Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây lắp Đông Anh (DXD - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI tiền thân là Xí nghiệp xây lắp Đông Anh là đơn vị hạch toán trong nội bộ của Công ty Than III (thành lập ngày 01/8/1980 theo quyết định số 50 ĐT/ TCCB3 ngày 09/7/1980).
 • Tháng 07/1987, Xí nghiệp xây lắp Đông Anh tiếp nhận thêm Công trường xây lắp I Đồng giao.
 • Ngày 21/04/1993, Bộ trưởng Bộ Năng lượng có Quyết định số 211/NL-TCCB-LĐ về việc sáp nhập Xí nghiệp sản xuất vật liệu vào Xí nghiệp xây lắp Đông Anh từ 01/5/1993.
 • Ngày 26/06/1993: đổi tên thành Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội trực thuộc Công ty Than nội địa theo Quyết định số 394 NL/TCCB ngày 26/6/1993.
 • Ngày 23/03/1999: sáp nhập thêm một phần của Xí nghiệp vặt liệu xây dựng và xây lắp Bắc Thái trực thuộc Công ty Than nội địa.
 • Năm 2000: Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số: 08/2000/QĐ-BCN ngày 23/02/2000 của Bộ Công nghiệp về. việc chuyển đổi từ Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thành Công ty cổ phần xây lắp Đông Anh.
 • Ngày 04/04/2000, Công ty chính thức được chuyển thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần xây lắp Đông Anh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000030 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/04/2020 với vốn điều lệ ban đầu là 1.800.000.000 đồng.
 • Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26 tháng 3 năm 2005 đã nhất trí đổi tên Công ty cổ phần xây lắp Đông Anh thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Than nội địa trực thuộc Công ty Than nội địa.
 • Đại hội đồng cổ đông họp ngày 30 tháng 3 năm 2009 đã nhất trí đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Than nội địa thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI thuộc Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV (Nay là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin).
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng;
 • Chuẩn bị mặt bằng - Chi tiết: San đắp nền móng các công trình và làm đường bộ, cầu cống;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở.
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Phá dỡ
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiểu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh,
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • ...
CTCP Đầu tư và xây dựng - VVMI là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động chủ yếu là thực hiện chức năng và nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, vật kiến trúc cho các Đơn vị trong Tập đoàn Than - Khoáng sản VN với gần 40 năm kinh nghiệm hoạt động. Từ năm 2016, Công ty đã mở hướng hoạt động sản xuất kinh doanh ra ngoài ngành than tham gia đấu thầu, chào giá cạnh tranh, ký kết hợp đồng xây dựng với các Tổng công ty và Tập đoàn kinh tế khác. Trong quá trình thực hiện, Công ty luôn được các Chủ đầu tư đánh giá cao và giữ được uy tín.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI tiền thân là Xí nghiệp xây lắp Đông Anh là đơn vị hạch toán trong nội bộ của Công ty Than III (thành lập ngày 01/8/1980 theo quyết định số 50 ĐT/ TCCB3 ngày 09/7/1980).
 • Tháng 07/1987, Xí nghiệp xây lắp Đông Anh tiếp nhận thêm Công trường xây lắp I Đồng giao.
 • Ngày 21/04/1993, Bộ trưởng Bộ Năng lượng có Quyết định số 211/NL-TCCB-LĐ về việc sáp nhập Xí nghiệp sản xuất vật liệu vào Xí nghiệp xây lắp Đông Anh từ 01/5/1993.
 • Ngày 26/06/1993: đổi tên thành Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội trực thuộc Công ty Than nội địa theo Quyết định số 394 NL/TCCB ngày 26/6/1993.
 • Ngày 23/03/1999: sáp nhập thêm một phần của Xí nghiệp vặt liệu xây dựng và xây lắp Bắc Thái trực thuộc Công ty Than nội địa.
 • Năm 2000: Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số: 08/2000/QĐ-BCN ngày 23/02/2000 của Bộ Công nghiệp về. việc chuyển đổi từ Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thành Công ty cổ phần xây lắp Đông Anh.
 • Ngày 04/04/2000, Công ty chính thức được chuyển thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần xây lắp Đông Anh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000030 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/04/2020 với vốn điều lệ ban đầu là 1.800.000.000 đồng.
 • Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26 tháng 3 năm 2005 đã nhất trí đổi tên Công ty cổ phần xây lắp Đông Anh thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Than nội địa trực thuộc Công ty Than nội địa.
 • Đại hội đồng cổ đông họp ngày 30 tháng 3 năm 2009 đã nhất trí đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Than nội địa thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI thuộc Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV (Nay là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin).
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng;
 • Chuẩn bị mặt bằng - Chi tiết: San đắp nền móng các công trình và làm đường bộ, cầu cống;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở.
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Phá dỡ
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiểu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh,
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • ...
 • Trụ sở: Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh - H. Đông Anh - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.243) 883 2505
 • Email: info@dautuvaxaydungvvmi.com.vn
 • Website: http://dautuvaxaydungvvmi.com.vn
 • Tổng nhân sự: 55
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đức
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 08/05/2020
 • KLCP Niêm yết: 1,019,700
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Vũ Văn Thái
  242,149
  23.75%
 • Trần Thị Huê
  178,000
  17.46%
 • Nguyễn Ngọc Tú
  107,547
  10.55%
 • Đoàn Mạnh Hải
  81,600
  8%
 • Lê Trung
  81,576
  8%
 • 204
  0.02%
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DXD đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DXD đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS