Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HEC - UPCoM)

56 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu56 / 56
 • Sàn - Trần47.6 - 64.4
 • Thấp - Cao 1D56 - 56
 • Thấp - Cao 52T0 - 57.6
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa336 Tỷ
 • CP Lưu hành6,000,000
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.78
 • PSN/A
 • BVPS71.38
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Năm 1956: Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội (tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II) thuộc Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) được thành lập.
 • Năm 1975: Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, một bộ phận lực lượng lao động, máy móc thiết bị của Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội được tách ra, điều động vào Miền Nam công tác và một bộ phận khác thuộc Ban Nông nghiệp Trung ương Cục Miền Nam từ vùng giải phóng về tiếp quản TP. Hồ Chí Minh
 • Tháng 09/1982: Đoàn Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ và Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ được sáp nhập lại và mang tên là: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 605 QĐ/TCCB ngày 11/09/1982 của Bộ Thủy Lợi
 • Tháng 03/1985: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 161 QĐ/TCCB ngày 19/03/1985 của Bộ Thủy Lợi.
 • Tháng 03/1989: Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 573 QĐ/TCCB ngày 30/03/1989 của Bộ Thủy Lợi.
 • Tháng 02/1993: Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II theo Quyết định số 67 QĐ/TCCB ngày 20/02/1993 của Bộ Thủy Lợi
 • Tháng 09/1995: Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo Quyết định số 80 QĐ/TCCB ngày 06/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 
 • Năm 2004: Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo quyết định số 3393 QĐ/BNN-TCCB ngày 15/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • Ngày 29/12/2004: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo cơ chế công ty cổ phần với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 30%.
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Buôn bán vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
HECII là một trong những công ty đứng đầu ở Việt Nam có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy lợi, khảo sát địa hình, địa chất và xử lý nền móng sử dụng khoan phụt, thi công tường tâm Cement - Bentonit và ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến khác; Sử dụng vật liệu mới như vải địa kỹ thuật, thảm đá, rọ đá, đập cao su,... trong thiết kế và xây dựng; Tư vấn và lắp đặt các thiết bị hiện đại đo ứng suất, thấm, biến dạng, chuyển vị, áp lực kẽ rỗng trong thân và nền công trình.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Năm 1956: Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội (tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II) thuộc Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) được thành lập.
 • Năm 1975: Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, một bộ phận lực lượng lao động, máy móc thiết bị của Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội được tách ra, điều động vào Miền Nam công tác và một bộ phận khác thuộc Ban Nông nghiệp Trung ương Cục Miền Nam từ vùng giải phóng về tiếp quản TP. Hồ Chí Minh
 • Tháng 09/1982: Đoàn Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ và Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ được sáp nhập lại và mang tên là: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 605 QĐ/TCCB ngày 11/09/1982 của Bộ Thủy Lợi
 • Tháng 03/1985: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 161 QĐ/TCCB ngày 19/03/1985 của Bộ Thủy Lợi.
 • Tháng 03/1989: Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo Quyết định số 573 QĐ/TCCB ngày 30/03/1989 của Bộ Thủy Lợi.
 • Tháng 02/1993: Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ được đổi tên thành Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II theo Quyết định số 67 QĐ/TCCB ngày 20/02/1993 của Bộ Thủy Lợi
 • Tháng 09/1995: Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo Quyết định số 80 QĐ/TCCB ngày 06/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 
 • Năm 2004: Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo quyết định số 3393 QĐ/BNN-TCCB ngày 15/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • Ngày 29/12/2004: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo cơ chế công ty cổ phần với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 30%.
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Buôn bán vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Trụ sở: Số 169 Trần Quốc Thảo - P. 9 - Q. 3 - Tp. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3931 6753
 • Email: QTNS.HEC@gmail.com
 • Website: https://hec2.vn/
 • Tổng nhân sự: 256
 • Mã số kinh doanh: 0300566614
 • Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Quỳnh
 • Đại diện công bố thông tin: Ngô Thu Hương
 • Niêm yết lần đầu: 21/12/2016
 • KLCP Niêm yết: 6,000,000
 • KLCP Lưu hành: 6,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HEC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HEC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Phước Hòa 120 84
  70
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Phước Hòa Vốn điều lệ: 120 Vốn góp: 84 Tỉ lệ sở hữu: 70
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS