Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành (GCC - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Phần mềm và Dịch vụ CNTT
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành

Ngày 05/3/1990, Công ty Vãn hóa Tổng hợp Quận 1 được thành lập theo quyết định số 96/QĐ-ƯB của UBND TP.HCM trên cơ sở sát nhập Công ty Phát hành sách và Cửa hàng Dịch vụ Văn hóa Tổng hợp Quận 1 trực thuộc ƯBND Ql. Trụ sở đặt tại 47 Phan Chu trinh, phường Bến Thành, Quận 1.

-      Ngày 14/9/1992, căn cứ Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, UBND TP.HCM ra quyết định số 02/QĐ-ƯB thành lập Doanh nghiệp nhà nước Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 1 trực thuộc ủy ban nhân dân TP.HCM với vốn kinh doanh là 1.360.000.000 VNĐ (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

-      Năm 1997, theo quyết định thành lập Tổng công ty Bến Thành số 7448/QĐ-ƯB- KT ngày 26/12/1997 của UBND TP.HCM, Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 1 thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Ben Thành.

-      Năm 1999, Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 1 đổi tên thành Công ty Văn hóa Tổng hợp Bến Thành theo quyết định số 7470/QĐ-ƯB-KT ngày 6/12/1999 của UBND TP.HCM, với tổng vốn nhà nước giao là 3.446.311.750 (Ba tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm mười một ngàn bảy trăm năm mươi đồng) và dời trụ sở làm việc về 142 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1.

-      Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Văn hóa Tổng hợp Bến Thành được chuyển đổi thành Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty cổ phần Văn hóa Tổng họp Ben Thành theo quyết định số 4672/QĐ-UB ngày 23/9/2004 của UBND TP.HCM và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003329 ngày 21/4/2005 do Sở Ke hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Ngành nghề kinh doanh:

·    Sản xuất băng đĩa nhạc có nội dung được phép lưu hành;

·    In hóa đơn đặc thù, các loại sách, báo, văn hóa phẩm;

·    Giấy vi tính liên tục;

·    Kinh doanh văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, băng đĩa từ, rượu, vật tư ngành in, quần áo thời trang, hàng mỹ nghệ, tranh;

·    Kinh doanh bất động sản;

·    Dịch vụ quảng cáo thương mại trên băng đĩa từ;

·    Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, hội thảo, quay phim, phòng thu âm;

·    In sang băng, đĩa;

·    Nhà hàng tiệc cưới.

Sản phẩm chủ chốt của doanh nghiệp: In ấn Hóa đơn đặc thù và sản phẩm màu cao cấp trên giấy.

Vị thế của doanh nghiệp: về in ấn sau Liên Sơn và Nguyên Xương Thịnh.

Chiến lược phát triển và đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai: phát triển mạnh và đa dạng lĩnh vực in ấn, phát triển rộng lĩnh vực ra các thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng

Lịch sử hình thành

Ngày 05/3/1990, Công ty Vãn hóa Tổng hợp Quận 1 được thành lập theo quyết định số 96/QĐ-ƯB của UBND TP.HCM trên cơ sở sát nhập Công ty Phát hành sách và Cửa hàng Dịch vụ Văn hóa Tổng hợp Quận 1 trực thuộc ƯBND Ql. Trụ sở đặt tại 47 Phan Chu trinh, phường Bến Thành, Quận 1.

-      Ngày 14/9/1992, căn cứ Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, UBND TP.HCM ra quyết định số 02/QĐ-ƯB thành lập Doanh nghiệp nhà nước Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 1 trực thuộc ủy ban nhân dân TP.HCM với vốn kinh doanh là 1.360.000.000 VNĐ (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

-      Năm 1997, theo quyết định thành lập Tổng công ty Bến Thành số 7448/QĐ-ƯB- KT ngày 26/12/1997 của UBND TP.HCM, Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 1 thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Ben Thành.

-      Năm 1999, Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 1 đổi tên thành Công ty Văn hóa Tổng hợp Bến Thành theo quyết định số 7470/QĐ-ƯB-KT ngày 6/12/1999 của UBND TP.HCM, với tổng vốn nhà nước giao là 3.446.311.750 (Ba tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm mười một ngàn bảy trăm năm mươi đồng) và dời trụ sở làm việc về 142 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1.

-      Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Văn hóa Tổng hợp Bến Thành được chuyển đổi thành Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty cổ phần Văn hóa Tổng họp Ben Thành theo quyết định số 4672/QĐ-UB ngày 23/9/2004 của UBND TP.HCM và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003329 ngày 21/4/2005 do Sở Ke hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Ngành nghề kinh doanh:

·    Sản xuất băng đĩa nhạc có nội dung được phép lưu hành;

·    In hóa đơn đặc thù, các loại sách, báo, văn hóa phẩm;

·    Giấy vi tính liên tục;

·    Kinh doanh văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, băng đĩa từ, rượu, vật tư ngành in, quần áo thời trang, hàng mỹ nghệ, tranh;

·    Kinh doanh bất động sản;

·    Dịch vụ quảng cáo thương mại trên băng đĩa từ;

·    Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, hội thảo, quay phim, phòng thu âm;

·    In sang băng, đĩa;

·    Nhà hàng tiệc cưới.

Sản phẩm chủ chốt của doanh nghiệp: In ấn Hóa đơn đặc thù và sản phẩm màu cao cấp trên giấy.

Vị thế của doanh nghiệp: về in ấn sau Liên Sơn và Nguyên Xương Thịnh.

Chiến lược phát triển và đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai: phát triển mạnh và đa dạng lĩnh vực in ấn, phát triển rộng lĩnh vực ra các thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng

 • Trụ sở: 160 Hai Bà Trưng - P.Đa Kao - Q.1 - Tp.HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3829 2775
 • Email: benthanhgcc@hcm.fpt.vn
 • Website: http://www.benthanhgcc.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: NULL
 • Đại diện công bố thông tin: NULL
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 3,300,000
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
GCC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
GCC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS