Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 (E29 - UPCoM)

5.6 0 (0%) Cập nhật: 16:00 19/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu5.6 / 5.6
 • Sàn - Trần4.76 - 6.44
 • Thấp - Cao 1D5.6 - 5.6
 • Thấp - Cao 52T3.4 - 7.6
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa28 Tỷ
 • CP Lưu hành5,000,000
 • P/E14.33
 • EPS390.82
 • P/B0.54
 • PS0.05
 • BVPS10.29
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 3/2020 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tiền thân là Trung đoàn 29 - Sư đoàn 327 - Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3) được thành lập ngày 28/10/1976.
 • Đến tháng 4/1989, Trung đoàn 29 được chuyển đổi thành Xí nghiệp cung ứng vận tải 29, bước đầu kinh doanh vận chuyển bốc dở hàng hoá, sau chuyển sang kinh doanh xây dựng cơ bản và đổi tên thành Xí nghiệp 29. Xí nghiệp 29 - Công ty Xây dựng 319/ Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp nhà nước thành lập lại theo quyết định số 564/QD-BQP ngày 22/4/1996 cùa Bộ Quốc phòng.
 • Năm 2011, thực hiện theo Quyết dịnh số 3037/QĐ-BQP ngày 23/8/2011 cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên 319. Ngày 29/3/2012 Bộ Quốc phòng có Quyết định số 960/QĐ-BQP về việc chuyển Xí nghiệp 29 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thành Công ty TNHH MTV 29.
 • Thực hiện Quyết định số 5052/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 25/11/2015 về thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên 29 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; Quyết định số 3289/QĐ-BQP ngày 14/08/2017 cùa Bộ Quốc phòng về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên 29 thuộc Tổng công ty 319 thành công ty cổ phần, ngày 06/3/2018, Công ty đã chính thức chuyển đồi thành công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ.
 • Ngày 17/12/2018, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đảng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 8239/UBCK-GSĐC của UBCKNN.
 • Ngày 15/08/2019, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 35/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 5.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 • Thoát nước và xử lý nước thải;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trinh công ích;
 • Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, 110KV, 500KV;
 • Phá dỡ;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Lắp đặt hệ thống điện;
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 • ...
Công ty có thế mạnh trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình quốc phòng, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi... Cán bộ nhân viên công ty luôn phấn đấu sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong sản xuất.
Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tiền thân là Trung đoàn 29 - Sư đoàn 327 - Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3) được thành lập ngày 28/10/1976.
 • Đến tháng 4/1989, Trung đoàn 29 được chuyển đổi thành Xí nghiệp cung ứng vận tải 29, bước đầu kinh doanh vận chuyển bốc dở hàng hoá, sau chuyển sang kinh doanh xây dựng cơ bản và đổi tên thành Xí nghiệp 29. Xí nghiệp 29 - Công ty Xây dựng 319/ Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp nhà nước thành lập lại theo quyết định số 564/QD-BQP ngày 22/4/1996 cùa Bộ Quốc phòng.
 • Năm 2011, thực hiện theo Quyết dịnh số 3037/QĐ-BQP ngày 23/8/2011 cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên 319. Ngày 29/3/2012 Bộ Quốc phòng có Quyết định số 960/QĐ-BQP về việc chuyển Xí nghiệp 29 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thành Công ty TNHH MTV 29.
 • Thực hiện Quyết định số 5052/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 25/11/2015 về thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên 29 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; Quyết định số 3289/QĐ-BQP ngày 14/08/2017 cùa Bộ Quốc phòng về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên 29 thuộc Tổng công ty 319 thành công ty cổ phần, ngày 06/3/2018, Công ty đã chính thức chuyển đồi thành công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ.
 • Ngày 17/12/2018, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đảng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 8239/UBCK-GSĐC của UBCKNN.
 • Ngày 15/08/2019, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 35/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 5.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 • Thoát nước và xử lý nước thải;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trinh công ích;
 • Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, 110KV, 500KV;
 • Phá dỡ;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Lắp đặt hệ thống điện;
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 • ...
 • Trụ sở: Số 73 - Đường Nguyễn Trãi - P. Khương Trung - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3853 7787
 • Email: congty29.vn
 • Website: http://congty29.vn
 • Tổng nhân sự: 562
 • Mã số kinh doanh: 0105879162
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điệp
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Văn Điệp
 • Niêm yết lần đầu: 05/11/2019
 • KLCP Niêm yết: 5,000,000
 • KLCP Lưu hành: 5,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
E29 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
E29 đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS