Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (LPT - UPCoM)

6.7 0.6 (9.84%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu6.2 / 6.1
 • Sàn - Trần5.19 - 7.01
 • Thấp - Cao 1D6.2 - 6.7
 • Thấp - Cao 52T5.5 - 10.8
 • KLGD200
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa80.4 Tỷ
 • CP Lưu hành12,000,000
 • P/E27.51
 • EPS243.57
 • P/B0.57
 • PS0.23
 • BVPS11.79
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 04/02/2002, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0402000094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu với vốn điều lệ là 4.785.413.000 đồng, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thương mại sản phẩm kim loại phục vụ cho xây dựng, y tế...
 • Ngày 17/03/2008, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0800258431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp với vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh thương mại sản phẩm kim loại phục vụ cho xây dựng, y tế,...
 • Ngày 08/04/2010, Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe (Trung tâm DN&SHLX) Lập Phương Thành thuộc sở hữu của Công ty đã được thành lập theo Quyết định số 838/2010/QĐ-UBND của ƯBND tỉnh Hải Dương.
 • Ngày 01/11/2011, sau thời gian hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thi công xây dựng và láp đặt trang thiết bị cơ sở hạ tầng, Trung tâm DN&SHLX Lập Phương Thành đã chính thức hoạt động theo Giấy phép đào tạo số 124/TCĐBVN/QLPT&NL của Tổng cục đường bộ Việt Nam.
 • Ngày 28/02/2012, Công ty xin đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là Đào tạo nghề lái xe cơ giới và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh thay đổi lần thử 5.
 • Ngày 05/3/2012, Công ty nhận được Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dưong cấp sau khi tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ lên 40 tỷ bằng hình thức phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích bổ sung vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Ngày 07/03/2013, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch số 12/TCĐBVN-QLPT&NL của Tổng cục đường bộ Việt Nam, chính thức đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực dào tạo và sát hạch xe cơ giới.
 • Ngày 24/01/2018, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp sau khi tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 120 tỷ bằng hình thức phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích đầu tư xây dựng dự án Sân tập thực hành - sát hạch lái xe Ngọc Sơn.
 • Ngày 14/10/2019, Trung tâm được chứng nhận là Trung tâm sát hạch lái xe loại 2, đủ điều kiện sát hạch các hạng Al, Bl, B2 vả c theo Giấy chứng nhận số 92/TCĐBVN- QLPT&NL của Tổng cục đường bộ Việt Nam.
 • Ngày 24/12/2019, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp sau khi làm thủ tục giảm vốn điều lộ từ 120 tỷ xuống 80 tỷ bằng hình thức mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông Công ty.
 • Ngày 31/12/2020, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã được chấp thuận là Công ty đại chúng theo Công văn số 7715/ƯBCK-GSĐC của ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 • Hiện nay, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành dang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800258431 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/3/2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 24/12/2019, với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính: 
 • Đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới; Kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng
Qua hơn mười năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở dạy nghề nhỏ, đến nay Lập Phương Thành đã trở thành Trung tâm hàng đầu tại Hải Dương với đầy đủ cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc gia, là đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe đạt cả 2 tiêu chí chất lượng và số lượng học viên đào tạo / năm. Lưu lượng hiện nay đơn vị được cấp phép là 2.999 học viên với quy mô đào tạo khoảng 8.600 học viên học lái xe ô tô các hạng B1, B2, C và 5.000 học viên học lái xe mô tô hạng A1 trong một năm.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 04/02/2002, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0402000094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu với vốn điều lệ là 4.785.413.000 đồng, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thương mại sản phẩm kim loại phục vụ cho xây dựng, y tế...
 • Ngày 17/03/2008, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0800258431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp với vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh thương mại sản phẩm kim loại phục vụ cho xây dựng, y tế,...
 • Ngày 08/04/2010, Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe (Trung tâm DN&SHLX) Lập Phương Thành thuộc sở hữu của Công ty đã được thành lập theo Quyết định số 838/2010/QĐ-UBND của ƯBND tỉnh Hải Dương.
 • Ngày 01/11/2011, sau thời gian hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thi công xây dựng và láp đặt trang thiết bị cơ sở hạ tầng, Trung tâm DN&SHLX Lập Phương Thành đã chính thức hoạt động theo Giấy phép đào tạo số 124/TCĐBVN/QLPT&NL của Tổng cục đường bộ Việt Nam.
 • Ngày 28/02/2012, Công ty xin đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là Đào tạo nghề lái xe cơ giới và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh thay đổi lần thử 5.
 • Ngày 05/3/2012, Công ty nhận được Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dưong cấp sau khi tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ lên 40 tỷ bằng hình thức phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích bổ sung vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Ngày 07/03/2013, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch số 12/TCĐBVN-QLPT&NL của Tổng cục đường bộ Việt Nam, chính thức đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực dào tạo và sát hạch xe cơ giới.
 • Ngày 24/01/2018, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp sau khi tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 120 tỷ bằng hình thức phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích đầu tư xây dựng dự án Sân tập thực hành - sát hạch lái xe Ngọc Sơn.
 • Ngày 14/10/2019, Trung tâm được chứng nhận là Trung tâm sát hạch lái xe loại 2, đủ điều kiện sát hạch các hạng Al, Bl, B2 vả c theo Giấy chứng nhận số 92/TCĐBVN- QLPT&NL của Tổng cục đường bộ Việt Nam.
 • Ngày 24/12/2019, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp sau khi làm thủ tục giảm vốn điều lộ từ 120 tỷ xuống 80 tỷ bằng hình thức mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông Công ty.
 • Ngày 31/12/2020, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã được chấp thuận là Công ty đại chúng theo Công văn số 7715/ƯBCK-GSĐC của ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 • Hiện nay, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành dang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800258431 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/3/2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 24/12/2019, với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính: 
 • Đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới; Kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng
 • Trụ sở: Số 822 - Đại lộ Lê Thanh Nghị - P. Hải Tân - Tp. Hải Dương - T. Hải Dương
 • Điện thoại: (84.220) 386 3658
 • Email: info@lapphuongthanh.vn
 • Website: http://www.lapphuongthanh.vn
 • Tổng nhân sự: 284
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tạo
 • Đại diện công bố thông tin: Phạm Thị Kim Ngân
 • Niêm yết lần đầu: 08/04/2021
 • KLCP Niêm yết: 12,000,000
 • KLCP Lưu hành: 12,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
LPT đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
LPT đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS