Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (CCH - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân của Công ty là Công ty Thiết kế kỳ thuật Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được thành lập theo Ọuyết định sổ 973/QĐ-TC ngày 20/3/1984 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.
 • Công ty Khảo sát Thiết kế Giao thông công chính Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2368/QĐ-UB ngày 16/5/1990 trên cơ sở sáp nhập giĩra hai đơn vị: Công ty Thiết kế Kỹ thuật Giao thông Vận tài thuộc Sớ Giao thông Vận tải Hà Nội và Xí nghiệp Thiết kế và Sửa chừa công trình đô thị thuộc Sờ Công trình Đô thị Hà Nội.
 • Tháng 3/1995, Công ty Khảo sát Thiết kế Giao thông công chính Hà Nội được đồi tên thành Công ty Tư vấn Đầu tư Xâv dựng Giao thông công chính Hà Nội theo Quyết định số 702/QĐ-UB ngày 31/3/1995 của Ưý ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.
 • Năm 2005, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành CÔNG TY CÓ PHẨN TƯ VẨN VÀ ĐÀU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI theo Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố, và dã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103007859 ngày 11/5/2005 với số vốn điều lệ là: 6.500.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
 • Lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi và lập tổng dự toán các công trình: Kiến trúc dân dụng, công nghệ, thủy lợi. cấp-thoát nước, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, xứ lý kỹ thuật môi trường, cung cấp điện dân dụng và chiếu sáng công cộng. 
 • Thiết ké kỹ thuật các công trình. 
 • Tư vấn thẩm định lập dự án và tổng mục đầu tư. thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình. 
 • Tư vấn thẩm định dự án như: Tư vấn giám sát kỹ thuật (Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông, giám sát thi công), tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập hô sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng.
 • Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng.
 • Phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu, kiêm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng.
 • Thiết kế công trình xây dựng biển.
 • Thiết kế công trình càng đường thủy
 • Thiết kế công trình thủy lợi. thúy điện.
CCIC có tổng số nhân sự khoảng gần 100 người, trong đó đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật , cán bộ tư vấn thiết kế có trình độ đại học và trên đại học chiếm hơn 80%, gồm các chuyên gia, kỹ sư chuyên ngành có năng lực và dày kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế các công trình ngành giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng, thủy lợi và vệ sinh môi trường. Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, CCIC được biết đến là đơn vị tư vấn chuyên ngành, đặc biệt có thế mạnh về xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hoạt động sản xuất của Công ty gắn liền với sự phát triển hiện đại hóa - Công nghiệp hóa Thủ đô.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân của Công ty là Công ty Thiết kế kỳ thuật Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được thành lập theo Ọuyết định sổ 973/QĐ-TC ngày 20/3/1984 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.
 • Công ty Khảo sát Thiết kế Giao thông công chính Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2368/QĐ-UB ngày 16/5/1990 trên cơ sở sáp nhập giĩra hai đơn vị: Công ty Thiết kế Kỹ thuật Giao thông Vận tài thuộc Sớ Giao thông Vận tải Hà Nội và Xí nghiệp Thiết kế và Sửa chừa công trình đô thị thuộc Sờ Công trình Đô thị Hà Nội.
 • Tháng 3/1995, Công ty Khảo sát Thiết kế Giao thông công chính Hà Nội được đồi tên thành Công ty Tư vấn Đầu tư Xâv dựng Giao thông công chính Hà Nội theo Quyết định số 702/QĐ-UB ngày 31/3/1995 của Ưý ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.
 • Năm 2005, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông công chính Hà Nội chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành CÔNG TY CÓ PHẨN TƯ VẨN VÀ ĐÀU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI theo Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố, và dã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103007859 ngày 11/5/2005 với số vốn điều lệ là: 6.500.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
 • Lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi và lập tổng dự toán các công trình: Kiến trúc dân dụng, công nghệ, thủy lợi. cấp-thoát nước, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, xứ lý kỹ thuật môi trường, cung cấp điện dân dụng và chiếu sáng công cộng. 
 • Thiết ké kỹ thuật các công trình. 
 • Tư vấn thẩm định lập dự án và tổng mục đầu tư. thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình. 
 • Tư vấn thẩm định dự án như: Tư vấn giám sát kỹ thuật (Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông, giám sát thi công), tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập hô sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng.
 • Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng.
 • Phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu, kiêm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng.
 • Thiết kế công trình xây dựng biển.
 • Thiết kế công trình càng đường thủy
 • Thiết kế công trình thủy lợi. thúy điện.
 • Trụ sở: Số 21 - Phố Huỳnh Thúc Kháng - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3773 0114 - 3773 0037
 • Email: tuvanccichanoi@gmail.com
 • Website: http://www.ccichn.vn
 • Tổng nhân sự: 55
 • Mã số kinh doanh: 0100105013
 • Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Hùng
 • Đại diện công bố thông tin: Giang Quốc Khánh
 • Niêm yết lần đầu: 30/08/2017
 • KLCP Niêm yết: 1,000,000
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CCH đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
CCH đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS