Công ty Cổ phần Quản Lý Đường Sông Số 4 (DT4 - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
 • Đoạn đường số 4 được thành lập ngày 11/07/1964 trực thuộc Cục Vận tải Đường thủy (nay là Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam)Trụ sở Đoạn đóng tạo Phả Lại, thôn Phả Lại, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc.
 • Ngày 05/08/1964 Đế Quốc Mỹ gây sự kiện Vịnh Bắc Bộ, để đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên, được sơ tán về thôn Chí Linh, X. Nhân Huệ, H. Chí Linh, T. Hải Dương. Để tăng cường công tác đảm bảo giao thông, ngày 25/06/1965 Đoạn được Bộ Giao thông thành lập. Đoạn Đường sông số 4 cắt bàn giao các trạm.
 • Ngày 15/06/1970 Cục Vận tải Đường Sông đã quyết định cho Đoạn chuyển từ Thôn Kiều Lương, X. Đức Long, H. Quế Võ về xây dựng trụ sở tại thôn Vũ Dương, X. Thái Hòa, H. Quế Võ
 • Tháng 8/1986, Đoạn chuyển trụ sở về xây dựng tại thôn Vũ Dương, xã Thái Hòa, huyện Quế Võ.
 • Ngày 30/01/1993 thực hiện Nghị định số 08/CP của Chính Phủ về việc thành lập Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam thay cho Khu quản lý đường sông. Đoạn Quản lý Đường thủy Nội địa số 4 được giao quản lý 256 km đường sông.
 • Năm 1995 chuyển trụ sở Văn phòng Đoạn từ xã Vũ Ninh ra phường Đáp Cầu.
 • Ngày 31/12/2014 Đoạn Quản lý đường thủy nội địa đã thực hiện dấu giá cổ phần lần đầu.
 • Kể từ ngày 05/03/2015 Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 4 chính thức chuyển thành CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 với VĐL: 11.600.000.000 đồng
 • Ngày 19/07/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đồng. 
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Thừa nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông, vận tải đường thủy nội địa trong phạm vi trách nhiệm được giao
 • Quản lý, bảo trì, khảo sát tuyến đường đường thủy nội địa
 • Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng trên tuyến đường thủy
 • Kinh doanh xăng dầu
 • Thiết kế công trình giao thông và dân dụng.
Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 là một trong số các đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực có uy tín và kinh nghiệm trong việc thực hiện các công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa được giao quản lý cũng như thực hiện các công trình điều tiết khống chế đảm bảo giao thông phục vụ thi công các công trình có liên quan đến đường thủy nội địa, thi công kè chỉnh trị, nạo vét, khảo sát sông, sản xuất, lắp đặt báo hiệu. Do đó trong lĩnh vực này đơn vị giữ vị thế chủ đạo tại khu vực địa phương theo khu vực quản lý đường sông do Nhà nước giao quản lý.
Quá trình hình thành và phát triển
 • Đoạn đường số 4 được thành lập ngày 11/07/1964 trực thuộc Cục Vận tải Đường thủy (nay là Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam)Trụ sở Đoạn đóng tạo Phả Lại, thôn Phả Lại, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc.
 • Ngày 05/08/1964 Đế Quốc Mỹ gây sự kiện Vịnh Bắc Bộ, để đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên, được sơ tán về thôn Chí Linh, X. Nhân Huệ, H. Chí Linh, T. Hải Dương. Để tăng cường công tác đảm bảo giao thông, ngày 25/06/1965 Đoạn được Bộ Giao thông thành lập. Đoạn Đường sông số 4 cắt bàn giao các trạm.
 • Ngày 15/06/1970 Cục Vận tải Đường Sông đã quyết định cho Đoạn chuyển từ Thôn Kiều Lương, X. Đức Long, H. Quế Võ về xây dựng trụ sở tại thôn Vũ Dương, X. Thái Hòa, H. Quế Võ
 • Tháng 8/1986, Đoạn chuyển trụ sở về xây dựng tại thôn Vũ Dương, xã Thái Hòa, huyện Quế Võ.
 • Ngày 30/01/1993 thực hiện Nghị định số 08/CP của Chính Phủ về việc thành lập Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam thay cho Khu quản lý đường sông. Đoạn Quản lý Đường thủy Nội địa số 4 được giao quản lý 256 km đường sông.
 • Năm 1995 chuyển trụ sở Văn phòng Đoạn từ xã Vũ Ninh ra phường Đáp Cầu.
 • Ngày 31/12/2014 Đoạn Quản lý đường thủy nội địa đã thực hiện dấu giá cổ phần lần đầu.
 • Kể từ ngày 05/03/2015 Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 4 chính thức chuyển thành CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 với VĐL: 11.600.000.000 đồng
 • Ngày 19/07/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đồng. 
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Thừa nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông, vận tải đường thủy nội địa trong phạm vi trách nhiệm được giao
 • Quản lý, bảo trì, khảo sát tuyến đường đường thủy nội địa
 • Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng trên tuyến đường thủy
 • Kinh doanh xăng dầu
 • Thiết kế công trình giao thông và dân dụng.
 • Trụ sở: Đường Huyền Quang - P. Đại Phúc - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh
 • Điện thoại: (84.222) 382 6746
 • Email: info@inwama.vn
 • Website: http://www.inwama4.vn
 • Tổng nhân sự: 215
 • Mã số kinh doanh: 2300882483
 • Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Minh
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Hồng Minh
 • Niêm yết lần đầu: 19/07/2016
 • KLCP Niêm yết: 1,160,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DT4 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DT4 đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS