Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (DOP - UPCoM)

14.9 0 (0%) Cập nhật: 16:00 15/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu14.9 / 14.9
 • Sàn - Trần12.7 - 17.1
 • Thấp - Cao 1D14.9 - 14.9
 • Thấp - Cao 52T8 - 15
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.15%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa70.33 Tỷ
 • CP Lưu hành4,719,950
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.86
 • PSN/A
 • BVPS17.24
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
 • Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là doanh nghiệp được hình thành dưới hình thức cổ phần hoá từ Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu thuộc Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Quyết định số 160/QĐ-UB-TL ngày 10/08/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định của luật pháp.
 • Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần kể từ tháng 11 năm 2004. Trong đó, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp sở hữu 51% cổ phần)
 • Ngày 18 tháng 08 năm 2011 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận số 59/2011/GCNCP-CSD
 • Ngày 08 tháng 10 năm 2015 được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận giao dịch số 657/QĐ-SGDHN, chính thức đưa cổ phiếu DOP giao dịch tại sàn Upcom

Quá trình tăng vốn

 • Từ năm 2004, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ: 18.172.600.000 đồng.
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 23.624,38 triệu đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 • Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 43.705,1 triệu đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

  Ngành nghề kinh doanh

 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa: Vận tải đường sông bằng sà lan, tàu thủy
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Mua bán xăng dầu, nhớt
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Cho thuê kho, bồn chứa xăng dầu; Dịch vụ kho ngoại quan
 • Kinh doanh dịch vụ logistic: Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển. Quản lý và khai thác cảng sông và  cảng biển. Dịch vụ cảng và bến cảng như hoa tiêu, lai dắt, hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm,  dầu, nước, thu gom rác và xử lý nước la canh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác  trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước, điện, sửa chữa khẩn cấp  thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.
So với các Công ty cùng ngành nghề về quy mô tài sản và doanh thu hàng năm, DOPETCO là Công ty có quy mô nhỏ. Với đà phát triển hiện nay cũng như dự báo trong những năm tiếp theo, khu vực Đông Á, đặc biệt Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao trên thế giới. Điều này cũng đòi hỏi về nhu cầu năng lượng như xăng dầu cũng tăng trưởng mạnh với tốc độ khoảng 5%/năm. Vì vậy nhu cầu vận tải xăng dầu bằng đường biển cũng tăng đáng kể. Đây là cơ hội để DOPETCO mở rộng thị phần vận tải của mình ra bên ngoài.
Quá trình hình thành và phát triển
 • Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là doanh nghiệp được hình thành dưới hình thức cổ phần hoá từ Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu thuộc Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Quyết định số 160/QĐ-UB-TL ngày 10/08/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định của luật pháp.
 • Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần kể từ tháng 11 năm 2004. Trong đó, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp sở hữu 51% cổ phần)
 • Ngày 18 tháng 08 năm 2011 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận số 59/2011/GCNCP-CSD
 • Ngày 08 tháng 10 năm 2015 được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận giao dịch số 657/QĐ-SGDHN, chính thức đưa cổ phiếu DOP giao dịch tại sàn Upcom

Quá trình tăng vốn

 • Từ năm 2004, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ: 18.172.600.000 đồng.
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 23.624,38 triệu đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 • Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 43.705,1 triệu đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

  Ngành nghề kinh doanh

 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa: Vận tải đường sông bằng sà lan, tàu thủy
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Mua bán xăng dầu, nhớt
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Cho thuê kho, bồn chứa xăng dầu; Dịch vụ kho ngoại quan
 • Kinh doanh dịch vụ logistic: Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển. Quản lý và khai thác cảng sông và  cảng biển. Dịch vụ cảng và bến cảng như hoa tiêu, lai dắt, hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm,  dầu, nước, thu gom rác và xử lý nước la canh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác  trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước, điện, sửa chữa khẩn cấp  thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.
 • Trụ sở: Số 181 -183 Trương Hán Siêu - P. Mỹ Phú - Tp. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp
 • Điện thoại: (84.277) 387 7016
 • Email: info@dopetco.com
 • Website: http://dopetco.com.vn
 • Tổng nhân sự: 103
 • Mã số kinh doanh: 1400475345
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Quân
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Trâm Anh
 • Niêm yết lần đầu: 30/10/2015
 • KLCP Niêm yết: 4,719,950
 • KLCP Lưu hành: 4,719,950

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DOP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DOP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS