là 397.000.000.000 đồng.
 • Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/02/2011, sau khi thực hiện tổ chức bán đấu giá thành công 7.371.300 cổ phần ra bên ngoài cho các nhà đầu tư. 
 • Ngày 17 tháng 6 năm 2014 Công ty đã được nhận được Giấy chứng nhận phát hành số 47/GCN-UNCK của UBCKNN để tăng vốn từ 397.000.000.000 đồng lên 476.400.000.000 đồng, Công ty đã thực hiện xong và vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 476.400.000.000 đồng.
 • Ngày 27/08/2015 Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM đã ban hành Quyết định số 384/QĐ-SGDHCM chấp thuận đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Ngày 7/10/2015 cổ phiếu Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
 • Ngày 17/08/2016, Công ty đã nhận được thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành số 5505/UBCK-QLCB của UBCKNN để tăng vốn từ 476.400.000.000 đồng lên 571.679.930.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón (Không sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp)
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản.
 • Kinh doanh bất động sản, địa ốc... 
 • Trụ sở: C12/21 Quốc lộ 1A - X. Tân Kiên - H. Bình Chánh - Tp. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3756 1191 - 3756 0110
 • Email: phanbon@binhdien.com
 • Website: https://binhdien.com
 • Tổng nhân sự: 443
 • Mã số kinh doanh: 0302975517
 • Đại diện pháp luật: Ngô Văn Đông
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Tấn Sơn
 • Niêm yết lần đầu: 07/10/2015
 • KLCP Niêm yết: 57,167,993
 • KLCP Lưu hành: 57,167,993

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
BFC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
BFC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(5)
 • Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An 5 5
  100
 • CTCP Bình Điền Ninh Bình 100 51
  51
 • CTCP Bình Điền Lâm Đồng 88.53 45.15
  51
 • CTCP Bình Điền Quảng Trị 39 19.5
  51
 • CTCP Bình Điền MeKong 30 15.3
  51
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(5)
 • Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An Vốn điều lệ: 5 Vốn góp: 5 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • CTCP Bình Điền Ninh Bình Vốn điều lệ: 100 Vốn góp: 51 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • CTCP Bình Điền Lâm Đồng Vốn điều lệ: 88.53 Vốn góp: 45.15 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • CTCP Bình Điền Quảng Trị Vốn điều lệ: 39 Vốn góp: 19.5 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • CTCP Bình Điền MeKong Vốn điều lệ: 30 Vốn góp: 15.3 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS