Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt (DTS - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
''
''
 • Trụ sở: 16 Trần Phú - P.3 - Tp.Đà Lạt - T.Lâm Đồng
 • Điện thoại: (84.263) 383 3611
 • Email: dalattsc@hcm.com.vn
 • Website: http://www.dalattsc.com.vn
 • Tổng nhân sự: 244
 • Mã số kinh doanh: 5800194459
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
 • Đại diện công bố thông tin: Tạ Hoàng Giang
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 10,450,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DTS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DTS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS