Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (HRS - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển 
- Công ty CP Chứng khoán Tầm Nhìn được thành lập ngày 22/12/2006 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy phép hoạt động ngày 28/12/2006, được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công nhận tư cách thành viên ngày 05/04/2007, trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) ngày 14/05/2007 và là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam từ ngày 07/02/2007. Trụ sở chính của Công ty tại thời điểm thành lập là số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/UBCK - GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006, vốn điều lệ của công ty là 12.000.000.000 VNĐ với các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. lưu ký chứng khoán.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 139/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 04 tháng 07 năm 2008, vốn điều lệ công ty là 20.000.000.000 VNĐ.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 190/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 12 tháng 8 năm 2009, vốn điều lệ công ty là 35.000.000.000 VNĐ.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 282/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 27 tháng 11 năm 2009, vốn điều lệ công ty là 45.000.000.000 VNĐ.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 04/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 21 tháng 01 năm 2011, Công ty được thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến Lầu 9, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn & 47 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC - UBCK do UBCKNN cấp ngày 21 tháng 7 năm 2011, vốn điều lệ của công ty là 60.000.000.000 VNĐ.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 118/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23 tháng 10 năm 2012, vốn điều lệ công ty là 75.538,460.000 VNĐ và địa chỉ trụ sở chính của Công ty là Lầu 9, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
- Ngành nghề kinh doanh
+) Môi giới chứng khoán
+ )Lưu ký chứng khoán
- Địa bàn kinh doanh: không giới hạn.
Quá trình hình thành và phát triển 
- Công ty CP Chứng khoán Tầm Nhìn được thành lập ngày 22/12/2006 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy phép hoạt động ngày 28/12/2006, được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công nhận tư cách thành viên ngày 05/04/2007, trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) ngày 14/05/2007 và là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam từ ngày 07/02/2007. Trụ sở chính của Công ty tại thời điểm thành lập là số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/UBCK - GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006, vốn điều lệ của công ty là 12.000.000.000 VNĐ với các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. lưu ký chứng khoán.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 139/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 04 tháng 07 năm 2008, vốn điều lệ công ty là 20.000.000.000 VNĐ.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 190/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 12 tháng 8 năm 2009, vốn điều lệ công ty là 35.000.000.000 VNĐ.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 282/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 27 tháng 11 năm 2009, vốn điều lệ công ty là 45.000.000.000 VNĐ.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 04/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 21 tháng 01 năm 2011, Công ty được thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến Lầu 9, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn & 47 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC - UBCK do UBCKNN cấp ngày 21 tháng 7 năm 2011, vốn điều lệ của công ty là 60.000.000.000 VNĐ.
- Theo Giấy phép điều chỉnh số 118/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23 tháng 10 năm 2012, vốn điều lệ công ty là 75.538,460.000 VNĐ và địa chỉ trụ sở chính của Công ty là Lầu 9, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
- Ngành nghề kinh doanh
+) Môi giới chứng khoán
+ )Lưu ký chứng khoán
- Địa bàn kinh doanh: không giới hạn.
 • Trụ sở: Tầng 10 - TNR Tower - 108-192 Nguyễn Công Trứ - P. Nguyễn Thái Bình - Q.1 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84.28) 3914 7027
 • Email: cbtt@kss.com.vn
 • Website: https://kss.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Đại diện công bố thông tin: Đặng Thị Phấn
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 7,553,846
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

VỊ TRÍ KHÁC

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HRS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HRS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS