Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (CIC - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC (gọt tắt là COTECiN) là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ Nhà máy Bê tông COTEC và Xí nghiệp xây lắp COTEC số 1 của Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng COTEC thuộc Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (FiCO) – Bộ xây dựng vào ngày 05/11/2004.
 • Đến năm 2002, do nhu cầu thị trường gia tăng, Công ty quyết định đầu tư mới trạm trộn bê tông LeibherrĐức, công suất 74.000 m3/năm tại Cảng Bình Thung, Quận 7 và di dời toàn bộ văn phòng Xí nghiệp Bê tông Tân Thuận về trụ sở hiện nay và đổi tên thành Nhà máy Bê tông COTEC (theo quyết định số 04A/01/QĐHĐQT ngày 10/01/2002 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty VLXD số 1).
 • Đến cuối năm 2003, được sự cho phép của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng COTEC đã hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Bê tông hỗn hợp VN (Supermix) khai thác sử dụng toàn bộ Nhà máy.
 • Ngày 24/05/2004, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 đã ra quyết định số 85/QĐHĐQT cho phép sáp nhập Xí nghiệp xây lắp COTEC số 1 vào Nhà máy Bê tông COTEC, lấy tên là Nhà máy Bê tông COTEC và được chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo quyết định số 1742/QĐBXD ngày 05/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Nhà máy Bê tông COTEC thuộc Công ty Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng COTEC Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 thành Công ty cổ phần, vốn điều lệ lúc cổ phần hóa là 3,5 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002913 đăng ký lần đầu ngày 30/11/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Và đã tăng vốn điều lệ lên 8.888.000.000 đồng sau 15 tháng hoạt động.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
 • Dịch vụ tư vấn xây dựng: lập dự án, thiết kế, giám sát, quản lý dự án.
 • Đầu tư kinh doanh bất động sản
 • Đầu tư tài chính vào các công ty cổ phần khác
 • Sản xuất bê tông thương phẩm
CTCP Đầu tư và Xây dựng COTEC (gọi tắt là COTECIN) là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ Nhà máy Bê tông COTEC và Xí nghiệp xây lắp COTEC số 1 thuộc Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (FiCO). Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: dịch vụ xây dựng công trình, dịch vụ tư vấn thiết kế, đầu tư bất động sản, sản xuất vật liệu. Trên thị trường xây dựng và đầu tư hiện nay, COTEC là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó, COTECIN là thành viên có tỷ trọng lớn trong tập đoàn COTEC, đã tạo được vị trí vững vàng trong đội ngũ các nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp trong nước mà các tập đoàn đầu tư, xây dựng nước ngoài thường ưu tiên hợp tác khi đầu tư tại Việt Nam.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC (gọt tắt là COTECiN) là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ Nhà máy Bê tông COTEC và Xí nghiệp xây lắp COTEC số 1 của Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng COTEC thuộc Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (FiCO) – Bộ xây dựng vào ngày 05/11/2004.
 • Đến năm 2002, do nhu cầu thị trường gia tăng, Công ty quyết định đầu tư mới trạm trộn bê tông LeibherrĐức, công suất 74.000 m3/năm tại Cảng Bình Thung, Quận 7 và di dời toàn bộ văn phòng Xí nghiệp Bê tông Tân Thuận về trụ sở hiện nay và đổi tên thành Nhà máy Bê tông COTEC (theo quyết định số 04A/01/QĐHĐQT ngày 10/01/2002 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty VLXD số 1).
 • Đến cuối năm 2003, được sự cho phép của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng COTEC đã hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Bê tông hỗn hợp VN (Supermix) khai thác sử dụng toàn bộ Nhà máy.
 • Ngày 24/05/2004, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 đã ra quyết định số 85/QĐHĐQT cho phép sáp nhập Xí nghiệp xây lắp COTEC số 1 vào Nhà máy Bê tông COTEC, lấy tên là Nhà máy Bê tông COTEC và được chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo quyết định số 1742/QĐBXD ngày 05/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Nhà máy Bê tông COTEC thuộc Công ty Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng COTEC Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 thành Công ty cổ phần, vốn điều lệ lúc cổ phần hóa là 3,5 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002913 đăng ký lần đầu ngày 30/11/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Và đã tăng vốn điều lệ lên 8.888.000.000 đồng sau 15 tháng hoạt động.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
 • Dịch vụ tư vấn xây dựng: lập dự án, thiết kế, giám sát, quản lý dự án.
 • Đầu tư kinh doanh bất động sản
 • Đầu tư tài chính vào các công ty cổ phần khác
 • Sản xuất bê tông thương phẩm
 • Trụ sở: Lầu 6 Số 9-19 Hồ Tùng Mậu - Q.1 - Tp.HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3821 1965 - 3829 4642
 • Email: cotein@hcm.vnn.vn
 • Website: http://www.cotecin.com.vn
 • Tổng nhân sự: 120
 • Mã số kinh doanh: 0303580769
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
 • Đại diện công bố thông tin: Dương Trọng Tín
 • Niêm yết lần đầu: 29/12/2006
 • KLCP Niêm yết: 4,635,062
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CIC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
CIC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS