Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (KTU - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 18/9/1992, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 114/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum;
 • Ngày 12/02/1999, Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum được thành lập trên cơ sở chia tách Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum theo Quyết định số 06/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum;
 • Ngày 28/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Kon Tum;
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, ngày 16/03/2012, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum;
 • Ngày 16/3/2015, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum để cổ phần hóa;
 • Ngày 08/5/2015, UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum thành công ty cổ phần;
 • Ngày 18/6/2015, cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum được tổ chức tại Trụ sở Công ty. Tổng số lượng cổ phần chào bán lần đầu ra bên ngoài là 242.066 cổ phần. Số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 241.200 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần;
 • Ngày 30/11/2015, Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum;
 • Ngày 31/12/2015, Công ty cổ phần Môitrường đô thị Kon Tum được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3, chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 12.103.300.000 đồng.
 • Ngày 21/11/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 216/2017/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký lần đầu là 1.210.330 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thu gom, vận chuyển, xử lý rác: nạo vét kênh mương, cống rãnh; Quản lý, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại các công viên, vỉa hè;
 • Quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông;
 • Quản lý, vận hành, duy tu và thi công hè phố, cống thoát nước;
 • Quản lý, bảo vệ nghĩa trang Nhân dân thành phố Kon Tum, Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng công trình công ích
Tập thể Công ty từ khi thành lập và trải qua các giai đoạn chuyển tiếp các mô hình hoạt động đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho giai đoạn 1998 – 2003 và giai đoạn 2009 - 2013 (Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 14/01/2013). Được Bộ Công thương tặng Bằng khen với những đóng góp đối với ngành (Quyết định số 6406 ngày 07/12/2010 của Bộ Công thương). Được Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen qua các năm; được Đảng bộ, chính quyền địa phương tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen các loại.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 18/9/1992, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 114/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum;
 • Ngày 12/02/1999, Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum được thành lập trên cơ sở chia tách Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum theo Quyết định số 06/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum;
 • Ngày 28/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Kon Tum;
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, ngày 16/03/2012, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum;
 • Ngày 16/3/2015, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum để cổ phần hóa;
 • Ngày 08/5/2015, UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum thành công ty cổ phần;
 • Ngày 18/6/2015, cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum được tổ chức tại Trụ sở Công ty. Tổng số lượng cổ phần chào bán lần đầu ra bên ngoài là 242.066 cổ phần. Số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 241.200 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần;
 • Ngày 30/11/2015, Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum;
 • Ngày 31/12/2015, Công ty cổ phần Môitrường đô thị Kon Tum được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3, chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 12.103.300.000 đồng.
 • Ngày 21/11/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 216/2017/GCNCP-VSD với số lượng chứng khoán đăng ký lần đầu là 1.210.330 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thu gom, vận chuyển, xử lý rác: nạo vét kênh mương, cống rãnh; Quản lý, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại các công viên, vỉa hè;
 • Quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông;
 • Quản lý, vận hành, duy tu và thi công hè phố, cống thoát nước;
 • Quản lý, bảo vệ nghĩa trang Nhân dân thành phố Kon Tum, Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng công trình công ích
 • Trụ sở: Số 200 - Đường URE - P. Duy Tân - Tp. Kon Tum - T. Kon Tum
 • Điện thoại: 0260 3865 418
 • Email: KonTumUrenJSC@gmail.com
 • Website: http://kontumurenjsc.com.vn
 • Tổng nhân sự: 306
 • Mã số kinh doanh: 6100146571
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chương
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Đình Chương
 • Niêm yết lần đầu: 21/02/2018
 • KLCP Niêm yết: 1,210,330
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
KTU đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
KTU đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS