Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (DNR - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
 • Trước năm thành lập: Là Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế. Năm 1976  Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập: Từ Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng hoạt động theo nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế được chuyển thành doanh nghiệp hoạt động công ích theo Quyết định số; 878/1998/QĐ-TCCB-LĐ ngày 17/4/1998.
 • Ngày 20/3/2003, Bộ giao thông vận tải ban hành quyết định về việc đổi tên từ  Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng chuyển đổi thành Công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng theo Quyết định số: 734/2003/QĐ-BGTVT.
 • Ngày 29/6/2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã có quyết định chuyển đổi Công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng thành Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng theo Quyết định số: 712/QĐ-ĐS. Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng có Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 9.574.902.070 đồng (Chín tỷ, năm trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm linh hai nghìn, không trăm bảy mươi đồng).
 • Đến ngày 08/01/2015, Bộ giao thông vận tải có quyết định số:64/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.
 • Ngày 04/01/2016, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400259705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/01/2016 với số vốn điều lệ là 15.775.000.000 đồng (Mười lăm tỷ bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
 • Ngày 24/6/2016 là ngày giao dịch đầu tiên của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng trên thị trường UpCom

  Ngành nghề kinh doanh chính

 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Xây dựng công trình công ích
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải đường sắt, đường bộ
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Chuyên doanh thương mại VLXD
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu
 • Kiểm tra phân tích kỹ thuật
 • Bán buôn tổng hợp
 • Hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Với truyền thống và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản lý, thi công xây dựng sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia. Công ty tự hào là một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực quản lý, thi công xây lắp công trình xây dựng trong ngoài thành, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt đảm bảo chất lượng và an toàn chạy tàu. Công ty có đội ngũ kinh nghiệm sẵn sàng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bên vững của ngành đường sắt nói riêng, ngành giao thông vận tải nói chung.
Quá trình hình thành và phát triển
 • Trước năm thành lập: Là Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế. Năm 1976  Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập: Từ Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng hoạt động theo nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế được chuyển thành doanh nghiệp hoạt động công ích theo Quyết định số; 878/1998/QĐ-TCCB-LĐ ngày 17/4/1998.
 • Ngày 20/3/2003, Bộ giao thông vận tải ban hành quyết định về việc đổi tên từ  Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng chuyển đổi thành Công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng theo Quyết định số: 734/2003/QĐ-BGTVT.
 • Ngày 29/6/2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã có quyết định chuyển đổi Công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng thành Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng theo Quyết định số: 712/QĐ-ĐS. Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng có Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 9.574.902.070 đồng (Chín tỷ, năm trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm linh hai nghìn, không trăm bảy mươi đồng).
 • Đến ngày 08/01/2015, Bộ giao thông vận tải có quyết định số:64/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.
 • Ngày 04/01/2016, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400259705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/01/2016 với số vốn điều lệ là 15.775.000.000 đồng (Mười lăm tỷ bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
 • Ngày 24/6/2016 là ngày giao dịch đầu tiên của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng trên thị trường UpCom

  Ngành nghề kinh doanh chính

 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Xây dựng công trình công ích
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải đường sắt, đường bộ
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Chuyên doanh thương mại VLXD
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu
 • Kiểm tra phân tích kỹ thuật
 • Bán buôn tổng hợp
 • Hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Trụ sở: Số 196 Hải Phòng - P. Tân Chính - Q. Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.236) 382 1785
 • Email: duongsatqndn196@yahoo.com.vn
 • Website: http://duongsatquangnamdanang.vn
 • Tổng nhân sự: 579
 • Mã số kinh doanh: 0400259705
 • Đại diện pháp luật: Trần Minh Nghĩa
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thảo
 • Niêm yết lần đầu: 24/06/2016
 • KLCP Niêm yết: 1,577,500
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DNR đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DNR đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS