Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEP - UPCoM)

13 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu13 / 13
 • Sàn - Trần11.05 - 14.95
 • Thấp - Cao 1D13 - 13
 • Thấp - Cao 52T0 - 20.8
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.73%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa78 Tỷ
 • CP Lưu hành6,000,000
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.8
 • PSN/A
 • BVPS16.33
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế tiền thân là Phòng Quản lý Đô thị và Nhà đất được thành lập ngày 01/05/1975 sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam.
 • Ngày 28/12/1985, ƯBND thành phố Huế ban hành Quyết định số 59/QĐ-UB thành lập Công ty Quản lý Công trình Đô thị Huế.
 • Ngày 05/08/1991, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định số 501/QĐ-ƯB thành lập Trung tâm Quản lý Vệ sinh Môi trường Đô thị Huế.
 • Ngày 06/02/1998, ƯBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 183/1998/QĐ-UBND thành lập Doanh nghiệp nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế.
 • Thực hiện lộ trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và chuẩn bị bước vào giai đoạn hội nhập WTO, ngày 29/11/2005, ƯBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 4041/2005/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường và Công trình Đô thị Huế.
 • Ngày 28/11/2014, UBND tỉnh thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2528/QĐ - ƯBND về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Huế thành Công ty cổ phần. Căn cứ Quyết định trên, ngày 22/12/2014, Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường và Công trình Đô thị Huế tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với tổng số cổ phiếu chào bán 600.000 cổ phiếu
 • Ngày 31/12/2014, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu, bầu ra HĐQT và BKS, thông qua Điều lệ Công ty.
 • Ngày 05/01/2015, Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300101082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp thay đổi lần thứ 2 với vốn điều lệ 60.000.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Quản lý, duy tu, bảo dưỡng: hệ thống thoát nước, vỉa hè, lề đường; hệ thống kênh, mương, hồ, kè; hệ thống điện chiếu sang và trang trí đường phố, đèn tín hiệu giao thông; nghĩa trang.
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại, phân bùn bể phốt, bùn cống thoát nước
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại, phân bùn bể phốt, bùn cống thoát nước
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
 • Tái chế phế liệu
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; các dịch vụ vệ sinh khác
Công ty là doanh nghiệp có nhiều bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực hoạt động công ích trên địa bàn Thành phố và các Thị và Huyện trên địa bàn toàn Tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty luôn giữ mối quan hệ với lãnh đạo của Tỉnh, Thành phố và các Sở, ban ngành của Tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi cho Công ty triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh và Thành phố giao. Kể từ khi thành lập, Công ty đã phấn đấu không ngừng để tồn tại, ổn định và phát triển.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế tiền thân là Phòng Quản lý Đô thị và Nhà đất được thành lập ngày 01/05/1975 sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam.
 • Ngày 28/12/1985, ƯBND thành phố Huế ban hành Quyết định số 59/QĐ-UB thành lập Công ty Quản lý Công trình Đô thị Huế.
 • Ngày 05/08/1991, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định số 501/QĐ-ƯB thành lập Trung tâm Quản lý Vệ sinh Môi trường Đô thị Huế.
 • Ngày 06/02/1998, ƯBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 183/1998/QĐ-UBND thành lập Doanh nghiệp nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế.
 • Thực hiện lộ trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và chuẩn bị bước vào giai đoạn hội nhập WTO, ngày 29/11/2005, ƯBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 4041/2005/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường và Công trình Đô thị Huế.
 • Ngày 28/11/2014, UBND tỉnh thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2528/QĐ - ƯBND về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Huế thành Công ty cổ phần. Căn cứ Quyết định trên, ngày 22/12/2014, Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường và Công trình Đô thị Huế tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với tổng số cổ phiếu chào bán 600.000 cổ phiếu
 • Ngày 31/12/2014, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu, bầu ra HĐQT và BKS, thông qua Điều lệ Công ty.
 • Ngày 05/01/2015, Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300101082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp thay đổi lần thứ 2 với vốn điều lệ 60.000.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Quản lý, duy tu, bảo dưỡng: hệ thống thoát nước, vỉa hè, lề đường; hệ thống kênh, mương, hồ, kè; hệ thống điện chiếu sang và trang trí đường phố, đèn tín hiệu giao thông; nghĩa trang.
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại, phân bùn bể phốt, bùn cống thoát nước
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại, phân bùn bể phốt, bùn cống thoát nước
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
 • Tái chế phế liệu
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; các dịch vụ vệ sinh khác
 • Trụ sở: Số 46 Trần Phú - P. Phước Vĩnh - Tp. Huế
 • Điện thoại: (0234) 3823 896
 • Email: info@hepco.com.vn
 • Website: http://www.hepco.com.vn
 • Tổng nhân sự: 836
 • Mã số kinh doanh: 3300101082
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Sơn
 • Niêm yết lần đầu: 15/12/2017
 • KLCP Niêm yết: 6,000,000
 • KLCP Lưu hành: 6,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HEP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HEP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS