Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC - HOSE)

29 0.35 (1.19%) Cập nhật: 16:00 19/04/2024
Sàn: HOSE Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu28.9 / 29.35
 • Sàn - Trần27.3 - 31.4
 • Thấp - Cao 1D28.05 - 29.4
 • Thấp - Cao 52T20 - 35.9
 • KLGD1,353,100
 • GTGD38.75
 • NN Mua/Bán (KL)230,600 / 105,100
 • NN Mua/Bán (GT)6.65 / 3
 • Tỉ lệ sở hữu13.65%
 • Nhóm ngành Nguyên vật liệu
 • Vốn hóa3,444.99 Tỷ
 • CP Lưu hành118,792,605
 • P/E12.69
 • EPS2,286.13
 • P/B1.81
 • PS0.76
 • BVPS15.99
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành:
 • Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thành lập năm 2005, theo Quyết Đinh số 320/QĐ/TCNSĐT ngày 26/5/1993 của Bộ Công Nghiệp nặng.
 • Ngày 10/10/2005, theo Quyết Định số 321/QĐ - TBCN cảu bộ trưởng bộ công nghiệp, công ty cao su Đà Nẵng được chuyển thành công ty cổ phần cao su Đà Nẵng.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DRC ngày 29/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. Kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học – Chi nhánh miền Trung.
 • 01/01/2006 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là: 49.000.000.000 đồng
 • 29/12/2006 Chính thức niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với vốn điều lệ 92.475.000.000 đồng.
 • 28/05/2007 Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức, nâng tổng số vốn điều lệ lên 130.385.520.000 đồng.
 • 05/08//2008 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và niêm yết bổ sung, vốn điều lệ lên: 153.846.240.000 đồng.
 • 6/2010 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 307.692.480.000 đồng.
 • 6/2011 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 461.538.650.000 đồng Nhận Huân chương độc lập Hạng 3.
 • 6/2012 Phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 692.289.450.000 đồng.
 • Năm 2013, tăng vốn điều lệ lên 830.738.490.000 đồng Đưa vào khai thác nhà máy lốp Radial toàn thép đầu tiên tại Việt Nam, giai đoạn 1 công suất 300.000 lốp/năm.
 • Năm 2014,  Công ty được Chính phủ tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua; Đạt Cúp Thương hiệu quốc gia, Giải thưởng sao vàng đất Việt.
 • Năm 2015,  phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 913.800.030.000 đồng.
 • Năm 2016, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên 1.187.926.050.000 đồng.  Là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư;
 • Thiết bị cho ngành công nghiệp cao su;
 • Kinh doanh thương mại, kinh doanh tổng hợp;
 • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
 • Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp; chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp Cao su;
 • Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá. Chi tiết: khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán bộ công nhân viên Công ty.
Các máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại được Công ty đầu tư trong những năm qua đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều quy cách sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.Thị phần của Công ty ổn định, phát triển và có uy tín trong nhiều năm, hệ thống phân phối mạnh và rộng khắp trong cả nước đã giúp công tác tiêu thụ của công ty tiếp tục ổn định trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường.
Lịch sử hình thành:
 • Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thành lập năm 2005, theo Quyết Đinh số 320/QĐ/TCNSĐT ngày 26/5/1993 của Bộ Công Nghiệp nặng.
 • Ngày 10/10/2005, theo Quyết Định số 321/QĐ - TBCN cảu bộ trưởng bộ công nghiệp, công ty cao su Đà Nẵng được chuyển thành công ty cổ phần cao su Đà Nẵng.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DRC ngày 29/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. Kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học – Chi nhánh miền Trung.
 • 01/01/2006 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là: 49.000.000.000 đồng
 • 29/12/2006 Chính thức niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với vốn điều lệ 92.475.000.000 đồng.
 • 28/05/2007 Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức, nâng tổng số vốn điều lệ lên 130.385.520.000 đồng.
 • 05/08//2008 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và niêm yết bổ sung, vốn điều lệ lên: 153.846.240.000 đồng.
 • 6/2010 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 307.692.480.000 đồng.
 • 6/2011 Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 461.538.650.000 đồng Nhận Huân chương độc lập Hạng 3.
 • 6/2012 Phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chi trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 692.289.450.000 đồng.
 • Năm 2013, tăng vốn điều lệ lên 830.738.490.000 đồng Đưa vào khai thác nhà máy lốp Radial toàn thép đầu tiên tại Việt Nam, giai đoạn 1 công suất 300.000 lốp/năm.
 • Năm 2014,  Công ty được Chính phủ tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua; Đạt Cúp Thương hiệu quốc gia, Giải thưởng sao vàng đất Việt.
 • Năm 2015,  phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 913.800.030.000 đồng.
 • Năm 2016, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên 1.187.926.050.000 đồng.  Là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư;
 • Thiết bị cho ngành công nghiệp cao su;
 • Kinh doanh thương mại, kinh doanh tổng hợp;
 • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
 • Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp; chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp Cao su;
 • Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá. Chi tiết: khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán bộ công nhân viên Công ty.
 • Trụ sở: Tạ Quang Bửu - KCN Liên Chiểu - P. Hòa Hiệp Bắc - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.236) 377 1405
 • Email: hanhchinh@drc.com.vn
 • Website: https://drc.com.vn
 • Tổng nhân sự: 1,734
 • Mã số kinh doanh: 0400101531
 • Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Khánh Nhựt
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh Nga
 • Niêm yết lần đầu: 29/12/2006
 • KLCP Niêm yết: 118,792,605
 • KLCP Lưu hành: 118,792,605

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DRC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DRC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS