Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (KSE - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa tiền thân là một Quốc doanh chuyên về khai thác, đánh bắt hải sản của tỉnh Phú Khánh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước tiềm năng to lớn về thủy sản, ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh đã khôi phục lại nghề cá và thành lập “Quốc doanh đánh cá Phú Khánh” vào ngày 14/05/1977.Đây là một đơn vị kinh tế chuyên đánh bắt, khai thác thủy hải sản, trực thuộc Ty Hải sản Phú Khánh, sau này là Sở Thủy sản Khánh Hòa (hiện nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa).
 • Tháng 7/1989, tỉnh Phú Khánh được chia tách thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Xí nghiệp Quốc doanh đánh cá Phú Khánh cũng được tách làm hai: một nửa tài sản và cán bộ công nhân viên về Phú Yên, một nửa còn lại ở Khánh Hòa và được đối tên là Xí nghiệp Khai thác và Dịch vụ Thủy sản Khánh Hòa theo Quyết định số 108- QĐ/ƯB ngay 01/07/1989 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
 • Tháng 6/2010, Xí nghiệp được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa do Nhà nước sờ hữu 100% vốn điều lệ theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 23/06/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 
 • Ngày 6/11/2015, UBND tỉnh Khánh Llòa ra Quyết định số 3198/QĐ-UBND phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa thành Công ty cổ phần.
 • Căn cứ phương án cổ phần hóa được phê duyệt, Công ty đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài vào ngày 11/09/2015 tại Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
 • Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200235327 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/12/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp. vốn điều lệ là 14.760.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Sản xuất nước đá
 • Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thủy sản. Nhập khẩu nguyên liệu thủy, hải sản
Khaspexco là một công ty chuyên sản xuất các mặt hàng thủy hải sản, nguồn nguyên liệu bị phụ thuộc vào thời tiết và mùa vụ, quy mô so với các doanh nghiệp trong ngành là không lớn. Khaspexco không nằm trong TOP 100 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản theo thống kê của Hiệp hội thủy sản Việt Nam. Thị trường xuất khẩu của Công ty chủ yếu tập trung vào 4 thị trường: Úc, Nhật, Singapore, Canada. Đối tượng khách hàng chủ yếu là tổ chức, những khách hàng là các nhà nhập khẩu phân phối lợi.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa tiền thân là một Quốc doanh chuyên về khai thác, đánh bắt hải sản của tỉnh Phú Khánh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước tiềm năng to lớn về thủy sản, ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh đã khôi phục lại nghề cá và thành lập “Quốc doanh đánh cá Phú Khánh” vào ngày 14/05/1977.Đây là một đơn vị kinh tế chuyên đánh bắt, khai thác thủy hải sản, trực thuộc Ty Hải sản Phú Khánh, sau này là Sở Thủy sản Khánh Hòa (hiện nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa).
 • Tháng 7/1989, tỉnh Phú Khánh được chia tách thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Xí nghiệp Quốc doanh đánh cá Phú Khánh cũng được tách làm hai: một nửa tài sản và cán bộ công nhân viên về Phú Yên, một nửa còn lại ở Khánh Hòa và được đối tên là Xí nghiệp Khai thác và Dịch vụ Thủy sản Khánh Hòa theo Quyết định số 108- QĐ/ƯB ngay 01/07/1989 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
 • Tháng 6/2010, Xí nghiệp được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa do Nhà nước sờ hữu 100% vốn điều lệ theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 23/06/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 
 • Ngày 6/11/2015, UBND tỉnh Khánh Llòa ra Quyết định số 3198/QĐ-UBND phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa thành Công ty cổ phần.
 • Căn cứ phương án cổ phần hóa được phê duyệt, Công ty đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài vào ngày 11/09/2015 tại Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
 • Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200235327 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/12/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp. vốn điều lệ là 14.760.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Sản xuất nước đá
 • Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thủy sản. Nhập khẩu nguyên liệu thủy, hải sản
 • Trụ sở: Số 50 Võ Thị Sáu - P. Vĩnh Trường - Tp. Nha Trang - T. Khánh Hòa
 • Điện thoại: (84.258) 388 1161 - 388 2767
 • Email: khaspexco@dng.vnn.vn
 • Website: http://khaspexco.com.vn
 • Tổng nhân sự: 252
 • Mã số kinh doanh: 4200235327
 • Đại diện pháp luật: Trần Thị Tình
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Trọng Thắng
 • Niêm yết lần đầu: 11/08/2017
 • KLCP Niêm yết: 1,476,000
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
KSE đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
KSE đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS