Công ty Cổ phần Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất (CEC - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hoạt động
 • Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất ngày nay tiền thân là Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất, được thành lập từ năm 1967, tách ra từ Viện Thiết kế tổng hợp thuộc Bộ Công nghiệp Nặng .
 • Năm 1973 Tổng cục Hóa chất quyết định đổi tên Viện Thiết kế công nghiệp hóachất thành Công ty Thiết kế công nghiệp hóa chất .
 • Ngày 22 tháng 5 năm 1978 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 112 CP thành lập Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất với các nhiệm vụ chính như sau :
 • Tiến hành nghiên cứu thí nghiệm các lĩnh vực khoa học kỹ thuật về quá trình công nghệ, thiết bị và máy hóa nhằm sớm đưa các công trình nghiên cứu ra phục vụ sản xuất, đổi mới kỹ thuật trong các nhà máy hóa chất đã xây dựng, từng bước trang bị kỹ thuật mới cho toàn bộ ngành công nghiệp hóa chất ở nước ta.
 • Thiết kế các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hóa chất trực tiếp phục vụ việc xây dựng và phát triển nghành công nghiệp hóa chất toàn quốc .
 • Nghiên cứu giúp Tổng cục Hóa chất trong việc xét duyệt, tổ chức xây dựng các công trình và lựa chọn thiết bị hóa chất … do nước ngoài đảm nhiệm .
 • Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất là đơn vị hoạt động khoa học thực hiện hạch toán kinh tế đầu tiên (từ năm 1977) của ngành hóa chất .
 • Năm 1993, để phù hợp với nền kinh tế thị trường, mở rộng thêm ngành nghề, Viện đã được Chính phủ đồng ý cho chuyển thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Công ty Thiết kế công nghiệp hóa chất (Quyết định số 370/QĐ-TCNSĐT ngày 17/6/1993) do Bộ Trưởng Bộ công nghiệp Nặng ký).
 • Năm 2005 thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã lập phương án và được Bộ Công nghiệp phê duyệt, chuyển thành Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất (Theo quyết định số 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005) hoạt động theo luật doanh nghiệp.
 • Ngày 01/04/2006, Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và quy định của Luật Doanh nghiệp với mức vốn điều lệ ban đầu là 8.000.000.000 đồng Ngày 16/5/2011, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận việc đăng ký Công ty đại chúng với mức vốn điều lệ là 17.579.520.000 đồng.
 • 16/5/2011: Công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng với VĐL 17.579.520 đồng
 • Ngày 08/02/2013, Công ty phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 29.885.180.000 đồng.
 • Ngày 28/02/2014, Sở GDCK chấp thuận cho Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 2.988.518 cổ phần.
 • Ngày 20/09/2016, Công ty phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 59.770.360.000 đồng
 • Ngày 02/12/2016, Công ty đã hoàn thành việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 5.977.036 cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng;
 • Thiết kế lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ hóa dầu, công trình công nghiệp; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trình công ích;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Kinh doanh bất đông sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất, tiền thân là Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất (CECO) thành lập từ năm 1967, là thành viên của Tập đoàn Hoá Chất Việt Nam (Công Ty mẹ). CECO là một công ty tư vấn, thiết kế với một đội ngũ tiến sỹ, kỹ sư có nhiều kinh nghiệm, có năng lực trong nhiều chuyên ngành kỹ thuật khác nhau, đã và đang thực hiện nhiều công trình quan trọng cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước. Từ năm 1989, CECO đã được UNDP_UNIDO giúp đỡ dự án "Tăng cường Viện Thiết kế Công nghiệp Hoá chất". Dự án này đã giúp CECO đào tạo, nâng cao trình độ quản lý dự án và thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Với năng lực kỹ thuật tiềm tàng trong công tác tư vấn thiết kế, CECO coi trọng việc tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với nhiều công ty nước ngoài có kỹ thuật hàng đầu và thực tế đã hợp tác có hiệu quả với nhiều công ty của các nước Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Ý, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Phần Lan, Malaixia, Singapore v.v...
Lịch sử hoạt động
 • Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất ngày nay tiền thân là Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất, được thành lập từ năm 1967, tách ra từ Viện Thiết kế tổng hợp thuộc Bộ Công nghiệp Nặng .
 • Năm 1973 Tổng cục Hóa chất quyết định đổi tên Viện Thiết kế công nghiệp hóachất thành Công ty Thiết kế công nghiệp hóa chất .
 • Ngày 22 tháng 5 năm 1978 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 112 CP thành lập Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất với các nhiệm vụ chính như sau :
 • Tiến hành nghiên cứu thí nghiệm các lĩnh vực khoa học kỹ thuật về quá trình công nghệ, thiết bị và máy hóa nhằm sớm đưa các công trình nghiên cứu ra phục vụ sản xuất, đổi mới kỹ thuật trong các nhà máy hóa chất đã xây dựng, từng bước trang bị kỹ thuật mới cho toàn bộ ngành công nghiệp hóa chất ở nước ta.
 • Thiết kế các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hóa chất trực tiếp phục vụ việc xây dựng và phát triển nghành công nghiệp hóa chất toàn quốc .
 • Nghiên cứu giúp Tổng cục Hóa chất trong việc xét duyệt, tổ chức xây dựng các công trình và lựa chọn thiết bị hóa chất … do nước ngoài đảm nhiệm .
 • Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất là đơn vị hoạt động khoa học thực hiện hạch toán kinh tế đầu tiên (từ năm 1977) của ngành hóa chất .
 • Năm 1993, để phù hợp với nền kinh tế thị trường, mở rộng thêm ngành nghề, Viện đã được Chính phủ đồng ý cho chuyển thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Công ty Thiết kế công nghiệp hóa chất (Quyết định số 370/QĐ-TCNSĐT ngày 17/6/1993) do Bộ Trưởng Bộ công nghiệp Nặng ký).
 • Năm 2005 thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã lập phương án và được Bộ Công nghiệp phê duyệt, chuyển thành Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất (Theo quyết định số 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005) hoạt động theo luật doanh nghiệp.
 • Ngày 01/04/2006, Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và quy định của Luật Doanh nghiệp với mức vốn điều lệ ban đầu là 8.000.000.000 đồng Ngày 16/5/2011, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận việc đăng ký Công ty đại chúng với mức vốn điều lệ là 17.579.520.000 đồng.
 • 16/5/2011: Công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng với VĐL 17.579.520 đồng
 • Ngày 08/02/2013, Công ty phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 29.885.180.000 đồng.
 • Ngày 28/02/2014, Sở GDCK chấp thuận cho Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 2.988.518 cổ phần.
 • Ngày 20/09/2016, Công ty phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 59.770.360.000 đồng
 • Ngày 02/12/2016, Công ty đã hoàn thành việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 5.977.036 cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng;
 • Thiết kế lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ hóa dầu, công trình công nghiệp; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trình công ích;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Kinh doanh bất đông sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Trụ sở: 21A Cát Linh - P.Cát Linh - Q.Đống Đa -Tp.Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3845 5777
 • Email: engineering@ceco.com.vn
 • Website: http://www.ceco.com.vn
 • Tổng nhân sự: 116
 • Mã số kinh doanh: 0100103520
 • Đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Vĩnh
 • Đại diện công bố thông tin: Trương Thị Minh Thu
 • Niêm yết lần đầu: 13/03/2014
 • KLCP Niêm yết: 5,977,036
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CEC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
CEC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(5)
 • Trung tâm phát triển Công nghệ CECO N/A N/A
  100
 • CTCP Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VMEC) 17.25 9.54
  55.33
 • CTCP dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hóa chất (CECOs) 6 3.06
  51
 • Công ty Cổ phần CECO Hà Nội 6 N/A
  36.4
 • CTCP Công nghiệp hóa chất Tây Ninh 120 1.64
  1.37
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(5)
 • Trung tâm phát triển Công nghệ CECO Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 100
 • CTCP Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VMEC) Vốn điều lệ: 17.25 Vốn góp: 9.54 Tỉ lệ sở hữu: 55.33
 • CTCP dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hóa chất (CECOs) Vốn điều lệ: 6 Vốn góp: 3.06 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • Công ty Cổ phần CECO Hà Nội Vốn điều lệ: 6 Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 36.4
 • CTCP Công nghiệp hóa chất Tây Ninh Vốn điều lệ: 120 Vốn góp: 1.64 Tỉ lệ sở hữu: 1.37
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS