Công ty Cổ phần Lệ Ninh (LNC - UPCoM)

10 0 (0%) Cập nhật: 16:00 27/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu10 / 10
 • Sàn - Trần8.5 - 11.5
 • Thấp - Cao 1D10 - 10
 • Thấp - Cao 52T10 - 10
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
 • Vốn hóa82.3 Tỷ
 • CP Lưu hành8,230,067
 • P/E96.42
 • EPS103.72
 • P/B0.99
 • PS9.13
 • BVPS10.11
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2017 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Tóm tát quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Lộ Ninh tiền thân là Nông trường Quốc doanh Lệ Ninh được thành lập ngày 24/12/1960.
 • Ngày 10/4/1998, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 06/1998/QĐ-UBND thành lập Công ty cao su Lệ Ninh trên cơ sở Nông trường Lệ Ninh với chức năng nhiệm vụ chính là tổ chức sản xuất, kinh doanh cao su, cung cấp giống, kỳ thuật, trồng mới, thu mua, chế biến, liêu thụ sản phẩm mủ cao su, tổ chức thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp theo hướng kinh doanh tổng hợp, khai thác tiềm năng đất đai và lao dộng do Công ty quản lý theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.
 • Ngày 21/12/2004, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 91/2004/QD-UBND đổi tên Công ty cao su Lệ Ninh thành Công tv Lệ Ninh để phù hợp với quy mô sản xuất và đa dạng hóa ngành nghề.
 • Ngày 29/6/2010, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số' 1471a/QĐ-UBND, về việc chuyển Công ty Lệ Ninh thành Công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh - Quảng Bình do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 100% vốn Nhà nước. Kể từ ngày 01/7/2010, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNIM MTV Lộ Ninh - Quảng Bình hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
 • Ngày 21/4/2017,UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quyết định số 1329/QĐ - UBND về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 21/9/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng cố đông lần đầu thông qua Điều lệ Công ty, Phương án phát triển 5 năm sau cổ phần hóa,....;
 • Ngày 01/10/2017, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 3100114609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp ngày 1/10/2017 với vốn điều lệ là 94.570.660.000.
 • Công ty Cổ phần Lệ Ninh đã thực hiện đăng ký chứng khoán lần đầu và được cấp mã chứng khoán theo Giấy chứng nhận dăng ký chứng khoán số 69/2018/GCNCP-VSD do Trung tâm Lưu ký Việt Nam cấp ngày 21/08/2018, số lượng chứng khoán đăng ký: 8.230.067 cổ phiếu.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
 • Trồng, chăm sóc cây cao su, Cưa xẻ và chế biến gỗ cao su, gỗ thông và gỗ rừng trống
 • Chế biến mủ cao su
 • Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
CÔng ty quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Trước năm 2013, Công ty có trên 800 lao động, với diện tích cao su khai thác trên 1.300 ha và sản lượng mủ cao su khô trên 1500 tấn. Mỗi năm, Công ty thu được hàng nghìn tấn cao su. Xét về quy mô, năng suất lao động, sản phẩm, mức độ đầu tư vào công nghệ, trình độ quản lý, sản xuất, số lượng người lao động của Công ty thì vị thế của Công ty khá tương đồng với một số doanh nghiệp khác cùng ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. So với các công ty khác trong ngành trên cả nước thì còn nhỏ bé.
Tóm tát quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Lộ Ninh tiền thân là Nông trường Quốc doanh Lệ Ninh được thành lập ngày 24/12/1960.
 • Ngày 10/4/1998, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 06/1998/QĐ-UBND thành lập Công ty cao su Lệ Ninh trên cơ sở Nông trường Lệ Ninh với chức năng nhiệm vụ chính là tổ chức sản xuất, kinh doanh cao su, cung cấp giống, kỳ thuật, trồng mới, thu mua, chế biến, liêu thụ sản phẩm mủ cao su, tổ chức thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp theo hướng kinh doanh tổng hợp, khai thác tiềm năng đất đai và lao dộng do Công ty quản lý theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.
 • Ngày 21/12/2004, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 91/2004/QD-UBND đổi tên Công ty cao su Lệ Ninh thành Công tv Lệ Ninh để phù hợp với quy mô sản xuất và đa dạng hóa ngành nghề.
 • Ngày 29/6/2010, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số' 1471a/QĐ-UBND, về việc chuyển Công ty Lệ Ninh thành Công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh - Quảng Bình do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 100% vốn Nhà nước. Kể từ ngày 01/7/2010, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNIM MTV Lộ Ninh - Quảng Bình hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
 • Ngày 21/4/2017,UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quyết định số 1329/QĐ - UBND về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 21/9/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng cố đông lần đầu thông qua Điều lệ Công ty, Phương án phát triển 5 năm sau cổ phần hóa,....;
 • Ngày 01/10/2017, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 3100114609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp ngày 1/10/2017 với vốn điều lệ là 94.570.660.000.
 • Công ty Cổ phần Lệ Ninh đã thực hiện đăng ký chứng khoán lần đầu và được cấp mã chứng khoán theo Giấy chứng nhận dăng ký chứng khoán số 69/2018/GCNCP-VSD do Trung tâm Lưu ký Việt Nam cấp ngày 21/08/2018, số lượng chứng khoán đăng ký: 8.230.067 cổ phiếu.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
 • Trồng, chăm sóc cây cao su, Cưa xẻ và chế biến gỗ cao su, gỗ thông và gỗ rừng trống
 • Chế biến mủ cao su
 • Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trụ sở: Tổ dân phố 2C - TT. Nông trường Lệ Ninh – Quảng Bình - H. Lệ Thủy - T. Quảng Bình
 • Điện thoại: (84.232) 399 6211
 • Email: leninhqb@vn.com
 • Website: http://www.leninh.vn
 • Tổng nhân sự: 422
 • Mã số kinh doanh: 3100114609
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Thảo
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 04/07/2019
 • KLCP Niêm yết: 8,230,067
 • KLCP Lưu hành: 8,230,067

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
LNC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
LNC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS