Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương (IBD - UPCoM)

9.6 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu9.6 / 9.6
 • Sàn - Trần8.16 - 11.04
 • Thấp - Cao 1D9.6 - 9.6
 • Thấp - Cao 52T9.6 - 11
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương tiền thân là Xí nghiệp In Sông Bé được thành lập từ 1988 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp In thuộc Sở Văn hóa Thông tin vào Xí nghiệp In của Báo Sông Bé, lúc bấy giờ là đơn vị kinh tế quốc doanh trực thuộc Tỉnh ủy.
 • Ngày 12/06/2000, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 93/2000/QĐUB về sáp nhập Xí nghiệp In Sông Bé vào Công ty xổ số Kiến thiết Sông Bé - tỉnh Bình Dương. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của Công ty XSKT Sông Bé - tỉnh Bình Dương. Từ đây, Công ty chuyển từ kinh doanh đơn ngành sang hoạt động kinh doanh đa ngành và đổi tên thành Công ty xổ số kiến thiết - Dịch vụ Bình Dương.
 • Đến ngày 01/03/2010, Chi nhánh Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Bình Dương - Nhà máy in Binh Dương được thành lập, là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương, có tư cách pháp nhân và hạch toán phụ thuộc.
 • Để chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa, ngày 29/09/2017 theo Quyết định số 163/QĐ-XS của Công ty TNHH MTV Xổ SỐ Kiến thiết Bình Dương, Chi nhánh Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương - Nhà máy in Bình Dương được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV XỔ số kiến thiết Bình Dương sở hữu 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, mã số doanh nghiệp và hạch toán độc lập.
 • Ngày 09/10/2017, Chi nhánh Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Binh Dương - Nhà máy in Bình Dương chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
 • Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3306/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương. Theo đó, Cống ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các thủ tục cổ phần hóa theo đúng quy định.
 • Đến ngày 06/08/2018, ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2162/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án Cổ phần hóa. Trên cơ sở đó, Công ty đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vào ngày 25/09/2018 với số lượng cổ phần trúng đấu giá là 1.001.000 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 12.500 đồng/cổ phần. Đến ngày 25/10/2018, Công ty đã hoàn tất bán cổ phần cho người lao động với số lượng cổ phần thực tế bán là 195.700 cổ phần.
 • Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tinh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của CTCP In tổng hợp Bình Dương theo kết quả chào bán thực tế, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 01/12/2018 để thành lập công ty cổ phần và tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
 • Ngày 02/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 thay đổi lần thứ 01 cho Công ty với vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, CTCP In tổng hợp Bình Dương chính thức được thành lập.
 • Ngày 15/03/2019, Công ty chính thức hoàn tất thủ tục quyết toán tài chính và bàn giao vốn từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty cổ phần.
 • Ngày 12/04/2019, ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Công văn số 2368/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận CTCP In tổng hợp Bình Dương trỏ' thành công ty đại chúng. Đến ngày 06/05/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 18/2019/GCNCP-VSD cho Công ty với mã chứng khỏa là IBD và số lượng cổ phần đăng ký là 9.000.000 cổ phần.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 • In ấn
 • Mua bán vật tư ngành in
Với vị trí trụ sở và xưởng sản xuất tại tỉnh Bình Dương, được đánh giá là một tỉnh phát triển kinh tế mạnh mẽ và ấn tượng trong quá khứ và duy trì ổn định trong những năm vừa qua, là nơi tập trung nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, đồng thời tập trung được nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng. Đó là điều kiện để Công ty có nhiều cơ hội mở rộng thị trường đối tác tiền năng cũng như sự phát triển về mặt quy mô nguồn nhân lực.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương tiền thân là Xí nghiệp In Sông Bé được thành lập từ 1988 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp In thuộc Sở Văn hóa Thông tin vào Xí nghiệp In của Báo Sông Bé, lúc bấy giờ là đơn vị kinh tế quốc doanh trực thuộc Tỉnh ủy.
 • Ngày 12/06/2000, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 93/2000/QĐUB về sáp nhập Xí nghiệp In Sông Bé vào Công ty xổ số Kiến thiết Sông Bé - tỉnh Bình Dương. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của Công ty XSKT Sông Bé - tỉnh Bình Dương. Từ đây, Công ty chuyển từ kinh doanh đơn ngành sang hoạt động kinh doanh đa ngành và đổi tên thành Công ty xổ số kiến thiết - Dịch vụ Bình Dương.
 • Đến ngày 01/03/2010, Chi nhánh Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Bình Dương - Nhà máy in Binh Dương được thành lập, là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương, có tư cách pháp nhân và hạch toán phụ thuộc.
 • Để chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa, ngày 29/09/2017 theo Quyết định số 163/QĐ-XS của Công ty TNHH MTV Xổ SỐ Kiến thiết Bình Dương, Chi nhánh Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương - Nhà máy in Bình Dương được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV XỔ số kiến thiết Bình Dương sở hữu 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, mã số doanh nghiệp và hạch toán độc lập.
 • Ngày 09/10/2017, Chi nhánh Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Binh Dương - Nhà máy in Bình Dương chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
 • Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3306/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương. Theo đó, Cống ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các thủ tục cổ phần hóa theo đúng quy định.
 • Đến ngày 06/08/2018, ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2162/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án Cổ phần hóa. Trên cơ sở đó, Công ty đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vào ngày 25/09/2018 với số lượng cổ phần trúng đấu giá là 1.001.000 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 12.500 đồng/cổ phần. Đến ngày 25/10/2018, Công ty đã hoàn tất bán cổ phần cho người lao động với số lượng cổ phần thực tế bán là 195.700 cổ phần.
 • Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tinh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của CTCP In tổng hợp Bình Dương theo kết quả chào bán thực tế, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 01/12/2018 để thành lập công ty cổ phần và tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
 • Ngày 02/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 thay đổi lần thứ 01 cho Công ty với vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, CTCP In tổng hợp Bình Dương chính thức được thành lập.
 • Ngày 15/03/2019, Công ty chính thức hoàn tất thủ tục quyết toán tài chính và bàn giao vốn từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty cổ phần.
 • Ngày 12/04/2019, ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Công văn số 2368/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận CTCP In tổng hợp Bình Dương trỏ' thành công ty đại chúng. Đến ngày 06/05/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 18/2019/GCNCP-VSD cho Công ty với mã chứng khỏa là IBD và số lượng cổ phần đăng ký là 9.000.000 cổ phần.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu:
 • In ấn
 • Mua bán vật tư ngành in
 • Trụ sở: Số 01 - Đường Huỳnh Văn Nghệ - P. Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: (84.274) 383 1505
 • Email: admin@intonghopbd.com.vn
 • Website: http://intonghopbd.com.vn
 • Tổng nhân sự: 148
 • Mã số kinh doanh: 3702606911
 • Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Ân
 • Đại diện công bố thông tin: Đặng Hoàng Ân
 • Niêm yết lần đầu: 24/05/2019
 • KLCP Niêm yết: 9,000,000
 • KLCP Lưu hành: 9,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
IBD đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
IBD đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS