Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc (DTB - UPCoM)

12.4 0 (0%) Cập nhật: 16:00 15/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu12.4 / 12.4
 • Sàn - Trần10.55 - 14.25
 • Thấp - Cao 1D12.4 - 12.4
 • Thấp - Cao 52T0 - 22.7
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc tiền thân là Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc là Doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích và sản xuất kính doanh hao gồm: xây dựng cơ bản, bán cày, dịch vụ xe tang, hoạt động xe cơ giới, các hợp đồng thu dọn vệ sinh ngoài công tác công ích...; được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1661/QĐ-UB neày 17 tháng 11 năm 1996 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập hai đon vị sự nghiệp là Xí Nghiệp Công trình Đô thị Bảo Lộc (Quyết định thành lập số 367/QĐƯB ngày 25/03/1993 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng) và Đội Duy tu bảo dưỡng đường giao thông Bảo Lộc (Quyết định thành lập số 41/QĐUB ngày 16/7/1985 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng).
 • Ngày 18/05/2009, ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về giá trị doanh nghiệp đế cố phần hóa Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 30/06/2008.
 • Ngày 08/10/2009, ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 01/12/2009, Công ty tiến hành bán đấu giá 406.572 cổ phần lần đầu ra công chúng qua Công ty cổ phần Thẩm định giá. Đồng Nai. sổ lượng cố phần bán đấu giá thành công ra công chúng là 256.300 cổ phần, với giá đấu thành công binh quân là 10.500 đồng/cố phần.
 • Ngày 30/06/2010, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800001347 lần đầu ngày 16 tháng 07 năm 2010 cho Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc với vốn điều lệ là 12.989.000.000 đồng. Sau 2 lần tăng vốn điều lệ, Công ty hiện nay có vốn điều lệ là 15.582.480.000 đồng.
 • Ngày 12/10/2018, ủy ban Chứng khoán nhà nước có văn bản số 6978/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc trở thành công ty đại chúng.
 • Ngày 19/12/2018, Trung tâm lưu kỷ Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sổ 113/2018/GCNCP-VSD nẹàv 19/12/2018 cho Công ty với số lượng cỗ phiếu đăng ký ỉà 1.558.248 cổ phiếu, mã chứng khoán: DTB.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thu gom rác thải không độc hại: thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm
 • Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống chiếu sáng
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: Xây dựng nền, mặt đường cấp phối, đá dăm, láng nhựa, xây dụng mương, cống rãnh thoát nước
 • Xây dựng, chăm sóc và duy trì công viên, khu vực cây xanh
Trải qua 23 năm hoạt động trong lĩnh vực công ích, môi trường đô thị như: vệ sinh môi trường, thu gom - vận chuyển và xử lý rác thải, chiếu sáng đô thị, cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ công ích, Công ty đã phấn đấu không ngừng để tốn tại, ổn định và phát triển. Với uy tín và kinh nghiệm hoạt động của Công ty, cùng với phân khúc thị trường đa dạng trong địa bàn thành phố Bảo Lộc, Công ty đã tận dụng được tối đa vị trí thuận lợi và sự đa dạng trong sản phẩm nên được thị trường đánh giá cao.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc tiền thân là Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc là Doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích và sản xuất kính doanh hao gồm: xây dựng cơ bản, bán cày, dịch vụ xe tang, hoạt động xe cơ giới, các hợp đồng thu dọn vệ sinh ngoài công tác công ích...; được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1661/QĐ-UB neày 17 tháng 11 năm 1996 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập hai đon vị sự nghiệp là Xí Nghiệp Công trình Đô thị Bảo Lộc (Quyết định thành lập số 367/QĐƯB ngày 25/03/1993 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng) và Đội Duy tu bảo dưỡng đường giao thông Bảo Lộc (Quyết định thành lập số 41/QĐUB ngày 16/7/1985 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng).
 • Ngày 18/05/2009, ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về giá trị doanh nghiệp đế cố phần hóa Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 30/06/2008.
 • Ngày 08/10/2009, ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 01/12/2009, Công ty tiến hành bán đấu giá 406.572 cổ phần lần đầu ra công chúng qua Công ty cổ phần Thẩm định giá. Đồng Nai. sổ lượng cố phần bán đấu giá thành công ra công chúng là 256.300 cổ phần, với giá đấu thành công binh quân là 10.500 đồng/cố phần.
 • Ngày 30/06/2010, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800001347 lần đầu ngày 16 tháng 07 năm 2010 cho Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc với vốn điều lệ là 12.989.000.000 đồng. Sau 2 lần tăng vốn điều lệ, Công ty hiện nay có vốn điều lệ là 15.582.480.000 đồng.
 • Ngày 12/10/2018, ủy ban Chứng khoán nhà nước có văn bản số 6978/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc trở thành công ty đại chúng.
 • Ngày 19/12/2018, Trung tâm lưu kỷ Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sổ 113/2018/GCNCP-VSD nẹàv 19/12/2018 cho Công ty với số lượng cỗ phiếu đăng ký ỉà 1.558.248 cổ phiếu, mã chứng khoán: DTB.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thu gom rác thải không độc hại: thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm
 • Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống chiếu sáng
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: Xây dựng nền, mặt đường cấp phối, đá dăm, láng nhựa, xây dụng mương, cống rãnh thoát nước
 • Xây dựng, chăm sóc và duy trì công viên, khu vực cây xanh
 • Trụ sở: Số 261 - ĐườngHoàng Văn Thụ - P. 1 - Tp. Bảo Lộc - T. Lâm Đồng
 • Điện thoại: (84.263) 386 4057
 • Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn
 • Website: https://congtydothibaoloc.com
 • Tổng nhân sự: 165
 • Mã số kinh doanh: 5800001347
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tiên
 • Đại diện công bố thông tin: Hồ Đình Dũng
 • Niêm yết lần đầu: 22/07/2019
 • KLCP Niêm yết: 1,558,248
 • KLCP Lưu hành: 1,558,248

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DTB đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DTB đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS