Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (HCS - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 22/5/1979  Đoạn Thông tin tín hiệu (TTTH) Hà Nội (tiền thân của Công ty TTTH ĐS Hà Nội hiện nay) chính thức được quyết định thành lập, dựa trên việc tách hầu hết các đơn vị, cơ sở vật chất kỹ thuật của ty TTTH, trực thuộc Tổng cục Đường sắt, để hình thành một doanh nghiệp chuyên quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHT ĐS), trên phạm vi toàn miền Bắc Việt Nam;
 • Năm 1984 , Tổng cục Đường sắt giải thể mô hình tổ chức các đơn vị vận tải là quận đường sắt I, II, III  để hình thành mô hình 5 công ty vận tải khu vưc, thì cũng chính là thời điểm ra đời và hình thành  5 công ty vận tải khu vực, bên cạnh đó là mô hình công ty TTTH khu vực. Theo đó Đoạn TTTH Hà Nội được tách ra thành 3 xí nghiệp TTTH là xí nghiệp TTTH số 1 (nay là Công ty TTTH Bắc Giang), xí nghiệp TTTH số 2 (nay là Công ty TTTH Hà Nội) và xí nghiệp TTTH số 3 (nay là Công ty TTTH Vinh).
 • Năm  1998 các công ty vận tải khu vực được giải thể để thành lập các  Xí nghiệp liên hợp VTĐS khu vực I, II, III và  xí nghiệp TTTH số 2 được Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải có quyết định số quyết định số 881/QĐ-TCCB-LĐ ngày 17/4/1998 đổi tên là xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội. xí nghiệp TTTH ĐS Hà Nội là  một đơn vị thành viên trực thuộc Xí nghiệp Liên hợp Vận tải đường sắt khu vực I.
 • Ngành Đường sắt là một ngành kinh tế, kỹ thuật có tính thống nhất cao, từ thực tế yêu cầu của sự phát triển, việc các đơn vị TTTHĐ trực thuộc các đơn vị vận tải là bất hợp lý về năng lực điều hành và về kinh phí quản lý, bảo trì doanh thu từ vận tải là không thể đáp ứng. mặt khác yêu cầu quản lý thống nhất cao các đơn vị trong cùng một chuyên ngành.
 • Năm 2003  nhà nước chấp thuận Đường sắt Việt nam chuyển đổi sang một mô hình tổ chức, quản lý, điều hành mới là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ngày 20 tháng 3 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có quyết định số 734/2003/QĐ-BGTVT, đổi tên xí nghiệp TTTH ĐS Hà Nội thành Công ty TTTH ĐS Hà Nội, trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 • Năm 2010 , Ngày 16/12/2010 tại quyết định số 1631/QĐ-ĐS của chủ tịch Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam, chuyển doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích - Công ty TTTH ĐS Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thông tin tin hiệu đường sắt Hà Nội, có tên giao dịch viết tắt là Hasitec; Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp do phòng ĐKKD số 2, sở Kế hoạch đầu tư Tp Hà Nội, cấp lần đầu ngày 04/01/2011 có số 0100769649 .
 • Năm 2015 , Ngày 30/10/2015 tại quyết định số 3907/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội để chuyển đổi sang Công ty cổ phần; Ngày 08 tháng 01 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Thành lập Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội đã thông qua Điều lệ công ty.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì KCHT ĐSQG về thông tin, tín hiệu, điện, viễn thông và điều khiển).
 • Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, thẩm định báo cáo đầu tư, khảo sát thiết kế, thẩm định giá, giám sát các công trình chuyên ngành thông tin, tín hiệu, điều khiển, điện; Tư vấn giám sát các công trình xây dựng.
 • Xây dựng, lắp đặt thiết bị KCHT giao thông đường sắt, đường bộ, dân dụng và công nghiệp; hệ thống cung cấp điện, tiếp đất chống sét, đường dây và trạm biến áp, công trình điện hạ thế, điện chiếu sáng; công trình thông tin, viễn thông, tín hiệu điều khiển giao thông, điều khiển tự động, tin học…
 • Đầu tư, xây dựng và tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng viễn thông; các dịch vụ viễn thông công ích và công cộng, dịch vụ công nghệ thông tin, tín hiệu và truyền thông.
 • Chế tạo, sửa chữa thiết bị, phụ tùng, sản xuất, xuất nhập khẩu, buôn bán vật tư, thiết bị, phụ kiện và kết cấu thép, thiết bị cấu kiện điện tử chuyên ngành viễn thông, tín hiệu, điều khiển giao thông, CNTT truyền thông và cung cấp điện.
 • Tổ chức thí nghiệm vật liệu xây dựng, công trình giao thông và chuyên ngành viễn thông, tín hiệu, điều khiển và điện.
 • Hợp tác liên doanh, liên kết với cá c tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện mục đích kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận;
 • Các ngành nghề sản  xuất kinh doanh khác theo quy định của pháp luật
Công ty là thành viên trực thuộc công ty mẹ Đường sắt Việt Nam, với đội ngũ trên 156 lao động có trình độ đào tạo từ đại học trở lên và gần 400 công nhân kỹ thuật lành nghề đủ sức thực hiện, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao, được xếp hạng Doanh nghiệp loại I. Công ty là đơn vị đầu đàn trogn ngành đường sắt trên các lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông cũng như thực hiện các dự án, công trình xây lắp đến nhóm A về viễn thông, tín hiêu, điều khiển, điện.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 22/5/1979  Đoạn Thông tin tín hiệu (TTTH) Hà Nội (tiền thân của Công ty TTTH ĐS Hà Nội hiện nay) chính thức được quyết định thành lập, dựa trên việc tách hầu hết các đơn vị, cơ sở vật chất kỹ thuật của ty TTTH, trực thuộc Tổng cục Đường sắt, để hình thành một doanh nghiệp chuyên quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHT ĐS), trên phạm vi toàn miền Bắc Việt Nam;
 • Năm 1984 , Tổng cục Đường sắt giải thể mô hình tổ chức các đơn vị vận tải là quận đường sắt I, II, III  để hình thành mô hình 5 công ty vận tải khu vưc, thì cũng chính là thời điểm ra đời và hình thành  5 công ty vận tải khu vực, bên cạnh đó là mô hình công ty TTTH khu vực. Theo đó Đoạn TTTH Hà Nội được tách ra thành 3 xí nghiệp TTTH là xí nghiệp TTTH số 1 (nay là Công ty TTTH Bắc Giang), xí nghiệp TTTH số 2 (nay là Công ty TTTH Hà Nội) và xí nghiệp TTTH số 3 (nay là Công ty TTTH Vinh).
 • Năm  1998 các công ty vận tải khu vực được giải thể để thành lập các  Xí nghiệp liên hợp VTĐS khu vực I, II, III và  xí nghiệp TTTH số 2 được Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải có quyết định số quyết định số 881/QĐ-TCCB-LĐ ngày 17/4/1998 đổi tên là xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội. xí nghiệp TTTH ĐS Hà Nội là  một đơn vị thành viên trực thuộc Xí nghiệp Liên hợp Vận tải đường sắt khu vực I.
 • Ngành Đường sắt là một ngành kinh tế, kỹ thuật có tính thống nhất cao, từ thực tế yêu cầu của sự phát triển, việc các đơn vị TTTHĐ trực thuộc các đơn vị vận tải là bất hợp lý về năng lực điều hành và về kinh phí quản lý, bảo trì doanh thu từ vận tải là không thể đáp ứng. mặt khác yêu cầu quản lý thống nhất cao các đơn vị trong cùng một chuyên ngành.
 • Năm 2003  nhà nước chấp thuận Đường sắt Việt nam chuyển đổi sang một mô hình tổ chức, quản lý, điều hành mới là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Ngày 20 tháng 3 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có quyết định số 734/2003/QĐ-BGTVT, đổi tên xí nghiệp TTTH ĐS Hà Nội thành Công ty TTTH ĐS Hà Nội, trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 • Năm 2010 , Ngày 16/12/2010 tại quyết định số 1631/QĐ-ĐS của chủ tịch Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam, chuyển doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích - Công ty TTTH ĐS Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thông tin tin hiệu đường sắt Hà Nội, có tên giao dịch viết tắt là Hasitec; Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp do phòng ĐKKD số 2, sở Kế hoạch đầu tư Tp Hà Nội, cấp lần đầu ngày 04/01/2011 có số 0100769649 .
 • Năm 2015 , Ngày 30/10/2015 tại quyết định số 3907/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội để chuyển đổi sang Công ty cổ phần; Ngày 08 tháng 01 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Thành lập Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội đã thông qua Điều lệ công ty.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì KCHT ĐSQG về thông tin, tín hiệu, điện, viễn thông và điều khiển).
 • Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, thẩm định báo cáo đầu tư, khảo sát thiết kế, thẩm định giá, giám sát các công trình chuyên ngành thông tin, tín hiệu, điều khiển, điện; Tư vấn giám sát các công trình xây dựng.
 • Xây dựng, lắp đặt thiết bị KCHT giao thông đường sắt, đường bộ, dân dụng và công nghiệp; hệ thống cung cấp điện, tiếp đất chống sét, đường dây và trạm biến áp, công trình điện hạ thế, điện chiếu sáng; công trình thông tin, viễn thông, tín hiệu điều khiển giao thông, điều khiển tự động, tin học…
 • Đầu tư, xây dựng và tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng viễn thông; các dịch vụ viễn thông công ích và công cộng, dịch vụ công nghệ thông tin, tín hiệu và truyền thông.
 • Chế tạo, sửa chữa thiết bị, phụ tùng, sản xuất, xuất nhập khẩu, buôn bán vật tư, thiết bị, phụ kiện và kết cấu thép, thiết bị cấu kiện điện tử chuyên ngành viễn thông, tín hiệu, điều khiển giao thông, CNTT truyền thông và cung cấp điện.
 • Tổ chức thí nghiệm vật liệu xây dựng, công trình giao thông và chuyên ngành viễn thông, tín hiệu, điều khiển và điện.
 • Hợp tác liên doanh, liên kết với cá c tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện mục đích kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận;
 • Các ngành nghề sản  xuất kinh doanh khác theo quy định của pháp luật
 • Trụ sở: Số 11A - Phố Nguyễn Khuyến - P. Văn Miếu - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3747 0303
 • Email: contact@hasitec.vn
 • Website: http://www.hasitec.com.vn
 • Tổng nhân sự: 447
 • Mã số kinh doanh: 0100769649
 • Đại diện pháp luật: Bùi Đình Sỹ
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim Thoa
 • Niêm yết lần đầu: 21/04/2017
 • KLCP Niêm yết: 2,250,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HCS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HCS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS