Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 (D26 - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành
 • Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26 là công ty được cổ phần hóa từ công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 26 thuộc Khu quản lý đường bộ 5, Cục đường bộ Việt Nam, Bộ giao thông vận tải theo Quyết định số: số : 813/QĐ-BGTVT, ngày 29 tháng 03 năm 2005 của Bộ giao thông vận tải; Quyết định số: 4044/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2005 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty QL&SC đường bộ 26 thành Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.
 • Công ty chính thức chuyển sang hoạt động công ty cổ phần từ ngày 15/07/2006.
 • Ngày 21/12/2010 cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, và giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 10/01/2011.

Ngành nghề kinh doanh

 • Đầu tư, Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, điện, thủy điện
 • Quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ
 • Tổ chức thu phí đường bộ
 • Khai thác, sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng
 • Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa
 • Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công
 • Gia công cầu thép và các sản phẩm cơ khí
 • Kinh doanh vận tải bằng đường bộ
Với bề dày hoạt động trong ngành, Công ty đã xây dựng được một chỗ đứng vững chắc trong ngành quản lý và xây dựng. Đối với các công trình do công ty thực hiện và quản lý bảo trì, khách hàng rất hài lòng tạo nên uy tín cho công ty. Nhờ đó công ty ngày càng trúng nhiều hợp đồng xây dựng công trình và cung cấp dịch vụ, đây là những nguồn thu rất tiềm năng trong tương lai của công ty.Định hướng sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay là lấy thi công xây dựng công trình làm trọng tâm, đồng thời thực hiện tốt công tác sản xuất vật liệu để hỗ trợ, trước mắt cần tận dụng tốt các cơ hội về khai thác sản xuất vật liệu tại các mỏ đá mà công ty đang có.
Lịch sử hình thành
 • Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26 là công ty được cổ phần hóa từ công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 26 thuộc Khu quản lý đường bộ 5, Cục đường bộ Việt Nam, Bộ giao thông vận tải theo Quyết định số: số : 813/QĐ-BGTVT, ngày 29 tháng 03 năm 2005 của Bộ giao thông vận tải; Quyết định số: 4044/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2005 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty QL&SC đường bộ 26 thành Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.
 • Công ty chính thức chuyển sang hoạt động công ty cổ phần từ ngày 15/07/2006.
 • Ngày 21/12/2010 cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, và giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 10/01/2011.

Ngành nghề kinh doanh

 • Đầu tư, Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, điện, thủy điện
 • Quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ
 • Tổ chức thu phí đường bộ
 • Khai thác, sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng
 • Sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa
 • Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công
 • Gia công cầu thép và các sản phẩm cơ khí
 • Kinh doanh vận tải bằng đường bộ
 • Trụ sở: 387 Phạm Văn Đồng - P.Tân Hòa - Tp.Buôn Ma Thuột - T.Đắc Lắk
 • Điện thoại: (84.50) 382 3483
 • Email: congtyduongbo26@gmail.com
 • Website: http://www.duongbo26.vn
 • Tổng nhân sự: 130
 • Mã số kinh doanh: 6000234922
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tiến
 • Đại diện công bố thông tin: Bùi Huy Nguyệt
 • Niêm yết lần đầu: 10/01/2011
 • KLCP Niêm yết: 1,000,000
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
D26 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
D26 đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(1)
 • CTCP Đường bộ 26.1 2 1.4
  70
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(1)
 • CTCP Đường bộ 26.1 Vốn điều lệ: 2 Vốn góp: 1.4 Tỉ lệ sở hữu: 70
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS