Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn (CBC - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Chè Bàu cạn tiền thân là Đồn điền Trà Bàu cạn được hình thành từ năm 1923 do chủ tư bản người Pháp quản lý khai thác với tên gọi “Compagnie Agricole Thé Et Café Kontum Annam” : gọi tắt là CATECKA. Sản phẩm chủ yếu là chế biến chè đỏ (CTC) xuất khẩu.
 • Năm 1993 theo tinh thần nghị định 388/1993/NĐ-CP của Chính phủ, ƯBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập lại tại Quyết định 84/QĐ-UB-TLL ngày 12/03/1993 có tên là Nông trường Quốc doanh Chè Bàu cạn.
 • Năm 1996 ƯBND tỉnh Gia Lai quyết định số 783/QĐ-ƯB đổi tên thành : Xí nghiệp Nông Công Nghiệp Chè Bàu cạn; và quyết định số 15/2007/QĐ-ƯB ngày 01/03/2007 đổi tên thành Công ty Chè Bàu cạn.
 • Ngày 09 tháng 08 năm 2006 theo quyết định số 397/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia lai đồng ý bổ sung nhiệm vụ cho đơn vị: Sản xuất phân phối & kinh doanh mua bán điện.
 • Ngày 23 tháng 8 năm 2010, Quyết định số 569/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhản Dân tỉnh Gia Lai phê duyệt đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Chè Bàu cạn và giấy phép họat động kinh doanh số 5900190465 cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010.
 • Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Quyết định số 786/QĐ-UBND của ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn thành Công ty cổ phần. Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn chính thức được hoạt động theo hình thức CTCP theo giấy chứng nhận đăng ký đăng ký kinh doanh số 5900190465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 1996, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/04/2019 với vốn điều lệ là 108.976.000.000 đồng.
 • Công ty thay đổi vốn điều lệ từ 108.976.000.000 đồng thành 118.824.000.000 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900190465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 1996, thay đổi lần thứ 5 ngày 04 tháng 05 năm 2019.
 • Công ty dược Trung tâm Lưu ký Chửng khoán Viêt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 199/2017/GCNCP-VSD-1, đăng ký lần đầu ngày 19/10/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 28/05/2019 với tổng số cổ phiếu đăng ký là: 11.882.400 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Trồng cây Cà phê
 • Trồng cây Chè
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Sản xuất truyền tải và phân phối điện
 • Nghiên cứu, xây dựng, tư vấn và chuyển giao. Các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỳ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Trồng cây công nghiệp dài ngày khác
 • Mua bán, xuất nhập khẩu chè, cà phê. Mua bán nông sản (trừ mủ cao su)
 • Kinh Doanh phân bón, vật tư nông nghiệp
Công ty là một đơn vị luôn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất chè đạt chất lượng sạch đảm bảo và không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng kinh doanh như đa dạng mẫu mã và bao bì. Chất lượng sản phẩm luôn được Công ty chú trọng cải thiện góp phần tạo niềm tin cho người tiêu dùng vào sản phẩm Chè của Công ty. Công ty còn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chè, dây chuyền phần loại bằng máy tách màu đưa mẫu mã ngày được đẹp hơn.
Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Chè Bàu cạn tiền thân là Đồn điền Trà Bàu cạn được hình thành từ năm 1923 do chủ tư bản người Pháp quản lý khai thác với tên gọi “Compagnie Agricole Thé Et Café Kontum Annam” : gọi tắt là CATECKA. Sản phẩm chủ yếu là chế biến chè đỏ (CTC) xuất khẩu.
 • Năm 1993 theo tinh thần nghị định 388/1993/NĐ-CP của Chính phủ, ƯBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập lại tại Quyết định 84/QĐ-UB-TLL ngày 12/03/1993 có tên là Nông trường Quốc doanh Chè Bàu cạn.
 • Năm 1996 ƯBND tỉnh Gia Lai quyết định số 783/QĐ-ƯB đổi tên thành : Xí nghiệp Nông Công Nghiệp Chè Bàu cạn; và quyết định số 15/2007/QĐ-ƯB ngày 01/03/2007 đổi tên thành Công ty Chè Bàu cạn.
 • Ngày 09 tháng 08 năm 2006 theo quyết định số 397/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia lai đồng ý bổ sung nhiệm vụ cho đơn vị: Sản xuất phân phối & kinh doanh mua bán điện.
 • Ngày 23 tháng 8 năm 2010, Quyết định số 569/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhản Dân tỉnh Gia Lai phê duyệt đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Chè Bàu cạn và giấy phép họat động kinh doanh số 5900190465 cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010.
 • Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Quyết định số 786/QĐ-UBND của ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn thành Công ty cổ phần. Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn chính thức được hoạt động theo hình thức CTCP theo giấy chứng nhận đăng ký đăng ký kinh doanh số 5900190465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 1996, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/04/2019 với vốn điều lệ là 108.976.000.000 đồng.
 • Công ty thay đổi vốn điều lệ từ 108.976.000.000 đồng thành 118.824.000.000 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900190465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 1996, thay đổi lần thứ 5 ngày 04 tháng 05 năm 2019.
 • Công ty dược Trung tâm Lưu ký Chửng khoán Viêt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 199/2017/GCNCP-VSD-1, đăng ký lần đầu ngày 19/10/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 28/05/2019 với tổng số cổ phiếu đăng ký là: 11.882.400 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Trồng cây Cà phê
 • Trồng cây Chè
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Sản xuất truyền tải và phân phối điện
 • Nghiên cứu, xây dựng, tư vấn và chuyển giao. Các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỳ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Trồng cây công nghiệp dài ngày khác
 • Mua bán, xuất nhập khẩu chè, cà phê. Mua bán nông sản (trừ mủ cao su)
 • Kinh Doanh phân bón, vật tư nông nghiệp
 • Trụ sở: QL.19 - X. Bàu Cạn - H. Chư Prông - T. Gia Lai
 • Điện thoại: (84.269) 384 3959
 • Email:
 • Website: http://www.catecka.com
 • Tổng nhân sự: 354
 • Mã số kinh doanh: 5900190465
 • Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trường
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 25/11/2019
 • KLCP Niêm yết: 11,882,400
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CBC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
CBC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS