Tổng Công ty IDICO – Công ty Cổ phần (IDC - HNX)

56.5 1.3 (2.25%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu58 / 57.8
 • Sàn - Trần52.1 - 63.5
 • Thấp - Cao 1D56 - 58
 • Thấp - Cao 52T34.5 - 58.3
 • KLGD3,554,800
 • GTGD202.53
 • NN Mua/Bán (KL)865,060 / 50,400
 • NN Mua/Bán (GT)49.29 / 2.87
 • Tỉ lệ sở hữu17.65%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa18,645 Tỷ
 • CP Lưu hành329,999,929
 • P/E11.26
 • EPS5,016.25
 • P/B3.06
 • PS2.58
 • BVPS18.45
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam được thành lập theo Văn bản số 1011/CP-ĐMDN ngày 07/11/2000 của Thủ tưởng Chính phu và Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 06/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở tồ chức lại các Công ty: Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Xây dựng dầu khí. Xây dựng Miền Tây trực thuộc Bộ Xây dựng, Công ty Đầu tư và phát triển nhà Đồng Tháp trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp và Công ty Xây dựng Long An trực thuộc UBND tỉnh Long An.
 • Ngày 21/12/2006. Tổng công ty chuyến sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD của Bộ trường Bộ Xây dựng.
 • Ngày 13/11/2008, Thủ tướng Chính phù có Vãn bản số 1963/TTg-ĐMDN và Bộ trưởng Bộ Xây dựng cỏ Quyết định số 1405/QĐ-BXD ngày 03/12/2008 về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tồng công ty Miền Trung (COSEVCO) cho Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO.
 • Ngày 01/7/2010, Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên theo Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 cua Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Năm 2000: Thành lập Tổng công ty. IDICO được thành lập tại Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 6/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nòng cốt để thành lập IDICO là Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Công ty Xây dựng dầu khí, Công ty Xây dựng Miền Tây là các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh phía Nam.
 • Năm 2006: Chuyển mô hình hoạt đông Công ty Mẹ - Công ty Con. IDICO chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD ngày 21/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực và sự chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, qua đó năng lực cạnh tranh và thương hiệu  IDICO ngày càng được nâng cao, đặc biệt là qua việc triển khai các dự án đầu tư khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở, sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây lắp, tư vấn thiết kế…
 • Năm 2010: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành TNHH một thành viên. Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Năm 2011: Cổ phần hóa Tổng công ty Miền Trung
 • Từ 2012 - nay: Tại thời điểm thành lập,  IDICO có 8 doanh nghiệp trực thuộc. Đến nay,  IDICO có hệ thống các doanh nghiệp gồm 5 đơn vị trực thuộc, 10 Công ty con (2 Công ty  IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ, 8 Công ty  IDICO nắm giữ trên 51% vốn điều lệ) và 18 Công ty liên kết
Ngành nghề kinh doanh:
 • Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông
 • Đầu tư, kinh doanh phát triền nhà ở
 • Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng
 • Thi công xây lắp: xây dựng lực lượng xây lắp mạnh, đàm bảo năng lực thi công các công trình quy mô lớn, phức tạp.
Trong suốt 18 năm qua, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, Tổng công ty đã không ngừng phát triển về năng lực quản lý, năng lực thi công, năng lực tài chính, đội ngũ cán bộ công nhân viên. Uy tín và thương hiệu IDICO ngày càng được xác lập trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt qua 3 lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp, thủy điện và giao thông. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng không ngừng đẩy mạnh mở rộng sang xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, giao thông thủy lợi, bến cảng, tư vấn đầu tư xây dựng, đầu tư xây dựng các nhà máy điện độc lập, tham gia thị trường kinh doanh điện.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam được thành lập theo Văn bản số 1011/CP-ĐMDN ngày 07/11/2000 của Thủ tưởng Chính phu và Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 06/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở tồ chức lại các Công ty: Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Xây dựng dầu khí. Xây dựng Miền Tây trực thuộc Bộ Xây dựng, Công ty Đầu tư và phát triển nhà Đồng Tháp trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp và Công ty Xây dựng Long An trực thuộc UBND tỉnh Long An.
 • Ngày 21/12/2006. Tổng công ty chuyến sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD của Bộ trường Bộ Xây dựng.
 • Ngày 13/11/2008, Thủ tướng Chính phù có Vãn bản số 1963/TTg-ĐMDN và Bộ trưởng Bộ Xây dựng cỏ Quyết định số 1405/QĐ-BXD ngày 03/12/2008 về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tồng công ty Miền Trung (COSEVCO) cho Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO.
 • Ngày 01/7/2010, Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên theo Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 cua Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Năm 2000: Thành lập Tổng công ty. IDICO được thành lập tại Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 6/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nòng cốt để thành lập IDICO là Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Công ty Xây dựng dầu khí, Công ty Xây dựng Miền Tây là các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh phía Nam.
 • Năm 2006: Chuyển mô hình hoạt đông Công ty Mẹ - Công ty Con. IDICO chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD ngày 21/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực và sự chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, qua đó năng lực cạnh tranh và thương hiệu  IDICO ngày càng được nâng cao, đặc biệt là qua việc triển khai các dự án đầu tư khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở, sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây lắp, tư vấn thiết kế…
 • Năm 2010: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành TNHH một thành viên. Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Năm 2011: Cổ phần hóa Tổng công ty Miền Trung
 • Từ 2012 - nay: Tại thời điểm thành lập,  IDICO có 8 doanh nghiệp trực thuộc. Đến nay,  IDICO có hệ thống các doanh nghiệp gồm 5 đơn vị trực thuộc, 10 Công ty con (2 Công ty  IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ, 8 Công ty  IDICO nắm giữ trên 51% vốn điều lệ) và 18 Công ty liên kết
Ngành nghề kinh doanh:
 • Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông
 • Đầu tư, kinh doanh phát triền nhà ở
 • Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng
 • Thi công xây lắp: xây dựng lực lượng xây lắp mạnh, đàm bảo năng lực thi công các công trình quy mô lớn, phức tạp.
 • Trụ sở: Số 151 ter Nguyễn Đình Chiểu - P. 6 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 34388883
 • Email: headoffice@idico.com.vn
 • Website: https://www.idico.com.vn
 • Tổng nhân sự: 1,450
 • Mã số kinh doanh: 0302177966
 • Đại diện pháp luật: Đặng Chính Trung
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Hải
 • Niêm yết lần đầu: 10/12/2019
 • KLCP Niêm yết: 329,999,929
 • KLCP Lưu hành: 329,999,929

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
IDC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO(CTI) 770,000 1.41 30/12/2021
 • Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO(ICN) 10,404,000 86.7 02/01/2024
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico(UIC) 5,354,390 66.93 15/09/2022
 • Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO(HTI) 14,345,790 57.5 09/02/2021
 • Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí-Long Sơn(PXL) 7,064,103 8.55 30/12/2021
 • CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO(I10) 3,389,090 96.83 30/12/2018
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO(INC) 1,408,000 70.4 01/11/2023
 • Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO(ISH) 23,299,000 51.78 27/09/2023
 • CTCP Đầu tư xây dựng Long An IDICO(LAI) 4,360,500 51 31/12/2022
IDC đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO(CTI) Số cổ phiếu: 770,000 Tỉ lệ sở hữu 1.41
 • Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO(ICN) Số cổ phiếu: 10,404,000 Tỉ lệ sở hữu 86.7
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico(UIC) Số cổ phiếu: 5,354,390 Tỉ lệ sở hữu 66.93
 • Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO(HTI) Số cổ phiếu: 14,345,790 Tỉ lệ sở hữu 57.5
 • Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí-Long Sơn(PXL) Số cổ phiếu: 7,064,103 Tỉ lệ sở hữu 8.55
 • CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO(I10) Số cổ phiếu: 3,389,090 Tỉ lệ sở hữu 96.83
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO(INC) Số cổ phiếu: 1,408,000 Tỉ lệ sở hữu 70.4
 • Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO(ISH) Số cổ phiếu: 23,299,000 Tỉ lệ sở hữu 51.78
 • CTCP Đầu tư xây dựng Long An IDICO(LAI) Số cổ phiếu: 4,360,500 Tỉ lệ sở hữu 51
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(12)
 • CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO(I10) 35 33.89
  96.83
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico(UIC) 80 53.54
  66.92
 • Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO(ISH) 450 229.5
  51
 • CTCP IDICO Tiền Giang 900 585
  65
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO(INC) 20 14.08
  70.4
 • CTCP Đầu tư xây dựng Long An IDICO(LAI) 85.5 43.61
  51.01
 • Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO 80 80
  100
 • CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO(MCI) 60 N/A
  81.94
 • CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quế Võ IDICO (IDICO-QUEVO) 80 44
  54.94
 • Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO 400 400
  100
 • Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO(ICN) 120 104.04
  86.7
 • CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Bình IDICO 20 19
  95.19
 • Công ty liên kết(3)
 • Công ty CP Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 307.58 150.71
  49
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO(LMI) 55 11.07
  20.13
 • CTCP Xây dựng số 1 Sông Hồng 40.68 14.18
  34.85
 • Công ty con(12)
 • CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO(I10) Vốn điều lệ: 35 Vốn góp: 33.89 Tỉ lệ sở hữu: 96.83
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico(UIC) Vốn điều lệ: 80 Vốn góp: 53.54 Tỉ lệ sở hữu: 66.92
 • Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO(ISH) Vốn điều lệ: 450 Vốn góp: 229.5 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • CTCP IDICO Tiền Giang Vốn điều lệ: 900 Vốn góp: 585 Tỉ lệ sở hữu: 65
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO(INC) Vốn điều lệ: 20 Vốn góp: 14.08 Tỉ lệ sở hữu: 70.4
 • CTCP Đầu tư xây dựng Long An IDICO(LAI) Vốn điều lệ: 85.5 Vốn góp: 43.61 Tỉ lệ sở hữu: 51.01
 • Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO Vốn điều lệ: 80 Vốn góp: 80 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO(MCI) Vốn điều lệ: 60 Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 81.94
 • CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quế Võ IDICO (IDICO-QUEVO) Vốn điều lệ: 80 Vốn góp: 44 Tỉ lệ sở hữu: 54.94
 • Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO Vốn điều lệ: 400 Vốn góp: 400 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO(ICN) Vốn điều lệ: 120 Vốn góp: 104.04 Tỉ lệ sở hữu: 86.7
 • CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Bình IDICO Vốn điều lệ: 20 Vốn góp: 19 Tỉ lệ sở hữu: 95.19
 • Công ty liên kết(3)
 • Công ty CP Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Vốn điều lệ: 307.58 Vốn góp: 150.71 Tỉ lệ sở hữu: 49
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO(LMI) Vốn điều lệ: 55 Vốn góp: 11.07 Tỉ lệ sở hữu: 20.13
 • CTCP Xây dựng số 1 Sông Hồng Vốn điều lệ: 40.68 Vốn góp: 14.18 Tỉ lệ sở hữu: 34.85
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS