Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (IDN - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • CTCP In và Dịch vụ Đà Nẵng tiền thân là Xí nghiệp In Quốc doanh Quảng Nam Đà Nẵng, ra đời theo Quyết định số 325/QĐ-UB ngày 22/4/1978 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1997, Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là Tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng. Xí nghiệp In Quốc doanh Quảng Nam Đà Nẵng được đổi tên thành Công ty In Đà Nẵng theo Quyết định số 5476/QĐ- UB ngày 31/12/1997 của UBND TP Đà Nẵng.
 • Công ty In Đà Nẵng là Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa năm 2004. Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng theo quyết định số 194/QĐ-UB ngày 08/12/2004 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101517 (số cũ là 3203000537) cấp ngày 17/01/2005, với số vốn điều lệ ban đầu là 3.058.900.000 đồng. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 6 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/05/2015.
Quá trình tăng vốn:
 • Năm 2007: Vốn điều lệ thực góp sau phát hành là 5.058.600.000 đồng
 • Năm 2008: Vốn điều lệ thực góp sau phát hành là 11.000.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
 • In ấn; Chi tiết: In sách, báo, tạp chí, tập san, các loại văn hóa phẩm, vé số, giấy tờ quản lý kinh tế xã hội, bao bì các loại, tem nhãn.
 • Hoạt động tư vấn quản lý; Chi tiết: Tư vấn hướng dẫn làm thủ tục xuất bản phẩm.
 • Dịch vụ liên quan đến in. Chi tiết: Gia công, chế bản, xuất kẽm CTP (Computer to plate).
Là Công ty đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, Công ty cổ phần In và Dịch Vụ Đà Nẵng đã tự xây dựng được hình ảnh và thương hiệu của mình trong ngành in ở Đà Nẵng; đồng thời Công ty còn nhận được sự quan tâm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sự giúp đỡ của lãnh đạo Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, Bên cạnh đó Vốn chủ sở hữu nhỏ, số lượng sản phẩm in ấn chưa được đa dạng. Từ những thực tế trên, Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đang từng bước tận dụng điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • CTCP In và Dịch vụ Đà Nẵng tiền thân là Xí nghiệp In Quốc doanh Quảng Nam Đà Nẵng, ra đời theo Quyết định số 325/QĐ-UB ngày 22/4/1978 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1997, Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là Tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng. Xí nghiệp In Quốc doanh Quảng Nam Đà Nẵng được đổi tên thành Công ty In Đà Nẵng theo Quyết định số 5476/QĐ- UB ngày 31/12/1997 của UBND TP Đà Nẵng.
 • Công ty In Đà Nẵng là Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa năm 2004. Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng theo quyết định số 194/QĐ-UB ngày 08/12/2004 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101517 (số cũ là 3203000537) cấp ngày 17/01/2005, với số vốn điều lệ ban đầu là 3.058.900.000 đồng. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 6 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/05/2015.
Quá trình tăng vốn:
 • Năm 2007: Vốn điều lệ thực góp sau phát hành là 5.058.600.000 đồng
 • Năm 2008: Vốn điều lệ thực góp sau phát hành là 11.000.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
 • In ấn; Chi tiết: In sách, báo, tạp chí, tập san, các loại văn hóa phẩm, vé số, giấy tờ quản lý kinh tế xã hội, bao bì các loại, tem nhãn.
 • Hoạt động tư vấn quản lý; Chi tiết: Tư vấn hướng dẫn làm thủ tục xuất bản phẩm.
 • Dịch vụ liên quan đến in. Chi tiết: Gia công, chế bản, xuất kẽm CTP (Computer to plate).
 • Trụ sở: 420 Lê Duẩn - P.Chính Gián - Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.236) 382 2724
 • Email: daprico@gmail.com
 • Website: http://daprico.com.vn
 • Tổng nhân sự: 106
 • Mã số kinh doanh: 0400101517
 • Đại diện pháp luật: Trần Trung
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Trung
 • Niêm yết lần đầu: 12/01/2018
 • KLCP Niêm yết: 1,100,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
IDN đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
IDN đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS