Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS - HNX)

19.6 2.1 (9.68%) Cập nhật: 11:28 19/04/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu21.5 / 21.7
 • Sàn - Trần19.55 - 23.85
 • Thấp - Cao 1D19.6 - 20.9
 • Thấp - Cao 52T8.4 - 23.6
 • KLGD2,124,715
 • GTGD42.83
 • NN Mua/Bán (KL)8,000 / 98,500
 • NN Mua/Bán (GT)0.16 / 1.99
 • Tỉ lệ sở hữu0.97%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành:
 • Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (tiền thân là nhà máy Supe Phốt phát Lâm Thao) được Đảng, chính phủ và nhân dân Liên - Xô (nay là Liên bang Nga) giúp đỡ và được khởi công xây dựng ngày 08/06/1959 trên diện tích khoảng 73 ha thuộc thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Sau 3 năm xây dựng, nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao đã cắt băng khánh thành và chính thức đi vào sản xuất ngày 24/06/1962.
 • Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Công thương và Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam về việc cổ phần hóa công ty, ngày 22/12/2009, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Ngày 01/01/2010, công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần
 • Ngày 01/02/2012, cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán HN với mã cổ phiếu: LAS
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
 • Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất
 • Địa bàn kinh doanh của công ty rộng khắp các vùng miền trong cả nước, hầu hết các tỉnh đều có đại lý kinh doanh phân phối sản phẩm của công ty.
Công ty Supe Phốt Phát Và Hóa chất Lâm Thao là một trong những doanh nghiệp giàu truyền thống của Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong ngành hóa chất Công ty đã tạo được uy tín với bạn hàng và khách hàng trên cả nước. Sản phẩm chính của công ty là Supe Lân và Npk.
Lịch sử hình thành:
 • Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (tiền thân là nhà máy Supe Phốt phát Lâm Thao) được Đảng, chính phủ và nhân dân Liên - Xô (nay là Liên bang Nga) giúp đỡ và được khởi công xây dựng ngày 08/06/1959 trên diện tích khoảng 73 ha thuộc thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Sau 3 năm xây dựng, nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao đã cắt băng khánh thành và chính thức đi vào sản xuất ngày 24/06/1962.
 • Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Công thương và Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam về việc cổ phần hóa công ty, ngày 22/12/2009, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Ngày 01/01/2010, công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần
 • Ngày 01/02/2012, cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán HN với mã cổ phiếu: LAS
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
 • Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất
 • Địa bàn kinh doanh của công ty rộng khắp các vùng miền trong cả nước, hầu hết các tỉnh đều có đại lý kinh doanh phân phối sản phẩm của công ty.
 • Trụ sở: Khu Phương Lai 6 - TT.Lâm Thao - H.Lâm Thao - T.Phú Thọ
 • Điện thoại: (84.210) 382 5139 - 382 5135
 • Email: supelt@supelamthao.vn
 • Website: https://supelamthao.vn
 • Tổng nhân sự: 1,856
 • Mã số kinh doanh: 2600108471
 • Đại diện pháp luật: Phạm Quang Tuyến
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Hồng Thắng
 • Niêm yết lần đầu: 01/03/2012
 • KLCP Niêm yết: 112,856,400
 • KLCP Lưu hành: 112,856,400

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
LAS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
LAS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(2)
 • CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao 14.5 4.35
  30
 • CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao 8.6 2.49
  29
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(2)
 • CTCP Bao bì và Thương mại Lâm Thao Vốn điều lệ: 14.5 Vốn góp: 4.35 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • CTCP Cơ khí Supe Lâm Thao Vốn điều lệ: 8.6 Vốn góp: 2.49 Tỉ lệ sở hữu: 29
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS