Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (CST - UPCoM)

25.4 0.2 (0.79%) Cập nhật: 16:00 19/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu25.2 / 25.2
 • Sàn - Trần21.45 - 28.95
 • Thấp - Cao 1D24.3 - 25.7
 • Thấp - Cao 52T14.8 - 28.5
 • KLGD85,700
 • GTGD2.15
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu49%
 • Nhóm ngành Năng lượng
 • Vốn hóa1,088.31 Tỷ
 • CP Lưu hành42,846,773
 • P/E3.71
 • EPS6,841.29
 • P/B0.98
 • PS0.14
 • BVPS25.83
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Ngày 6/6/1974, Xi nghiệp Xây dựng Mỏ Than Cao Sơn (sau là công ty Than Cao Sơn) được thành lập.
 • Ngày 17/9/1996, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 2606/QDTCCB quyết định thành lập Mỏ than Cao Sơn là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).
 • Ngày 16/10/2001, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoán sản Việt Nam) thông qua quyết định số 405/QĐ-HĐQT, chính thức đổi tên Mỏ than Cao Sơn thành Công ty Than Cao Sơn, là thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Than Việt Nam.
 • Ngày 8/8/2008, Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 • Ngày 2/1/2007, Công ty chính thức hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101098 cấp lần đầu vào ngày 2/1/2007 đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh với tổng số vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng; thay đổi lần thứ năm: ngày 07/10/2014 với tổng số vốn điều lệ: 149.992.229.000 đồng.
 • Ngày 21 tháng 11 năm 2008 cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: TCS.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác và thu gom than cứng.

 • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;

 • Thoát nước và xử lý nước thải;

 • Sản xuất các cấu kiện kim loại;

 • Sửa chữa máy móc, thiết bị;

 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước khi bị hợp nhất CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin và CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin luôn duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp là một trong những công ty con đóng góp lượng doanh thu lớn cho Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Trong năm 2018, Tổng sản lượng tiêu thụ của Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin đạt hơn 3,25 triệu tấn, đóng góp hơn 8% tổng sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn. Sau khi hợp nhất với CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin hình thành CTCP Than Cao Sơn - TKV , Công ty sau hợp nhất sẽ tiếp tục giữ vứng vị thế cũ và có thêm nhiều điều kiện để nâng cao hơn vị thế của mình.

Lịch sử hình thành:

 • Ngày 6/6/1974, Xi nghiệp Xây dựng Mỏ Than Cao Sơn (sau là công ty Than Cao Sơn) được thành lập.
 • Ngày 17/9/1996, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 2606/QDTCCB quyết định thành lập Mỏ than Cao Sơn là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).
 • Ngày 16/10/2001, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoán sản Việt Nam) thông qua quyết định số 405/QĐ-HĐQT, chính thức đổi tên Mỏ than Cao Sơn thành Công ty Than Cao Sơn, là thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Than Việt Nam.
 • Ngày 8/8/2008, Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 • Ngày 2/1/2007, Công ty chính thức hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101098 cấp lần đầu vào ngày 2/1/2007 đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh với tổng số vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng; thay đổi lần thứ năm: ngày 07/10/2014 với tổng số vốn điều lệ: 149.992.229.000 đồng.
 • Ngày 21 tháng 11 năm 2008 cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: TCS.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác và thu gom than cứng.

 • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;

 • Thoát nước và xử lý nước thải;

 • Sản xuất các cấu kiện kim loại;

 • Sửa chữa máy móc, thiết bị;

 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Trụ sở: Tổ 1 - Khu Cao Sơn 2 - P. Cẩm Sơn - Tp. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh
 • Điện thoại: (84.203) 3862 337
 • Email: caosoncoal@gmail.com
 • Website: http://thancaoson.vn/
 • Tổng nhân sự: 3,478
 • Mã số kinh doanh: 5702053837
 • Đại diện pháp luật: Phạm Thành Đông
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Phú Mỹ
 • Niêm yết lần đầu: 26/04/2021
 • KLCP Niêm yết: 42,846,773
 • KLCP Lưu hành: 42,846,773

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Phạm Phú Mỹ

  • Người được ủy quyền công bố thông tin
  • Thư ký công ty
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CST đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
CST đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS