Quỹ ETF SSIAM HNX30 (E1SSHN30 - KHÁC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: KHÁC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Quỹ ETF SSIAM HNX30 là quỹ hoán đổi danh mục, một dạng quỹ đầu tư đại chúng dạng mở, tổ chức và hoạt động theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Quỹ có trách nhiệm phát hành và mua lại các Lô Chứng Chỉ Quỹ đã phát hành theo yêu cầu của Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư. Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM HNX30 được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Trong giai đoạn phát hành chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM HNX30 lần đầu ra công chúng, vốn điều lệ tối thiểu dự kiến huy động là 50 (năm mươi) tỷ đồng Việt Nam tương ứng với 50 (năm mươi) lô Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM HNX30. Mệnh giá của mỗi Chứng Chỉ Quỹ là 10.000 (mười nghìn) đồng.

Quỹ ETF SSIAM HNX30 là quỹ hoán đổi danh mục, một dạng quỹ đầu tư đại chúng dạng mở, tổ chức và hoạt động theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Quỹ có trách nhiệm phát hành và mua lại các Lô Chứng Chỉ Quỹ đã phát hành theo yêu cầu của Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư. Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM HNX30 được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Trong giai đoạn phát hành chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM HNX30 lần đầu ra công chúng, vốn điều lệ tối thiểu dự kiến huy động là 50 (năm mươi) tỷ đồng Việt Nam tương ứng với 50 (năm mươi) lô Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM HNX30. Mệnh giá của mỗi Chứng Chỉ Quỹ là 10.000 (mười nghìn) đồng.

 • Trụ sở: Tòa nhà SSI - Lầu 5 - Số 1C Ngô Quyền - P. Lý Thái Tổ - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3936 6321
 • Email: ssiam@ssi.com.vn
 • Website: https://www.ssi.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Lê Thị Lệ Hằng
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Hải
 • Niêm yết lần đầu: 29/12/2014
 • KLCP Niêm yết: 16,100,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

VỊ TRÍ KHÁC

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
E1SSHN30 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
E1SSHN30 đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS