Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 (C36 - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 tiền thân là Phân khu quản lý đường bộ 236 được thành lập theo quyết định số 936 QĐ/TCCB-LĐ ngày 03/06/1992 của Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ, sửa chữa thường xuyên, trùng tu và đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ được giao;
 • Năm 1998 chuyển đơn vị sự nghiệp kinh tế Phân khu quản lý đường bộ 236 thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích và đổi tên thành Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 236 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu quản lý, khai thác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ, sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản nhỏ, đảm bảo giao thông khi thiên tai, dịch họa xảy ra trên địa bàn có đường quản lý đi qua...
 • Ngày 21/11/2005, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 236 thành Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ 236 với vốn điều lệ được xác định là 13.735.000.000 đồng;
 • Ngày 30/05/2006, có quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty là 11.235.000.000 đồng;
 • Ngày 29/09/2006, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty CP theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Bảo trì, sửa chữa và xây dựng các công trình giao thông đường bộ;
 • Đảm bảo giao thông;
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành duy tu, bảo dưỡng và xây dựng các công trình giao thông, thu phí cầu đường bộ đã xây dựng được tên tuổi trong ngành GTVT. Bước vào giai đoạn sau cổ phần hóa doanh nghiệp công ích chuyển sang cổ phần hóa tự tìm kiếm công việc nhưng Công ty được đánh giá là đơn vị giữ vững sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đới sống cho cán bộ công nhân lao động và ngày một phát triển.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 tiền thân là Phân khu quản lý đường bộ 236 được thành lập theo quyết định số 936 QĐ/TCCB-LĐ ngày 03/06/1992 của Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ, sửa chữa thường xuyên, trùng tu và đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ được giao;
 • Năm 1998 chuyển đơn vị sự nghiệp kinh tế Phân khu quản lý đường bộ 236 thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích và đổi tên thành Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 236 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu quản lý, khai thác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ, sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản nhỏ, đảm bảo giao thông khi thiên tai, dịch họa xảy ra trên địa bàn có đường quản lý đi qua...
 • Ngày 21/11/2005, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 236 thành Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ 236 với vốn điều lệ được xác định là 13.735.000.000 đồng;
 • Ngày 30/05/2006, có quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty là 11.235.000.000 đồng;
 • Ngày 29/09/2006, Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty CP theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Bảo trì, sửa chữa và xây dựng các công trình giao thông đường bộ;
 • Đảm bảo giao thông;
 • Trụ sở: Số 8 ngõ 83 đường Ngọc Hồi - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.43) 861 4012
 • Email: NULL
 • Website: http://jsc236.vn
 • Tổng nhân sự: 66
 • Mã số kinh doanh: 0100109561
 • Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trương
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Ngọc Trương
 • Niêm yết lần đầu: 31/05/2017
 • KLCP Niêm yết: 1,123,500
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
C36 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
C36 đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS