Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (DHN - UPCoM)

21.1 0 (0%) Cập nhật: 16:00 15/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu21.1 / 21.1
 • Sàn - Trần17.95 - 24.25
 • Thấp - Cao 1D21.1 - 21.1
 • Thấp - Cao 52T20 - 24.2
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân cùa Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội là Xí nghiệp dược phẩm Hà Nội được thành lập theo quyết định số 784 QĐ/UB ngày 22/02/1993 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 • Ngày 27/11/2002: ủy ban nhân dân thành phổ Hà Nội ra quyết định 8I03/-QĐ-UB ngày về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội. vốn điều lệ ban đầu là 7.900.000.000 đ (mệnh giá lOO.OOOđ/cổ phần). Tỳ lệ sở hữu Nhà nước 40% do Sở tài chính và Sở Y Tể Hà Nội quản lý, cổ đông khác 60%.
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101337659 do Sở Ke hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2002 với vốn điều lệ là 7,9 tỷ đồng.
 • Ngày 05/01/2005: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 7,9 tỷ đồng lên 17,9 tỷ đồng (mệnh giá lOO.OOOđ/cổ phần) phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hừu cổ phần, để triển khai giai đoạn 1 GPs nhà máy Dược phẩm tại khu công nghiệp Quang Minh. Tỳ lệ sở hữu Nhà nước 40% do Sở tài chính và Sở Y Tế Hà Nội quản lý, cổ đông khác 60%.
 • Ngày 11/06/2007: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 thông qua việc “thay đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000đ/cổ phần chuyển thành 10.000đ/cổ phần’’ và tăng vốn điều lệ từ 17,9 tỳ đồng lên 20,9 tỷ đồng, phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỳ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần, để triển khai giai đọan 02 của dự án nhà máy GMP-WHO. Tỷ Iệ sở hữu Nhà nước 40% do Sở tài chính và Sở Y Tế Hà Nội quản lý, cổ đông khác 60%.
 • Năm 2008, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.
 • Ngày 18/12/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định về việc tạm giao Công ty sản xuất kinh doanh Đầu tư và Dịch vụ Việt Hà quản lý cổ phần Nhà nước 40% tại CTCP Dược phẩm Hà Nội.
 • Ngày 31/07/2012, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường thông qua tăng vốn điều lệ từ 20.9 tỷ đồng lên 62.909.000.000đ. Hình thức phát hành là cổ phiếu thường bằng nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Ngày 26/09/2013, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội ra quyết định chính thức giao Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà thành CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà nắm giữ 40% cổ phần tại CTCP Dược phẩm Hà Nội.
 • Ngày 22/03/2018, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 16/2008/GCNCP-VSD, với tổng số cổ phiếu đăng ký là 6.290.900 cổ phiếu,
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất thảm, chăn đệm
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt
 • Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chì khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Sản xuất vải dệt thoi
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: -    Nhập khẩu sữa -    Xuất khẩu dược liệu, tinh dầu, dược phẩm, nông lâm sản -    Nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, thuốc thành phẩm, thuốc thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế
 • Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn sữa; bán buôn thực phẩm chức năng
 • ...
Theo thống kê của Cục quản lý dược Việt Nam, hiện nay trên toàn quốc có gần 200 Công ty dược phẩm các thành phần đang hoạt động. Công ty là một trong những Công ty chuyên sản xuất, phân phối các sản phẩm Dược, vật tư y tế. Công ty có mạng lưới rộng lớn các đại lý tiêu thụ từ Bắc tới Nam, có khả năng đưa thuốc và các sản phẩm y tế đến tận giường bệnh của các khu điều trị, tiêu thụ một lượng lớn sản phẩm dược các tỉnh thành trên cả nước.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân cùa Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội là Xí nghiệp dược phẩm Hà Nội được thành lập theo quyết định số 784 QĐ/UB ngày 22/02/1993 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 • Ngày 27/11/2002: ủy ban nhân dân thành phổ Hà Nội ra quyết định 8I03/-QĐ-UB ngày về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội. vốn điều lệ ban đầu là 7.900.000.000 đ (mệnh giá lOO.OOOđ/cổ phần). Tỳ lệ sở hữu Nhà nước 40% do Sở tài chính và Sở Y Tể Hà Nội quản lý, cổ đông khác 60%.
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101337659 do Sở Ke hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2002 với vốn điều lệ là 7,9 tỷ đồng.
 • Ngày 05/01/2005: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 7,9 tỷ đồng lên 17,9 tỷ đồng (mệnh giá lOO.OOOđ/cổ phần) phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hừu cổ phần, để triển khai giai đoạn 1 GPs nhà máy Dược phẩm tại khu công nghiệp Quang Minh. Tỳ lệ sở hữu Nhà nước 40% do Sở tài chính và Sở Y Tế Hà Nội quản lý, cổ đông khác 60%.
 • Ngày 11/06/2007: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 thông qua việc “thay đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000đ/cổ phần chuyển thành 10.000đ/cổ phần’’ và tăng vốn điều lệ từ 17,9 tỳ đồng lên 20,9 tỷ đồng, phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỳ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần, để triển khai giai đọan 02 của dự án nhà máy GMP-WHO. Tỷ Iệ sở hữu Nhà nước 40% do Sở tài chính và Sở Y Tế Hà Nội quản lý, cổ đông khác 60%.
 • Năm 2008, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.
 • Ngày 18/12/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định về việc tạm giao Công ty sản xuất kinh doanh Đầu tư và Dịch vụ Việt Hà quản lý cổ phần Nhà nước 40% tại CTCP Dược phẩm Hà Nội.
 • Ngày 31/07/2012, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường thông qua tăng vốn điều lệ từ 20.9 tỷ đồng lên 62.909.000.000đ. Hình thức phát hành là cổ phiếu thường bằng nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Ngày 26/09/2013, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội ra quyết định chính thức giao Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà thành CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà nắm giữ 40% cổ phần tại CTCP Dược phẩm Hà Nội.
 • Ngày 22/03/2018, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 16/2008/GCNCP-VSD, với tổng số cổ phiếu đăng ký là 6.290.900 cổ phiếu,
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất thảm, chăn đệm
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt
 • Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chì khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Sản xuất vải dệt thoi
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: -    Nhập khẩu sữa -    Xuất khẩu dược liệu, tinh dầu, dược phẩm, nông lâm sản -    Nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, thuốc thành phẩm, thuốc thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế
 • Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn sữa; bán buôn thực phẩm chức năng
 • ...
 • Trụ sở: 170 La Thành - P.Ô Chợ Dừa - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 385116142 - 38514157
 • Email: hanoi_pharma@fpt.vn
 • Website: http://www.hanoipharma.com
 • Tổng nhân sự: 71
 • Mã số kinh doanh: 0101337659
 • Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuân
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Thị Minh Trang
 • Niêm yết lần đầu: 19/04/2018
 • KLCP Niêm yết: 6,290,900
 • KLCP Lưu hành: 6,290,900

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà
  2,516,360
  40%
 • 1,187,711
  18.88%
 • Nguyễn Diệu Trinh
  978,824
  15.56%
 • Nguyễn Đức Thắng
  536,089
  8.52%
 • 4,200
  0.07%
 • 500
  0.01%
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DHN đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DHN đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS