Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (DPH - UPCoM)

45 5.8 (14.8%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu45 / 39.2
 • Sàn - Trần33.35 - 45.05
 • Thấp - Cao 1D45 - 45
 • Thấp - Cao 52T31.9 - 62.1
 • KLGD1,000
 • GTGD0.05
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.06%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • 3/3/1961, UBND thành phố ra quyết định số 196/TC-DC thành lập Quốc doanh Dược phẩm Hải Phòng;
 • 1963: xí nghiệp Dược phẩm Kiến An được thành lập;
 • 1978: Xí nghiệp Dược phẩm được quốc doanh và đổi tên thành Công ty Dược phẩm Hải Phòng
 • 1984: Thành lập xí nghiệp Liên hiệp Dược Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Công ty Dược phẩm và Xí nghiệp Dược phẩm Hải Phòng
 • 1993: Thành lập CTCP Dược Hải Phòng trên cơ sở Xí nghiệp Liên hiệp Dược Hải Phòng
 • Cuối năm 2005 UBND TP cho phép cổ phần hóa Xí nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm - 1 bộ phận chính của Công ty Dược Hải Phòng. Ngày 01/12/2015 UBND TP Hải Phòng ra quyết định chuyển XN SXKD dược phẩm HP thuộc Công ty Dược Hải Phòng thành CTCP Dược phẩm Hải Phòng
 • Ngày 26/08/2005 tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt 
 • Ngày 27/10/2005, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập
 • CTCP Dược phẩm Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ 01/01/2006
 • Ngày 18/12/2008 CTCP Dược phẩm Hải Phòng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng
 • Ngày 09/12/2016, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 3.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
 • Trông cây gia vị, cây dược liệu
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bản lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • ...
 • Bán buôn hóa chất thông thường;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y dược;
 • Bán buôn thực phẩm;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu;
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động dưới hình thức CTCP, Công ty đang sở hữu 03 dây chuyền thuốc nhỏ mắt, mũi, thuốc viên và viên nang mềm đạt tiêu chuẩn GMP, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP và hệ thống kho gần 1.000 m2 đạt tiêu chuẩn GSP. Đồng thời, dây chuyền sản xuất thuốc Đông Dược cũng đã thẩm định xong đạt tiêu chuẩn GMP và dự kiến Quý IV /2016 đi vào hoạt động. Về hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ, trung tâm bán buôn Công ty đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quầy thuốc tốt. So với các doanh nghiệp khác trong ngành, lợi thế lớn nhất của Công ty là sản phẩm cạnh tranh tốt về giá, sản phẩm chủ lực là thuốc nhỏ mắt, phân phối khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • 3/3/1961, UBND thành phố ra quyết định số 196/TC-DC thành lập Quốc doanh Dược phẩm Hải Phòng;
 • 1963: xí nghiệp Dược phẩm Kiến An được thành lập;
 • 1978: Xí nghiệp Dược phẩm được quốc doanh và đổi tên thành Công ty Dược phẩm Hải Phòng
 • 1984: Thành lập xí nghiệp Liên hiệp Dược Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Công ty Dược phẩm và Xí nghiệp Dược phẩm Hải Phòng
 • 1993: Thành lập CTCP Dược Hải Phòng trên cơ sở Xí nghiệp Liên hiệp Dược Hải Phòng
 • Cuối năm 2005 UBND TP cho phép cổ phần hóa Xí nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm - 1 bộ phận chính của Công ty Dược Hải Phòng. Ngày 01/12/2015 UBND TP Hải Phòng ra quyết định chuyển XN SXKD dược phẩm HP thuộc Công ty Dược Hải Phòng thành CTCP Dược phẩm Hải Phòng
 • Ngày 26/08/2005 tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt 
 • Ngày 27/10/2005, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập
 • CTCP Dược phẩm Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ 01/01/2006
 • Ngày 18/12/2008 CTCP Dược phẩm Hải Phòng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng
 • Ngày 09/12/2016, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 3.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
 • Trông cây gia vị, cây dược liệu
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bản lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • ...
 • Bán buôn hóa chất thông thường;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y dược;
 • Bán buôn thực phẩm;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu;
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Trụ sở: Số 71 - Điện Biên Phủ - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng
 • Điện thoại: (84.225) 374 5632
 • Email: NULL
 • Website: http://Haipharco.vn
 • Tổng nhân sự: 371
 • Mã số kinh doanh: 0200140269
 • Đại diện pháp luật: Trần Văn Huyến
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Anh Tuấn
 • Niêm yết lần đầu: 20/01/2017
 • KLCP Niêm yết: 3,000,000
 • KLCP Lưu hành: 3,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DPH đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DPH đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS