Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (CNH - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành:
 • Ngày 9-2-1976 bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải có quyết định số 432/QĐ_TC thành lập cảng Nha Trang - Ba Ngòi trực thuộc Tổng cục đường biển thuộc Bộ Giao thông Vận Tải Việt Nam. Cảng Nha Trang - Ba Ngòi gồm 2 cảng: Cảng Nha Trang thuộc thành phố Nha Trang và cảng Ba Ngòi thuộc huyện Cam Ranh
 • Để tạo điều kiện phát triển hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện sự bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, ngày 31/12/2009 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 951/QĐ-HĐQT chuyển Cảng Nha Trang - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Cảng Nha Trang chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kể từ ngày 01/04/2010
 • Đến ngày 07/04/2014, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã ký Quyết định số 117/QĐ – HHVN về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang và đến ngày 08/7/2014, Công ty đã chính thức trở thành Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3, với mức vốn điều lệ là 245.390.490.000 đồng.
 • Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 16/04/2015 với mã chứng khoán: CNH

Ngành nghề kinh doanh:

 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo quản và giao nhận hàng hóa; Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển, cứu hộ hàng hải; Kinh doanh dịch vụ logistic; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải; Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải biển và các dịch vụ hàng hải khác; Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách du lịch qua cảng.
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, kho ICD
 •  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội bộ.
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng.
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki ốt, trung tâm thương mại).
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng; Cho thuê thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thủy, bộ và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác.
 • Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu.
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Kinh doanh bán hàng miễn thuế.
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển.
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
Với vai trò là đầu mối trung chuyển hàng hóa và phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, Cảng Nha Trang không ngừng nỗ lực đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp kho bãi cũng như hiện đại hóa dịch vụ và con người để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, dần trở thành đầu mối then chốt cho sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng địa phương và khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.
Lịch sử hình thành:
 • Ngày 9-2-1976 bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải có quyết định số 432/QĐ_TC thành lập cảng Nha Trang - Ba Ngòi trực thuộc Tổng cục đường biển thuộc Bộ Giao thông Vận Tải Việt Nam. Cảng Nha Trang - Ba Ngòi gồm 2 cảng: Cảng Nha Trang thuộc thành phố Nha Trang và cảng Ba Ngòi thuộc huyện Cam Ranh
 • Để tạo điều kiện phát triển hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện sự bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, ngày 31/12/2009 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 951/QĐ-HĐQT chuyển Cảng Nha Trang - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Cảng Nha Trang chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kể từ ngày 01/04/2010
 • Đến ngày 07/04/2014, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã ký Quyết định số 117/QĐ – HHVN về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang và đến ngày 08/7/2014, Công ty đã chính thức trở thành Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3, với mức vốn điều lệ là 245.390.490.000 đồng.
 • Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 16/04/2015 với mã chứng khoán: CNH

Ngành nghề kinh doanh:

 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo quản và giao nhận hàng hóa; Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển, cứu hộ hàng hải; Kinh doanh dịch vụ logistic; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải; Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải biển và các dịch vụ hàng hải khác; Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách du lịch qua cảng.
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, kho ICD
 •  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội bộ.
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng.
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki ốt, trung tâm thương mại).
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng; Cho thuê thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thủy, bộ và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác.
 • Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu.
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Kinh doanh bán hàng miễn thuế.
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển.
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
 • Trụ sở: Số 5 Trần Phú - P.Vĩnh Nguyên - Tp.Nha Trang - T.Khánh Hòa
 • Điện thoại: (84-258) 3590021 - (84-258) 3590839
 • Email: v.cangnhatrang@nhatrangport.com.vn
 • Website: http://nhatrangport.com.vn/
 • Tổng nhân sự: 6
 • Mã số kinh doanh: 4200238776
 • Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Thiên Hương
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Cao Thái
 • Niêm yết lần đầu: 24/04/2015
 • KLCP Niêm yết: 24,539,049
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CNH đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
CNH đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS