Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (FUCVREIT - HOSE)

7.81 0 (0%) Cập nhật: 16:00 22/02/2024
Sàn: HOSE
 • Mở cửa/Tham chiếu7.81 / 7.81
 • Sàn - Trần7.27 - 8.35
 • Thấp - Cao 1D7.81 - 7.81
 • Thấp - Cao 52T0 - 9.1
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu2.25%
 • Nhóm ngành Quỹ và Công cụ tài chính
 • Vốn hóa39.05 Tỷ
 • CP Lưu hành5,000,000
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/BN/A
 • PSN/A
 • BVPSN/A
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Giới thiệu chung
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ số 22/GCN-UBCK ngày 20/05/2016 (đính kèm tại Phụ lục 2)
- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đầu tư bất động sản số 22/GCN-UBCK ngày 29/06/2016 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp (đính kèm tại Phụ lục 3)
Thời gian hoạt động của Quỹ:
- Quỹ được tổ chức dưới hình thức Quỹ đóng, chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng và không mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư, với mục đích chủ yếu đầu tư vào bất động sản cho thuê hoặc kinh doanh nhằm tạo lợi nhuận ổn định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 91 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Chứng chỉ Quỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Thời gian hoạt động của Quỹ là không xác định. Thay đổi về thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư.
- Quỹ chính thức bắt đầu hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ. Thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ kết thúc ngay sau khi Quỹ bị giải thể theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư hoặc theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Quá trình thành lập Quỹ
Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy chứng nhận số 22/GCN-UBCK ngày 20/05/2016 và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ số 22/GCN-UBCK ngày 29/06/2016 do UBCKNN cấp.
Quỹ TC REIT là Quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng thực hiện chào bán chứng chỉ Quỹ ra công chúng được công ty quản lý Quỹ quản lý trong suốt thời hạn hoạt động, trừ trường hợp Quỹ được chuyển giao cho công ty quản lý Quỹ khác quản lý hoặc bị giải thể trước hạn theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư.
Thời gian hoạt động của Quỹ là không xác định để từ ngày UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động.
Quy mô vốn điều lệ của Quỹ là 50 (năm mươi) tỷ đồng. Trong đó, Quỹ tiến hành huy động vốn ban đầu tư ngày 23/05/2016 và kết thúc đợt huy động vào ngày 13/06/2016 với tổng vốn huy động lần đầu được từ công chúng là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng với số lượng chứng chỉ Quỹ là 5.000.000 (năm triệu) đơn vị Quỹ.
Sau đây là kết quả huy động vốn ban đầu cho Quỹ TC REIT:
- Tên Quỹ phát hành: Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam
- Loại hình Quỹ: Quỹ đại chúng dạng đóng
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ thực tế phân phối: 5.000.000 (năm triệu) đơn vị Quỹ
- Tổng giá trị thực tế huy động (trừ các loại phí liên quan đến phát hành): 50.000.000.000
(năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Ngày phát hành: 20/05/2016
- Ngày kết thúc huy động vốn: 13/06/2016
- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành 
- Tài khoản nộp tiền: 122.11.00.000284.9 – tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành 
Báo cáo kết quả huy động vốn đã được ngân hàng giám sát xác nhận và đệ trình UBCKNN
Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ:
- Thời gian hoạt động của Quỹ là không xác định. Thay đổi về thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư.
- Quỹ chính thức bắt đầu hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ. Thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ kết thúc ngay sau khi Quỹ bị giải thể theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Quỹ được tổ chức dưới hình thức Quỹ đóng, chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng và không mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư, với mục đích chủ yếu đầu tư vào bất động sản cho thuê hoặc kinh doanh nhằm tạo lợi nhuận ổn định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 91 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Chứng chỉ Quỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
Giới thiệu chung
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ số 22/GCN-UBCK ngày 20/05/2016 (đính kèm tại Phụ lục 2)
- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đầu tư bất động sản số 22/GCN-UBCK ngày 29/06/2016 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp (đính kèm tại Phụ lục 3)
Thời gian hoạt động của Quỹ:
- Quỹ được tổ chức dưới hình thức Quỹ đóng, chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng và không mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư, với mục đích chủ yếu đầu tư vào bất động sản cho thuê hoặc kinh doanh nhằm tạo lợi nhuận ổn định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 91 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Chứng chỉ Quỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Thời gian hoạt động của Quỹ là không xác định. Thay đổi về thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư.
- Quỹ chính thức bắt đầu hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ. Thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ kết thúc ngay sau khi Quỹ bị giải thể theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư hoặc theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Quá trình thành lập Quỹ
Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy chứng nhận số 22/GCN-UBCK ngày 20/05/2016 và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ số 22/GCN-UBCK ngày 29/06/2016 do UBCKNN cấp.
Quỹ TC REIT là Quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng thực hiện chào bán chứng chỉ Quỹ ra công chúng được công ty quản lý Quỹ quản lý trong suốt thời hạn hoạt động, trừ trường hợp Quỹ được chuyển giao cho công ty quản lý Quỹ khác quản lý hoặc bị giải thể trước hạn theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư.
Thời gian hoạt động của Quỹ là không xác định để từ ngày UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động.
Quy mô vốn điều lệ của Quỹ là 50 (năm mươi) tỷ đồng. Trong đó, Quỹ tiến hành huy động vốn ban đầu tư ngày 23/05/2016 và kết thúc đợt huy động vào ngày 13/06/2016 với tổng vốn huy động lần đầu được từ công chúng là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng với số lượng chứng chỉ Quỹ là 5.000.000 (năm triệu) đơn vị Quỹ.
Sau đây là kết quả huy động vốn ban đầu cho Quỹ TC REIT:
- Tên Quỹ phát hành: Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam
- Loại hình Quỹ: Quỹ đại chúng dạng đóng
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ thực tế phân phối: 5.000.000 (năm triệu) đơn vị Quỹ
- Tổng giá trị thực tế huy động (trừ các loại phí liên quan đến phát hành): 50.000.000.000
(năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Ngày phát hành: 20/05/2016
- Ngày kết thúc huy động vốn: 13/06/2016
- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành 
- Tài khoản nộp tiền: 122.11.00.000284.9 – tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành 
Báo cáo kết quả huy động vốn đã được ngân hàng giám sát xác nhận và đệ trình UBCKNN
Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ:
- Thời gian hoạt động của Quỹ là không xác định. Thay đổi về thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư.
- Quỹ chính thức bắt đầu hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ. Thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ kết thúc ngay sau khi Quỹ bị giải thể theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Trụ sở: Tầng 10 - Số 191 - Phố Bà Triệu - P. Lê Đại Hành - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3944 6368
 • Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn
 • Website: http://www.techcomcapital.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Minh
 • Đại diện công bố thông tin: Đặng Lưu Dũng
 • Niêm yết lần đầu: 27/02/2017
 • KLCP Niêm yết: 5,000,000
 • KLCP Lưu hành: 5,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • CTCP Đầu tư Thảo Điền
  4,765,250
  95.31%
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
FUCVREIT đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
FUCVREIT đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS