Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIO - UPCoM)

20.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 22/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu20.5 / 20.5
 • Sàn - Trần17.45 - 23.55
 • Thấp - Cao 1D20.5 - 20.5
 • Thấp - Cao 52T16.1 - 25
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.09%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 27/02/2001, theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có Quyết định số 603/2001/QĐ-BYT ngày 27/02/2001 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 trực thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
 • Năm 2009, Bộ Y tế có Quyết định số 72/QĐ-BYT ngày 09/01/2009 tách Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 trực thuộc Viện thành doanh nghiệp Nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Y tế.
 • Năm 2011, Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang theo Quyết định số 2329/QĐ-BYT ngày 30/06/2011 của Bộ Y tế và kiện toàn lại bộ máy tổ chức, lãnh đạo và được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 13/7/2011
 • Năm 2015, thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở công văn số 752/TTg- ĐMDN ngày 04/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4735/QĐ- BYT ngày 06/11/2015 của Bộ Y tế phê duyệt phương án cổ phần hóa
 • Sau hơn 15 năm hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y tế; ngày 20/8/2016, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
 • Ngày 17/5/2017, Công ty hoàn thành đợt phát hành tăng vốn thông qua hình thức phát hành theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 với số lượng cổ phiếu chào bán đợt này là 5.100.000 cổ phần, tổng giá trị phát hành là 51 tỷ đồng.
 • Ngày 17/5/2017, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200451832 cấp lần đầu ngày 01/9/2016 với vốn điều lệ 34.620.000.000 đồng; cấp thay đổi lần thứ 3 với vốn điều lệ là 85.620.000.000 đồng.
 • Ngày 14/09/2017, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 6193/UBCK-GSĐC của UBCKNN.
 • Ngày 20/12/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 230/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.562.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất Vắc xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người)
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.
 • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm.
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn Vắc xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Bán buôn mỹ phẩm.
 • Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thực phẩm (thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng).
 • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết: Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất Vắc Xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người).
Công ty có một vị thế nhất định trên thị trường với những sản phẩm riêng biệt được khách hàng tín nhiệm. Trong đó hoạt động chính của Công ty hiện nay là nghiên cứu và sản xuất các loại probiotics hữu ích, ứng dụng trong sản xuất các loại sản phẩm men vi sinh sống phục vụ công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe. Đây là thế mạnh của công ty và cũng là định hướng chiến lược lâu dài của công ty, sẽ trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực chế phẩm sinh học.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 27/02/2001, theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có Quyết định số 603/2001/QĐ-BYT ngày 27/02/2001 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 trực thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.
 • Năm 2009, Bộ Y tế có Quyết định số 72/QĐ-BYT ngày 09/01/2009 tách Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 trực thuộc Viện thành doanh nghiệp Nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Y tế.
 • Năm 2011, Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang theo Quyết định số 2329/QĐ-BYT ngày 30/06/2011 của Bộ Y tế và kiện toàn lại bộ máy tổ chức, lãnh đạo và được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 13/7/2011
 • Năm 2015, thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở công văn số 752/TTg- ĐMDN ngày 04/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4735/QĐ- BYT ngày 06/11/2015 của Bộ Y tế phê duyệt phương án cổ phần hóa
 • Sau hơn 15 năm hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y tế; ngày 20/8/2016, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
 • Ngày 17/5/2017, Công ty hoàn thành đợt phát hành tăng vốn thông qua hình thức phát hành theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 với số lượng cổ phiếu chào bán đợt này là 5.100.000 cổ phần, tổng giá trị phát hành là 51 tỷ đồng.
 • Ngày 17/5/2017, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200451832 cấp lần đầu ngày 01/9/2016 với vốn điều lệ 34.620.000.000 đồng; cấp thay đổi lần thứ 3 với vốn điều lệ là 85.620.000.000 đồng.
 • Ngày 14/09/2017, Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 6193/UBCK-GSĐC của UBCKNN.
 • Ngày 20/12/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 230/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.562.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất Vắc xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người)
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.
 • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm.
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn Vắc xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Bán buôn mỹ phẩm.
 • Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thực phẩm (thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng).
 • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết: Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất Vắc Xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người).
 • Trụ sở: Số 26 - Hàn Thuyên - P. Xuân Huân - Tp.Nha Trang - Khánh Hòa
 • Điện thoại: (84.5) 8381 3067
 • Email: biopharco@dng.vnn.vn
 • Website: https://biopharco2.com.vn
 • Tổng nhân sự: 63
 • Mã số kinh doanh: 4200451832
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Khánh Ninh
 • Niêm yết lần đầu: 30/08/2018
 • KLCP Niêm yết: 8,562,000
 • KLCP Lưu hành: 8,551,500

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
BIO đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
BIO đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS