Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (HCB - UPCoM)

16.6 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu16.6 / 16.6
 • Sàn - Trần14.15 - 19.05
 • Thấp - Cao 1D16.6 - 16.6
 • Thấp - Cao 52T16.6 - 23
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng tiêu dùng và trang trí
 • Vốn hóa86.31 Tỷ
 • CP Lưu hành5,199,274
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.59
 • PSN/A
 • BVPS28.26
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Dệt May 29/3 (Hachiba) là tiền thân của một Tổ hợp dệt khăn bông 29-3 được thành lập ngày 29/03/1976. Tháng 11/1978 được UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng ký quyết định chuyển đổi thành Xí nghiệp công tư hợp doanh Dệt 29-3.
 • Ngày 30/03/1984, chính thức trở thành nhà máy dệt quốc doanh mang tên Nhà máy dệt 29/3. Trong nhiều năm qua, nhà máy được Nhà nước bình chọn là “Lá cờ đầu” và được tặng nhiều cờ, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của Bộ ngành và địa phương.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, ngày 29/03/2007 theo Quyết định số 9312/QĐ-UBND ngày 29/03/2006 của UBND thành phố Đà Nang, Công ty cổ phần Dệt May 29/3 được thành lập với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Đến ngày 19/07/2007 và 14/12/2011, vốn điều lệ của công ty lần lượt là 35 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Ngày 20/11/2018, Công ty hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ với vốn điều lệ hiện tại là 51.992.740.000 đồng.
 • Ngày 07/02/2007, tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chủng tại trụ sở Công ty với tổng sổ cổ phần chào bán thành công là 1.500.000 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 17.218 đồng/ cổ phần.
 • Ngày 16/03/2007, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Ngày 27/03/2007, Công ty Dệt may 29/3 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Dệt may 29/3 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203001358, đăng ký lần đầu ngày 27/03/2007 do Sở KH&ĐT Thành phố Đà Nắng cấp với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20/11/2018.
 • Ngày 01/10/2007, Công ty cổ phần Dệt may 29/3 được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chủng theo Công văn sổ 725/UBCK-QLPH của UBCKNN.
 • Ngày 07/07/2010, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 156/2010/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 3.500.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), mã ngành 1410 (Chính). Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm trong ngành may mặc, ngành dệt khăn. Sản xuất các sản phẩm bao bì, nguyên vật liệu ngành dệt may.
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm bao bì, nguyên vật liệu ngành dệt may. Kinh doanh các dịch vụ thương mại.
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm trong ngành may mặc, ngành dệt khăn.
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm trong ngành may 
Công ty cổ phần dệt may 29/3 là đơn vị sản xuất, xuất khẩu khăn bông và hàng may mặc với 6 xí nghiệp thành viên hơn 2500 công nhân; Trong những năm qua, công ty đã khẳng định được vị thế và uy tính của mình trên các thị trường lớn quốc tế như : Mỹ, Nhật Bản, E.U…
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Dệt May 29/3 (Hachiba) là tiền thân của một Tổ hợp dệt khăn bông 29-3 được thành lập ngày 29/03/1976. Tháng 11/1978 được UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng ký quyết định chuyển đổi thành Xí nghiệp công tư hợp doanh Dệt 29-3.
 • Ngày 30/03/1984, chính thức trở thành nhà máy dệt quốc doanh mang tên Nhà máy dệt 29/3. Trong nhiều năm qua, nhà máy được Nhà nước bình chọn là “Lá cờ đầu” và được tặng nhiều cờ, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của Bộ ngành và địa phương.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, ngày 29/03/2007 theo Quyết định số 9312/QĐ-UBND ngày 29/03/2006 của UBND thành phố Đà Nang, Công ty cổ phần Dệt May 29/3 được thành lập với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Đến ngày 19/07/2007 và 14/12/2011, vốn điều lệ của công ty lần lượt là 35 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Ngày 20/11/2018, Công ty hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ với vốn điều lệ hiện tại là 51.992.740.000 đồng.
 • Ngày 07/02/2007, tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chủng tại trụ sở Công ty với tổng sổ cổ phần chào bán thành công là 1.500.000 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 17.218 đồng/ cổ phần.
 • Ngày 16/03/2007, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Ngày 27/03/2007, Công ty Dệt may 29/3 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Dệt may 29/3 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203001358, đăng ký lần đầu ngày 27/03/2007 do Sở KH&ĐT Thành phố Đà Nắng cấp với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20/11/2018.
 • Ngày 01/10/2007, Công ty cổ phần Dệt may 29/3 được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chủng theo Công văn sổ 725/UBCK-QLPH của UBCKNN.
 • Ngày 07/07/2010, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 156/2010/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 3.500.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), mã ngành 1410 (Chính). Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm trong ngành may mặc, ngành dệt khăn. Sản xuất các sản phẩm bao bì, nguyên vật liệu ngành dệt may.
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm bao bì, nguyên vật liệu ngành dệt may. Kinh doanh các dịch vụ thương mại.
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm trong ngành may mặc, ngành dệt khăn.
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm trong ngành may 
 • Trụ sở: 60 Mẹ Nhu - Q.Thanh Khê - Tp.Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.236) 3759991
 • Email: hachiba@dng.vnn.vn
 • Website: https://hachiba.com.vn
 • Tổng nhân sự: 3,408
 • Mã số kinh doanh: 0400100457
 • Đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân Nguyệt
 • Đại diện công bố thông tin: NULL
 • Niêm yết lần đầu: 18/12/2019
 • KLCP Niêm yết: 5,199,274
 • KLCP Lưu hành: 5,199,274

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HCB đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HCB đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS