Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE - KHÁC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: KHÁC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam tiền thân là Công ty Kiểm toán Việt Nam - VACO, được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 165 TC/QĐ/TCCB ngày 13/05/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong những năm đầu của quá trình đổi mới.
 • Theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 30/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) đã được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0104000112 ngày 19/01/2004 do Sở Kế hoạch và đầu tư thạh phố HN cấp. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập công ty là 9.077.000.000 VNĐ
 • VACO bắt đầu hợp tác với hãng Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) - một trong bốn công ty kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới từ năm 1992, và tháng 04/1994 liên doanh VACO-DTT chính thức được thành lập. Đến tháng 10/1997, VACO với sự đại diện của phòng dịch vụ quốc tế (ISD) đã chính thức được công nhận là thành viên của hãng kiểm toán quốc tế Deloitte Touche Tohmatsu.
 • Ngày 07/05/2007, Công ty hoàn thành quá trình chuyển đổi sở hữu từ Công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc Bộ tài chính trở thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo đúng quy định của Nhà nước về kiểm toán độc lập. Theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số 0102030181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HN cấp ngày 18/10/2007, Công ty đã chính thức đổi tên từ "công ty kiểm toán Việt Nam TNHH" thành "Công ty TNHH Deloitte Việt Nam từ ngày 01/11/2007.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam tiền thân là Công ty Kiểm toán Việt Nam - VACO, được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 165 TC/QĐ/TCCB ngày 13/05/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong những năm đầu của quá trình đổi mới.
 • Theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 30/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) đã được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0104000112 ngày 19/01/2004 do Sở Kế hoạch và đầu tư thạh phố HN cấp. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập công ty là 9.077.000.000 VNĐ
 • VACO bắt đầu hợp tác với hãng Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) - một trong bốn công ty kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới từ năm 1992, và tháng 04/1994 liên doanh VACO-DTT chính thức được thành lập. Đến tháng 10/1997, VACO với sự đại diện của phòng dịch vụ quốc tế (ISD) đã chính thức được công nhận là thành viên của hãng kiểm toán quốc tế Deloitte Touche Tohmatsu.
 • Ngày 07/05/2007, Công ty hoàn thành quá trình chuyển đổi sở hữu từ Công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc Bộ tài chính trở thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo đúng quy định của Nhà nước về kiểm toán độc lập. Theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số 0102030181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HN cấp ngày 18/10/2007, Công ty đã chính thức đổi tên từ "công ty kiểm toán Việt Nam TNHH" thành "Công ty TNHH Deloitte Việt Nam từ ngày 01/11/2007.
 • Trụ sở: Số 8 Phạm Ngọc Thạch - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3852 4123 - 3852 2104
 • Email: NULL
 • Website: https://www2.deloitte.com
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Hà Thị Thu Thanh
 • Đại diện công bố thông tin: NULL
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 0
 • KLCP Lưu hành: 0
 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DELOITTE đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DELOITTE đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS