Công ty Cổ phần Cà phê Phước An (CPA - UPCoM)

6.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 19/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu6.5 / 6.5
 • Sàn - Trần5.53 - 7.47
 • Thấp - Cao 1D6.5 - 6.5
 • Thấp - Cao 52T2.7 - 11.4
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
 • Vốn hóa153.58 Tỷ
 • CP Lưu hành23,627,990
 • P/E-8.45
 • EPS-769.17
 • P/B2.78
 • PS7.61
 • BVPS2.34
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hlnh thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Cà phê Phước An (tiền thân là Nông trưởng Quốc doanh Phước An) thành lập vào ngày 01/04/1977.
 • 1977- 1982: Là giai đoạn đầy khó khăn cùa những ngày mới thành lập Công ty. Với 20 cán bộ chủ chốt và 100 công nhân tiếp quản 240 ha vườn cà phê của đồn điền CADA, trên cơ sở hướng đi và phương pháp được vạch ra, khó khăn từng bước được tháo gỡ, vượt qua để doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.
 • 1982 -1988: Trong giai đoạn này diện tích vườn cây tiếp tục phát triển, nhiều cơ sở hạ tầng như nhà kho, sàn phơi, hệ thống thủy lợi và giao thông được xây dựng hoàn thành và đưa vào phục vụ sản xuất. Nhiều phong trào thi đua sản xuất, thi đua văn hóa thể dục thể thao cũng được Ban lãnh đạo quan tâm. Tình hình an ninh ồn định, nhưng đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Trước yêu cầu phát triển, Còng ty đã mạnh dạn đổi mới tư duy và thay đổi phương thức kinh doanh.
 • Cột mốc quan trọng trong giai đoạn này là từ năm 1993, Công ty trực tiếp xuất khẩu cà phê ra thị trường quốc tế. Ngay từ niên vụ đầu tiên, Công ty đã đạt kim ngạch xuất khẩu 6.425.610 USD.
 • 1995-2000: Công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất. Xí nghiệp Cà phê An Thuận ra đời với diện tích vườn cà phê 984,37 ha và nhà máy chế biến có công suất 20.000 tấn/nãm đã tạo điều kiện vững chắc cho nguồn nguyên liệu đầu váo cùa Công ty. Uy tín của Công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.
 • Công ty thực hiện cồ phần hóa theo Công văn số 6070/UBND-TCTM ngày 03/09/2013 cùa UBND Tình về việc thí điểm cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An vá Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An.
 • Ngày 11/05/2017, Công ty tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại SGDCK Tp.HCM với tổng sô cổ phần chào bán thành công là 3.702.015 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 10.006 đồng/cổ phần.
 • Ngày 10/08/2017, Công ty tổ chửc Đại hội đông cổ đông thành lập CTCP Cà phê Phước An.
 • Ngày 18/08/2017, Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An được chuyển đổi thành CTCP Cà phè Phước An theo Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000183273 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18/08/2017 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp với vốn điều lệ là 136.279.900.000 đồng.
 • Ngày 16/10/2017, Công ty Cổ phần Cà phê Phước An được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo Công vân số 6913/UBCK-GSĐC của UBCKNN.
 • Ngày 26/11/2019, Công ty được Trung tám Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 59/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 13.627.990 cổ phiếu và mã chứng khoán lả CPA.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 • Trồng cây cà phê.
 • Chế biến cà phê.
 • Mua bán nông sản.
Công ty có lợi thế cạnh tranh về đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm trồng, chế biến và kinh doanh cà phê. Sự hiểu biết sâu sắc về cà phê của Ban lãnh đạo cùng với đội ngũ nhân viên năng động là nội lực vững chắc cho sự phát triển của Công ty. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã trải quan hơn 40 năm hoạt động tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực tế trong ngành cà phê và từng bước khẳng định được thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.
Quá trình hlnh thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Cà phê Phước An (tiền thân là Nông trưởng Quốc doanh Phước An) thành lập vào ngày 01/04/1977.
 • 1977- 1982: Là giai đoạn đầy khó khăn cùa những ngày mới thành lập Công ty. Với 20 cán bộ chủ chốt và 100 công nhân tiếp quản 240 ha vườn cà phê của đồn điền CADA, trên cơ sở hướng đi và phương pháp được vạch ra, khó khăn từng bước được tháo gỡ, vượt qua để doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.
 • 1982 -1988: Trong giai đoạn này diện tích vườn cây tiếp tục phát triển, nhiều cơ sở hạ tầng như nhà kho, sàn phơi, hệ thống thủy lợi và giao thông được xây dựng hoàn thành và đưa vào phục vụ sản xuất. Nhiều phong trào thi đua sản xuất, thi đua văn hóa thể dục thể thao cũng được Ban lãnh đạo quan tâm. Tình hình an ninh ồn định, nhưng đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Trước yêu cầu phát triển, Còng ty đã mạnh dạn đổi mới tư duy và thay đổi phương thức kinh doanh.
 • Cột mốc quan trọng trong giai đoạn này là từ năm 1993, Công ty trực tiếp xuất khẩu cà phê ra thị trường quốc tế. Ngay từ niên vụ đầu tiên, Công ty đã đạt kim ngạch xuất khẩu 6.425.610 USD.
 • 1995-2000: Công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất. Xí nghiệp Cà phê An Thuận ra đời với diện tích vườn cà phê 984,37 ha và nhà máy chế biến có công suất 20.000 tấn/nãm đã tạo điều kiện vững chắc cho nguồn nguyên liệu đầu váo cùa Công ty. Uy tín của Công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.
 • Công ty thực hiện cồ phần hóa theo Công văn số 6070/UBND-TCTM ngày 03/09/2013 cùa UBND Tình về việc thí điểm cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An vá Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An.
 • Ngày 11/05/2017, Công ty tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại SGDCK Tp.HCM với tổng sô cổ phần chào bán thành công là 3.702.015 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 10.006 đồng/cổ phần.
 • Ngày 10/08/2017, Công ty tổ chửc Đại hội đông cổ đông thành lập CTCP Cà phê Phước An.
 • Ngày 18/08/2017, Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An được chuyển đổi thành CTCP Cà phè Phước An theo Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000183273 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18/08/2017 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp với vốn điều lệ là 136.279.900.000 đồng.
 • Ngày 16/10/2017, Công ty Cổ phần Cà phê Phước An được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo Công vân số 6913/UBCK-GSĐC của UBCKNN.
 • Ngày 26/11/2019, Công ty được Trung tám Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 59/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 13.627.990 cổ phiếu và mã chứng khoán lả CPA.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 • Trồng cây cà phê.
 • Chế biến cà phê.
 • Mua bán nông sản.
 • Trụ sở: Km26 - Quốc Lộ 26 - X. Ea Yông - H. Krông Păk - Đăk Lăk
 • Điện thoại: (84.262) 352 1149
 • Email: pancoffeeco@gmail.com
 • Website: http://www.phuocancoffee.com.vn
 • Tổng nhân sự: 26
 • Mã số kinh doanh: 600018327
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Huyền Trâm
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Huyền Trâm
 • Niêm yết lần đầu: 30/12/2019
 • KLCP Niêm yết: 23,627,990
 • KLCP Lưu hành: 23,627,990

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CPA đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
CPA đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS